İş-Kur’dan yapılan açıklamayla küresel mali kriz nedeniyle üretimini durduran ve ödeme güçlüğü çektiği için işçisini çıkarmak zorunda kalan işverene kısa çalışma ödeneği imkânı sunulacağı açıklandı. İş-Kur İl Müdürü Ahmet Durmuş, "Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde geçici olarak işin en az 4 hafta durması veya kısa çalışma hallerinde, işçilere çalıştırılmadıkları süre için en fazla 3 ay işsizlik sigortası kapsamında kısa çalışma ödeneği verilmektedir. Bu bağlamda işçilere en az 225 YTL en fazla 510 YTL ödeme yapılmaktadır" dedi. Kurumun, bu sayede işçi çıkarılmasının önüne geçmeyi amaçladığını belirten Durmuş, "Şu ana kadar Isparta'da kriz nedeniyle işi durdurma veya çalışma süresini azaltmak düşüncesinde olan işverenler arasında işçisine ödeme güçlüğü çekmesinden ötürü kısa çalışma ödeneği almak için başvuruda bulunan olmadı" dedi.