Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda 2015 yılının Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen ihracatın değeri 421,6 milyon dolar olarak kaydedildi.

2015 yılının Ocak-Ağustos döneminde tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları kaleminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke ABD oldu. Bir önceki yıla oranla yüzde 10,5 ihracat artışının yaşandığı ABD’ye 2014 yılının Ocak- Ağustos döneminde 103,4 milyon dolar ihracat değerine sahip ürün gönderilirken bu rakam, 2015 yılının aynı döneminde 114,2 milyon dolara yükseldi. Listenin ikinci sırasında yer alan İtalya’ya 2015 yılının Ocak-Ağustos döneminde 45,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Üçüncü sırada bulunan Irak’a 2015 yılının Ocak- Ağustos döneminde ihraç edilen tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçalarının değeri 17,2 milyon dolar oldu. Dördüncü sıradaki Azerbaycan’a 2015 yılının Ocak-Ağustos döneminde 16 milyon dolarlık ürün ihraç edildi. Beşinci sıradaki Sudan’a 2014 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihraç edilen tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçalarının değeri 8,7 milyon dolarken 2015 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 67,3 artışla 14,5 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

2015 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye geneli tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda ihracat artışının en fazla yaşandığı ülke yüzde 67,3 ile Sudan oldu.