Un, irmik ve yem fabrikalarına ait bütün makineleri üreten Uğur Makine, kompakt ve endüstriyel un değirmenlerini her kapasitede anahtar teslimi tesisler olarak üretme, montaj ve çalıştırma gücüne sahip. Moment Expo’nun sorularını yanıtlayan Uğur Makine Genel Müdürü Okcul Barlık, üzerinde çalışmakta oldukları temizleme bölümü, de- ğirmen bölümü makinelerinin çalışma sistemlerinde kapasite ve randıman artı rma çalışmalarının sonuçlarını vererek, bu çalışmaların patent ve faydalı model olarak tescil ettirildiğini söylüyor. Barlık şöyle devam ediyor: “Bunun yanında imalatlarımız konusunda teknolojiyi takip eden değil, teknolojisi takip edilen bir firma olma yolundaki hızlı yükselişimiz dostlarımızdan övgü alırken rakiplerimizi de kıskandırmaktadır. Teknoloji bırakın duraklamayı en ufak yavaşlamayı bile affetmemektedir. İşte bu sebeple teknolojik olarak gördüğümüz eksiklikler sürekli yenilenmektedir. Bu yenilenme hiç hız kesmeden yıllardan beri devam etmektedir.”

ANAHTAR TESLİM TESİSLER
Uğur Makina Genel Müdürü Okcul Barlı k, un, irmik ve yem fabrikalarına ait bütün makineleri üreten firmalarının, kompakt ve endüstriyel un değirmenlerini her kapasitede anahtar teslimi tesisler olarak üretme, montaj ve çalıştırma gücüne sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca Uğur Makina olarak yaptıkları tesisleri çalıştıracak elemanlara müşterilerinin isteğ i doğrultusunda üretim ve bakım eğitimi hizmeti de verdiklerini aktaran Barlı k, “Bu konuda grubumuza dahil olan, fabrika sahamız içindeki 500 ton/gün kapasiteli un fabrikamızı da eğitim kurumu gibi değerlendirerek hem teorik hem de pratik olarak gereken eğitimleri sağlayarak kurduğumuz fabrikaları çalıştıracak elemanları en donanımlı şekilde yetiştirmeye çaba sarf ediyoruz” diyor. 50 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikanın yaklaşık 20 bin metrekaresinin kapalı alan olduğunu sözlerine ekleyen Barlık, “En son teknolojik lazer, CNC makinelerimizle, her geçen gün artan çalışan sayımızla, AR-GE çalışmaları mızı ve üretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz” diye konuşuyor. Üretim anlayı şlarının en önemli unsurunun, en kaliteliyi yapabilmek en iyi hizmeti sunabilmek ve en güzel servisi sağlayabilmek olduğunu belirten Barlık, amaçlarının ise her geçen yıl çalışma alanlarını genişleterek çalışan kadrolarını güçlendirmek ve artırmak olduğunu söylüyor. Son 15 yıldır ihracata daha fazla önem veren firma, üretiminin yüzde 90’ını ihracat yapar duruma geldi. Barlık son aldığı raporlara göre ise Uğur Makina’nın ihracat yaptığı ülke sayısının 40’ı geçtiğini belirtiyor.

HIZ KESMEDEN YENİLENMEYE DEVAM
Uğur Makina Genel Müdürü Okcul Barlı k üretmiş oldukları ürünlerdeki teknolojik yenilikleri ise şöyle aktarıyor: “Üzerinde çalışmakta olduğumuz temizleme bölümü, değirmen bölümü makinelerinin çalışma sistemlerinde kapasite ve randıman artırma çalışmaları sonuçları- nı vermiş bu çalışmalarımız da patent ve faydalı model olarak tescil ettirilmiştir. Bunun yanında imalatlarımız konusunda teknolojiyi takip eden değil, teknolojisi takip edilen bir firma olma yolundaki hızlı yükselişimiz dostlarımızdan övgü alırken rakiplerimizi de kıskandırmaktadı r. Teknoloji bırakın duraklamayı en ufak yavaşlamayı bile affetmemektedir. İşte bu sebeple teknolojik olarak gördü- ğümüz eksiklikler sürekli yenilenmektedir. Bu yenilenme hiç hız kesmeden yıllardan beri devam etmektedir.” Firmanı n ihracatını ağırlıklı olarak Nijerya, Libya, Mısır ve Azerbaycan’a yaptığını ifade eden Uğur Makina Genel Müdürü Barlık, “Bunlarla beraber İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz, Gine, Martinik, Macaristan, Yunanistan, Azerbaycan, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Kazakistan, Gürcistan, İran, Irak, Sudan, Tanzanya, Güney Afrika, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Pakistan, Malezya, Lübnan, Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Suriye gibi ülkelere ihracatımız devam ediyor. Yurtdışında yeterince tanındığı- mızı düşünüyoruz. Uğur Makine adını kalitemizle bir noktaya getirdik” diyor.

AVRUPALI RAKİPLERLE REKABET HALİNDE
Türkiye’de un fabrikası makineleri imalatı yapan ve Uğur Makina’nın ilk sırada olduğu birçok irili ufaklı makine üreticisi firma olduğunu belirten Uğur Makine Genel Müdürü Barlık, ancak Türkiye’de ilk sırada olmayı yeterli görmedikleri için özellikle Avrupalı rakipleriyle ciddi bir rekabet halinde olduklarını söylüyor. Barlık Avrupalı rakiplerinin, ellerinden alınan pazardaki yerlerini geri alabilmek için ciddi fiyat indirimleri yapmak durumunda kaldıklarını da ifade ederek, “Böyle olmasına rağmen bu pazarlardaki gücümüzü her geçen gün artırmaktayı z. Bu güçlenmeyi ve başarıyı yakalarken kaliteli ve teknolojik olmamızın yanı sıra, istikrarlı uygun fiyat politikamızın da Türkiye’nin dünya değirmencilik sektöründe belli bir yere gelmesinde katkı sağladığını da memnuniyetle gözlemlemekteyiz” diyor. Ürün sattıkları veya ortaklık yürüttükleri dünya pazarında tanınan büyük firmalar ile ilgili isim vermek istemediğini aktaran Barlık, “Şu kadarını söyleyebilirim İtalya, Almanya, Amerika, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerle çözüm ortağı olarak çalıştığımız firmalar bulunmaktadır. Diğer yandan müşterimiz olan firmaları n büyük çoğunluğu ülkelerinde, sektörlerinde söz sahibi olan firmalardır. Şunu övünerek söyleyebilirim ki geçen yıl yaptığımız en küçük kapasiteli fabrika günlük 350 ton buğday işleyebilmektedir” diyor.

‘KALİTE VE GUVEN’E ONEM VERİYORUZ
Çalıştıkları yerli ve yabancı bütün firmaları n ürün kalitelerinden son derece memnun olduklarına değinen Barlık, “Gerek imalatını yaptığımız makineler gerekse vermiş olduğumuz servis ve hizmet müşterilerimizi son derece tatmin etmektedir ki her geçen gün portföyümüze yeni müşteriler eklenmekte ve pazarına girdiğimiz ülke sayısı artmaktadı r” diye konuşuyor. Kaliteyle birlikte çok önem verdikleri bir diğer konunun da firmaya duyulan “güven” olduğunun altını çizen Barlık, gerek müşterilerinin gerekse de tedarikçilerin güven ve teveccühleri ile bu noktalara geldiklerinin bilincinde olduklarını ve bunu korumanı n en büyük sorumluluklarını olduğunu söylüyor. Ürettikleri tüm makinelerin CE güvencesi altında ve ISO kalite belgesine sahip olduğunu da belirten Barlık, “Makinelerimizin boyama işleminde insan sağlığı- na zarar vermeyecek solvent içermeyen ürünler kullanılmaktadır. En yakın zamanda su bazlı boya işlemine geçebilmek için çalışmalarımız devam etmektedir” diyor. Türkiye makine sektöründe gerçekleştirilen ihracat rakamlarının da yeterli bulmadığı nı aktaran Uğur Makina Genel Müdürü Okcul Barlık şöyle devam ediyor: “Ancak her geçen yıl makine sektörü ihracatımızın lokomotif sektörü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Biz yarış içinde kendimize her geçen yıl üretim kapasitemizi artırmaktayız. Dünya pa- zarlarında henüz girmediğimiz pazarları n araştırılmasını yaparak özellikle Türkiye olarak o pazarlara girmek ve oralarda kalıcı olabilmek için kalitemizi ve kapasitemizi artırarak çok çalışmalıyız. Biz firma olarak bu konularda üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyor ancak yeterli görmüyoruz. Şunu düstur edindik ki: Çok çalışmalıyız, çok çalışmalıyız, çok çalışmalıyız.


” SANAYİCİ DESTEKLENMELİ
Sektörün en önemli sorunlarının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji maliyetlerinin, hammadde fiyatlarının artması ve yetişmiş vasışı eleman sıkıntısı yaşanması olduğunu belirten Barlık şöyle devam ediyor: “Mevcut iktidarların üreticiyi, sanayiciyi çok iyi desteklemesi gerekir. Dünyanın her köşesine bin bir zorlukla makine satmaya çalışan makine üreticilerinin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, enerji maliyetlerinin Türkiye şartlarına uygun hale getirilmesi, üreticinin dış pazarlarda rekabet etme şansı- nı artıracaktır. Ayrıca istihdam üzerindeki yükün hafifletilmesi de gerekmektedir. İşçilik maliyetleri rakiplerimizle rekabet etmemizi engeller duruma gelmiştir. İstihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik yüklerinin azaltılması her zaman hükümetlerin gündeminde olmas na rağmen bu konuda bir ilerleme sağ- lanamamaktadır.” Uğur Makina Genel Müdürü Okcul Barlı k 2008 ihracat rakamlarını ise şöyle açıklıyor: “Ugur Makine San. Tic. Ltd. şirketimizin 2008 yılı makine ihracat tutarı 8 milyon 542 bin 177 Avro’dur. Bereketli Uğur Makine ve İnş. San. İth. İhr. Dış. Tic. Ltd. şirketimizin 2008 yılı makine ihracat tutarı ise 8 milyon 091 bin 493 Avro, Barcan Dış Tic. Ltd. şirketimizin 2008 yılı makine ihracat tutarı ise 34 milyon 076 bin 283 Avro’dur. Her geçen yıl üretim kapasitemizi artırmaktayız. Dünya pazarlarında henüz girmediğimiz pazarları n araştırılmasını yaparak özellikle Türkiye olarak o pazarlara girmek, kapasitemizi artırmak hedefimizdir.”

SATIŞ SONRASI 15 YIL YEDEK PARCA
Uğur Makina un, irmik ve yem üretim makineleri imalatında 45 yıllık tecrübesi ile bu sektörde kalitesi ile ismini ispatlamı ş bir kuruluş. Gelişen teknolojik üretim standartlarını, fabrikasında kullanarak üretimini daha üst kalite ve kapasiteye ulaştırmayı hedeşiyor. Üretim standardını, iş merkezi, CNC tezgahları nda CAD-CAM ve lazer kesim sistemi kullanarak, ürettikleri makinelerde hata payını sıfıra çekiyor. Dinamik ve yeni anlayışla çalışan satış ve pazarlama elemanlarının başlangıçtan itibaren müşterilerin isteklerine ve beklentilerine uyum sağladıklarını söyleyen Uğur Makine Genel Müdürü Okcul Barlık şöyle devam ediyor: “Şirketimiz AQA tarafından ISO-9001 kalite güvence sertifikası ile belgelendirilmiştir. Bu hizmet anlayışıyla çalışan şirketimiz satış sonrası serviste de müşterisinin tatminkarlığı nı hedef almıştır. Satış sonrası en az 15 yıl süreli yedek parça temini sağlayarak standart servis anlayışını ispatlamı ştır. Kaliteli üretimini, gerçekleştirdiği tecrübeli ve yetenekli mühendis ve teknisyenleriyle her zaman müşterinin memnuniyeti sağlanmaktadır. Buna ilaveten araştırma ve geliştirme üzerinde de müşterilerine sadece makine konusunda değil aynı zamanda yetenekli ve üretim prosesini bilen teknisyenlerimizce satış sonrasında, müşteri elemanları- na bölgesinde eğitim vermektedir.”    

SPOT: “ Uğur Makine Genel Müdürü Barlık, Avrupalı rakipleriyle ciddi bir rekabet halinde olduklarını söylüyor ve ekliyor: “Avrupalı rakiplerimiz, ellerinden alınan pazardaki yerlerini geri alabilmek için ciddi fiyat indirimleri yapmak durumunda kalıyor. Buna rağmen bu pazarlardaki gücümüzü her geçen gün artırmaktayız.””   FOTO ALTI Okcul Barlık Uğur Makine Genel Müdürü En son teknolojik lazer, CNC makinelerimizle, her geçen gün artan çalışan sayımızla, AR-GE çalışmalarımızı ve üretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz  “ Uğur Makine Genel Müdürü Barlık, Avrupalı rakipleriyle ciddi bir rekabet halinde olduklarını söylüyor ve ekliyor: “Avrupalı rakiplerimiz, ellerinden alınan pazardaki yerlerini geri alabilmek için ciddi fiyat indirimleri yapmak durumunda kalıyor. Buna rağmen bu pazarlardaki gücümüzü her geçen gün artırmaktayız.””

Okcul Barlık Uğur Makine Genel Müdürü En son teknolojik lazer, CNC makinelerimizle, her geçen gün artan çalışan sayımızla, AR-GE çalışmalarımızı ve üretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz