Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis toplantısı 9 Haziran tarihinde TOBB Ankara Merkez Binası’nda gerçekleşti.

Sektörün sorunları ve çözümleri ile ilgili olarak hazırlanan taslak doküman üzerinde görüş alışverişinde bulunulan toplantıya, (TOBB) Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt Armağan ile MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz da katıldı. Toplantıda ayrıca TOBB Yazılım Sektör Meclisi Başkanı Melek Bar’da sektörler arası işbirliğinin sağlanması konusunda bir sunum yaptı. İstişari nitelikte olmak üzere; sektördeki gelişmeleri teşvik etmek, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek amacıyla makine imalatçılarını, sektörel birlik ve dernekleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını biraraya getiren ve TOBB çatısı altında faaliyetini sürdüren Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nin, yeni kadrosu 8 Nisan’da göreve başlamıştı. Başkan ve Başkan Yardımcısının seçildiği meclis toplantısında, Türk makine sektörünün ülke kalkınmasında taşıdığı sorumluluğun altı çizilerek, paydaşların giderek artan etkinliklerinin uyum ve dayanışma içinde koordine edilebilmesinin sektörün üstlendiği misyona yaraşır efektif neticeler ortaya çıkaracağı üzerinde durulmuştu.

Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nde Başkanlık görevine seçilen, aynı zamanda MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kutlu Karavelioğlu başkanlık görevini üstlendikten sonraki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Nitelikli bir üretim ve istihdam altyapısı veya ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olmak bir sektörün başarılı olmasına yetmiyor; ortak bir vizyon ve birlikte davranabilme kültürüne sahip olmak gerekiyor.

Türkiye’nin makinecileri son birkaç yılda bu yönde önemli adımlar attı ve artık güçlü bir lobiye sahipler. Teknolojinin yaşamla buluşmasını sağlayan makine imalatçılığı, gelişmiş dediğimiz ülkelerin tamamında stratejik kabul edilmiş, öncelikleri daima ülke önceliği olmuştur. Teknolojisini güncel ve gelişmiş tutarak diğer bütün imalat sektörlerimizin rekabetçiliğini artırmakla görevli olan makinecilerimiz, yurt içi ve yurt dışında birçok çatı altında çok farklı yönlerde çalışıp, son derece nitelikli bilgiler üretiyor. Meclisimizin yeni dönemde öncelik vereceği konulardan biri sektörün bilgisini konsolide edip, daha kolay istifade edilebilir hale getirmek, sektörel mevzuat ve uygulamadan sorumlu mercilere en güvenilir verileri sunmaktır”.

Sektör Meclisleri, TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57. maddesine dayanılarak hazırlanan Türkiye Sektör Meclisleri’nin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre faaliyetlerini yürütüyor. Geleceğe yönelik projeksiyonlar yaparak stratejiler oluşturmak üzere toplanan sektör meclislerinin amaçlarından biri, sektörlerin uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli teknik ve bilgi alt yapısıyla ilgili çalışmaları hazırlamak.