Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda 2016 yılının Ocak-Nisan döneminde 214,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2016 yılının Ocak-Nisan döneminde tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları kaleminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke ABD oldu.

Bir önceki yıla oranla yüzde 9,7 ihracat artışının yaşandığı ABD’ye 2015 yılının Ocak- Nisan döneminde 61,7 milyon dolar ihracat değerine sahip ürün gönderilirken bu rakam, 2016 yılının aynı döneminde 67,6 milyon dolara yükseldi. Listenin ikinci sırasında yer alan İtalya’ya 2016 yılının Ocak-Nisan döneminde 21,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Üçüncü sırada bulunan Irak’a 2015 yılının Ocak-Nisan döneminde 6,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 2016 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 56,2 artışla 10,5 milyon dolar olarak kaydedildi. Dördüncü sıradaki Sudan’a 2016 yılının Ocak- Nisan döneminde 8,5 milyon dolarlık ürün ihraç edildi. Beşinci sıradaki Cezayir’e 2016 yılının Ocak-Nisan döneminde ihraç edilen tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçalarının değeri 6 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. 2016 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye geneli tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda ihracat artışının en fazla yaşandığı ülke yüzde 89,8 ile Özbekistan oldu. Listenin ikinci sırasında 56,2 ile Irak yer alırken söz konusu ülkeyi yüzde 9,7 ihracat artışıyla ABD üçüncü sırada takip etti.