Geçtiğimiz yıl 90 bin tonluk üretim hedefini yakalayan Norm Cıvata, son 10 yılda üretim artışını dörde katladı. Türkiye ve Avrupa’da beş farklı pazarlama şirketiyle 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren firma, Manisa Salihli’de 2014 yılında 55 milyon TL yatırımla kurduğu dört fabrikada, geçtiğimiz yıl istihdam sayısını toplamda 2 bin kişiye çıkardı. Firma, dünya otomotiv sektörünün dev markalarıyla çalışıyor. 2016 yılında toplamda 100 bin tonluk bir üretim kapasitesi hedefleyen firma, ana sanayiler dışında, inşaat sektörü, çelik sanayi, ziraat aletleri ve makine sanayi ile de çalışıyor. Norm Cıvata’nın bu başarısının sırrı Ar-Ge merkezinde gizli. 58 kişilik bir ekiple katma değeri yüksek ürünleri Ar-Ge merkezinde geliştiren firma, bugüne kadar ürün kalitesini ve standardı yüksek 13 adet proje gerçekleştirdi. TEYDEP ve SAN-TEZ mali destekli bu projeleri başarı ile tamamlayan firma, 2016 yılında da beş adet TEYDEP ve SAN-TEZ projesine devam ediyor. İki adet de TEYDEP 1501 Mali Destek Projesi’ne başvuruda bulunacaklarını söyleyen Norm Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, araştırma geliştirme odaklı projelerini Moment Expo’ya anlattı.

Norm Cıvata’nın Ar-Ge faaliyetlerinden bahseder misiniz? Bugüne kadar hangi projeler hayata geçti? Yeni projeler var mı?

Norm Cıvata 1990’lı yılların sonu itibariyle Ar-Ge faaliyetlerine yatırım kararı alarak, kaliteli ve zamanında üretim yapmanın bir marifet sayılmadığı günümüzde yüksek katma değerli ürün üretebilme ve farklılaşma stratejisinin önemli adımlarından birini attı. 11 Mayıs 2011 tarihine kadar TÜBİTAK tarafından da desteklenmiş birçok başarılı Ar- Ge projesine imza attık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi başta olmak üzere ülkemizin önemli üniversitelerden bilim insanları ile birçok Ar-Ge projesi yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’nin kurucu üyelerinden biriyiz ve aynı zamanda Uluslararası Soğuk Dövmeciler Birliği’ne (ICFG) üyeyiz. Bu sayede gelişimimize katkıda bulunacak seminer, çalışma grubu, toplantı gibi faaliyetlere aktif katılım sağlayarak, sektöre ait bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz. Ar-Ge merkezimizde başta patent veya faydalı model potansiyeli içeren katma değeri yüksek ürünler olmak üzere, yeni makine tasarım imalatı, süreç geliştirme, maliyet düşürme odaklı geliştirme, bağlantı elemanları üretimi benzetimleri, müşteri sorunlarına yaratıcı ve düşük maliyetli çözümler geliştirme, özel ürün geliştirme ve prototip üretim projeleri gibi daha geniş bir yelpazede Ar-Ge faaliyetlerine devam ediyoruz.

Ar-Ge merkezinde kaç kişi çalışıyor?

Ar-Ge merkezimizde 58 personelimiz ile araştırma-geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Nitelikli Ar-Ge projelerinin, nitelikli personel ile yapılabileceğinin bilincinde olan firmamız, Ar-Ge merkezi unvanı aldıktan sonra daha fazla çalışanını, yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik ediyor.

Ar-Ge çalışmalarındaki iddianız nedir?

Ar-Ge merkezi unvanı ile yaptığımız Ar-Ge çalışmalarındaki niteliksel artış ve bu çalışmaların OEM/OES firmaları ile sunumlar şeklinde paylaşılması firmamızın farkındalığını artırdı. Merkezimizde geliştirilen 2,5 ile 12,5 Hertz frekanslarında çalışabilen iki eksenli bağlantı elemanlarının, titreşim etkisi altındaki çevrim-kitlenme kuvveti değişim eğrisi anlık olarak takip ediliyor. Böylece bağlantı elemanlarının gerçek kullanım koşullarındaki performansları belirlenebiliyor, servis sürecinde çıkabilecek sorunlar önceden başarı ile tespit ediliyor.

Ar-Ge faaliyetleriniz ile sektöre nasıl bir katma değer sağlıyorsunuz?

862 metrekarelik alanda kurulu olan Norm Cıvata Ar-Ge Merkezi; simülasyon, tasarım, ürün geliştirme, süreç analizi, kalıp ve model tasarımı, patent ve faydalı model araştırma, litaratür tarama, doğrulama, test ve prototip üretimi gibi alt birimleri içinde barındıran bilgisayar destekli ofisi, laboratuvar ve test merkezi ile prototip atölyesi birimlerinden oluşuyor. Sektörde bunların hepsinin bulunduğu imalattan üretim aşamasına kadar tüm süreçleri kapsayan bir merkez Türkiye’de bulunmuyor. Bu anlamda sektöre ve Türkiye’nin gelişmesine önemli katkılarımızın olduğunu söyleyebilirim.

Ar-Ge projeleri için üniversitelerle ve bakanlıkla ortak çalışmalar yürütüyor musunuz?

2015 yılına kadar 13 adet TEYDEP ve SAN-TEZ mali destekli proje başarı ile tamamlandı. 2016 yılı itibarıyla devam eden beş adet TEYDEP ve SAN-TEZ projemiz bulunuyor. Ar- Ge merkezimizin çalışmaları ile yeni geliştirilen ürünlere altı adet patent ve bir adet faydalı model aldık. Bunun yanı sıra 2015’ten önce iki adet patent başvurusu yapıldı ve inceleme süreci devam ediyor. Aynı yıl, bir adet patent ve bir adet faydalı model başvurusu da yaptık. 2016 yılı başında dört adet TÜBİTAK kapsamında mali destekli proje başvuru dokümanı hazırlandı ve başvuru gerçekleştirildi. İki adet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı üniversite-sanayi işbirliği içinde gerçekleşecek SAN-TEZ projesine başvuru için hazırlıklarımız sürüyor ve bu süreçte bir adet 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri destekleniyor. Son olarak iki adet de TEYDEP 1501 Mali Destek Projesi’ne başvuruda bulunacağız.

Genel bir tablo çizmenizi istesek, Türkiye’nin Ar-Ge karnesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapılmalı?

Avrupa’daki bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüksek Ar- Ge yatırımlarına karşı, ülkemizde bu konudaki Ar-Ge yatırımlarının yok denecek kadar az olması sektörün gelişimine de engel oluyor.

Ülkemiz son yıllarda başlattığı Ar-Ge ve inovasyon atılımına kesintisiz ve tereddütsüz devam etmelidir. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon alanındaki mevcut devlet desteklerinin bir yandan artırılması gerekirken, bir yandan da daha etkin kullanılması konusunda araçlar geliştirilmelidir.

Mevcut potansiyelin doğru yöne kanalize edildiğinden emin olmak için de Ar-Ge ve inovasyon alanındaki mevcut devlet destekleri sonucunda ortaya çıkan Ar-Ge faaliyetlerinin etki derecelerinin ölçülmesi konusunda yapıcı ve motive edici denetleme mekanizmalarının doğru bir şekilde kurulması ve işletilmesi çok önemli.

Tüm bu çalışmalar ekseninde uzun vadede Norm Cıvata’yı nereye taşımak istiyorsunuz?

Norm Cıvata uzun yıllardır süren Ar-Ge çalışmalarının bir birikimi olarak özellikle otomotiv ana sanayi ile birlikte bağlantı elemanı tasarımı ve seçiminde çalışabilecek yeterli tecrübe ve personel niteliğine ulaşmış durumda bulunuyor. Uzun vadede hedefimiz Ar-Ge kültürünü firmamızdaki tüm çalışanlarımıza yayarak, bilimsel bir çerçeveden süreçlere hâkim olmalarını sağlamak. Ayrıca müşterilerimiz için katma değeri yüksek ürünleri tasarım aşamasında birlikte değerlendirerek, ilk adımdan son adıma kadar yaratıcı ve uygun maliyetli çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Sayısal simülasyonlar ile maliyetleri düşürmek, üretim verimliliğini ve üretim kalitesini artırmak, ürün özelliklerini tahmin etmek, teknik beceriyi artırmak hedeflerimiz arasında yer alıyor.