Dünyada her geçen yıl artan rekabet içerisinde ayakta kalmak, edinilen yeri korumak firmalarımız için giderek zorlaşmaktadır. Mühendislik sektörleri arasında yer alan makine imalat sanayinde, üretim yapan ürettiğini ihraç eden firmalarımız açısından ise bunu başarmada AR-GE çalışmaları, dolayısıyla inovasyon faaliyetlerinin yeri çok önemlidir. Ancak, sadece teknoloji üretmek ve geliştirmek de yeterli olmamaktadır. Geliştirilen teknolojinin yanı sıra, teknolojinin uygulanması, bu yolla korunan kalite, yaratılan maliyet avantajı, teslimat süresi de önemli unsurlardır. Makine üretiminde söz sahibi olan pek çok gelişmiş ülkeye göre ülkemiz üretimde sağladığı esneklik nedeniyle uygun teslimat süresi ve fiyat avantajı açısından rekabet edebilir düzeydedir. Ancak, her ne kadar Ar-Ge çalışmalarına sektörümüz son yıllarda verdiği önemi artırsa da, bu konuya daha çok eğilmesi gerekmektedir. Göz ardı edilmemesi gereken önemli bir unsur da tanıtımdır.

Herkesin bildiği gibi; istediğiniz kadar mükemmel bir ürün üretin, bu ürünü doğru bir şekilde tanıtmayınca pazarlayabilmek mümkün olamamaktadır. Burada tanıtımdan kastedilen sadece firmalarımızın bireysel gayretleri ile yaptıkları tanıtım değildir. Tanıtım, sektörde faaliyet gösteren aynı sıkıntıları çeken firmaların yurt içinde tüm kurumlar nezdinde yaptıkları topyekun faaliyetlerle başlar, doğru bir organizasyonla yurt içi ve yurt dışında yapılan kampanya ve reklam çalışmalarıyla desteklenir.

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde çalışmaları yürütülen Makine Tanıtım Grubu’nun kuruluşu da, bu ihtiyaçtan doğmuştur.

Makine Tanıtım Grubu, Türk makine sektörüne dair mevcut algı hakkında bilgi sahibi olunması ve bu bilgiler ışığında, sektörün gelişimi için yeni planlamalar yapılması ve stratejiler oluşturulması için 2008 yılı sonunda tamamlanan bir Algı Anketi çalışması yapmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre de tanıtım eksikliği sektörün önem vermesi gereken yönleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, Algı Anketi çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar da kullanılarak Makine Tanıtım Grubumuzca tanıtım faaliyetlerimiz hızlanacaktır. Her zaman olduğu gibi tüm hedefimiz sektörümüzün küresel rekabet ortamında güçlenerek ilerlemesi olacaktır.

Saygılarımla.