Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen ihracatın değeri 314,3 milyon dolar olarak kaydedildi.

2015 yılının Ocak-Haziran döneminde tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları kaleminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke ABD oldu. Bir önceki yıla oranla yüzde 26,4 ihracat artışının yaşandığı ABD’ye 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 65,6 milyon dolar ihracat değerine sahip ürün gönderilirken bu rakam, 2015 yılının aynı döneminde 82,9 milyon dolara yükseldi. Listenin ikinci sırasında yer alan İtalya’ya 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde 35,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Üçüncü sırada bulunan Sudan’a 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde ihraç edilen tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçalarının değeri 7 milyon dolarken bu rakam 2015 yılının aynı döneminde yüzde 79,5 artışla 12,7 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dördüncü sıradaki Azerbaycan’a 2015 yılının Ocak- Haziran döneminde 11,5 milyon dolarlık ürün ihraç edildi. Beşinci sıradaki Irak’a 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde ihraç edilen tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçalarının toplam değeri 11,2 milyon dolar oldu.

2015 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye geneli tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda ihracat artışının en fazla yaşandığı ülke yüzde 79,5 ile Sudan oldu.