WIN-2009 Fuarının 1. Fazı kapsamında , “14. Makine İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarı”, “9. Birleştirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuarı”, “3.Yüzey İşleme Teknolojileri Fuarı” ve “8.Taşıma, Depolama, İstişeme, Lojistik Fuarı” olmak üzere 4 farklı fuar gerçekleşti.

Kalitesiyle Avrasya bölgesinde her geçen gün ağırlığını daha fazla hissettiren Türk makine ve imalat endüstrisi devam eden küresel krize rağmen büyük katılım ve ziyaretin olduğu söz konusu Fuarın 1. Fazında ürün ve hizmetlerini tanıtan firmaların büyük çoğunluğu OAİB üyelerinden oluştu. Mısır’ın Avrasya İş Ortağı olarak katılım sağladığı fuara 20 farklı ülkeden katılım gerçekleşti. Fuarın açılış töreni konuşmasında WIN Fuarları’nın Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri olduğunu ifade eden Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, yaşanan zor döneme işaret ederek, bir kum fırtınasının içinde olduğumuzu, fırtınanın ne zaman dineceği konusunda bilgi sahibi olmadığımızı, işletmelerimizin yönetim şekillerinin tamamen değiştiğini, alışkanlıkların bırakılmak zorunda olduğu bir dünyada yaşadığımızı, dünya genelinde emek yoğun sektörlerin artık, emeğin çok ucuz olduğu bölgelere kaydığını ve Türkiye’nin emek yoğun sektörlerden katma değerli sektörlere yol alan geçiş noktasında olduğunu belirtti. Fuaye salonunda yer alan Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği standında OAİB Genel Sekreterliği ve Makine ve Aksamları Sektörü’nü tanıtıcı broşürlerin yanı sıra Türk Makine Sektörünün Kalite Markası Turqum broşürü de dağıtıldı. Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü ve OAİB Genel Sekreterliği organizasyonunda 03 – 07 Şubat 2009 tarihleri arasında WIN 2009 Fuarı ile eşzamanlı olarak bir Alım Heyeti Programı gerçekleştirildi.

Söz konusu Heyet Programına, Arnavutluk, Azerbaycan, Fas, Rusya Federasyonu ve Tunus’tan 32 firmanın 35 adet temsilcisi katıldı. Heyet programı kapsamında, yabancı firma temsilcilerinin Türk firma temsilcileri ile ikili iş görüşmelerinde bulunmaları ve WIN Fuarında standları ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi almaları sağlandı.