Sektörün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek amacıyla 2014 yılında makine imalat sektöründeki derneklerimizin tepe örgütü olarak kurulan Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun, 17 Ekim tarihinde gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurul toplantısında ilk dönem Yönetim Kurulunda görev alacak isimleri seçtik. Başkanlık görevini üstlendiğim Federasyonumuzun temel amacı: Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için makine imalat sektörünün her kesimi ile ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır. Bugün itibariyle üye sayısı 16’ya ulaşan MAKFED’in Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında 100 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma yolunda, çok önemli bir misyonu bulunuyor. MAKFED çatısı altında makine sektörünün uluslararası piyasalardaki rekabet gücü artacaktır. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Makine Tanıtım Grubunun (MTG) da Başkanı olarak, MAKFED’in kuruluşunun uzun soluklu bir çalışmanın neticesinde gerçekleştiğini belirtmek isterim. MAİB de MAKFED çatısı altında, kurumsal çalışmalarında üstüne düşen görevi yerine getirecek, yurt dışı platformlarda Türk makine sektörünün daha etkin tanıtılması için çalışmalarına devam edecektir.

Makine imalat sektörünün büyük bölümünü kapsayan 16 sektör derneğinin katılımıyla, tek çatı altında sektörel bütünleşmeyi sağlama yolunda attığımız bu tarihi adım sayesinde; 20 alt sektörden kendi segmentlerinde en büyük 1450 firmayı temsil eden derneklerimizin işbirliğiyle, faaliyetlerimize makine imalat sanayisiyle ilgili politika ve uygulamaların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek üzere yön vereceğiz. MAKFED olarak makine imalat sektörünün toplam kalite, Ar-Ge ve inovasyon konularında uluslararası rekabete uygun bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve sektörün, diğer yan sektörlerle beraber kalkınmasına katkıda bulunmak en önemli hedefimiz. MAKFED ve üyeleri 19 AB Federasyonunda Türk makine sektörünü temsil ediyor, bu çok önemli bir lobi gücüdür. Daha güçlü bir makine sektörü yaratma yolunda emeği geçen bütün derneklere teşekkür ediyor, MAKFED’in ülkemiz ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.