Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda 2015 yılının Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirilen ihracatın değeri 530,6 milyon dolar olarak kaydedildi.

2015 yılının Ocak-Ekim döneminde tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları kaleminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke ABD oldu. Bir önceki yıla oranla yüzde 2,5 ihracat artışının yaşandığı ABD’ye 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde 141,9 milyon dolar ihracat değerine sahip ürün gönderilirken bu rakam, 2015 yılının aynı döneminde 145,4 milyon dolara yükseldi. Listenin ikinci sırasında yer alan İtalya’ya 2015 yılının Ocak- Ekim döneminde 57,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Üçüncü sırada bulunan Irak’a 2015 yılının Ocak-Ekim döneminde ihraç edilen tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçalarının değeri 23,3 milyon dolar oldu. Dördüncü sıradaki Azerbaycan’a 2015 yılının Ocak-Ekim döneminde 19,1 milyon dolarlık ürün ihraç edildi. Beşinci sıradaki Sudan’a 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde ihraç edilen tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçalarının değeri 11,7 milyon dolarken 2015 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 60,9 artışla 18,9 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

2015 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye geneli tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda ihracat artışının en fazla yaşandığı ülke yüzde 60,9 ile Sudan oldu.