İş dünyasında kadın istihdamının önemi artık tüm kesimlerin malumu: Analistler, kadınların işgücüne katılım oranındaki yüzde 1’lik artışın küresel GSYİH’yi 80 milyar dolar artıracağını öngörürken...

İş dünyasında kadın istihdamının önemi artık tüm kesimlerin malumu: Analistler, kadınların işgücüne katılım oranındaki yüzde 1’lik artışın küresel GSYİH’yi 80 milyar dolar artıracağını öngörürken, yine kadınların çalışma hayatına katılım oranının erkeklerle aynı seviyeye çıkarılmasıyla ABD’nin GSYİH’sinde yüzde 5, Japonya’nın GSYİH’sinde yüzde 9 ve gelişmekte olan ülkelerin GSYİH’sinde ise çift haneli artışlar yaşayabileceğine işaret ediyor. Diğer yandan, yapılan tüm araştırmaların ortak paydalarından biri de, kadın-erkek oranı yakın olan kurumların finansal performanslarının sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşme oranının yüzde 15 olarak ölçülmesi. Öyle ki şirketlerin üst yönetiminde cinsiyet oranı farkının azalması, şirketlerin kârlılığını artmasında öncül bir rol oynuyor. Peki, kadın istihdamının artması iş dünyasının etkinliği ve kârlılığına pozitif yönde etki ederken, kadın girişimcilerin istihdam yaratmadaki gücü nasıl gerçekleşiyor? Yapılan araştırmalar ortaya koyuyor ki kadın girişimcilerin istihdam yaratmada da inanılmaz bir gücü ve iştahı var. Örneğin; küresel çapta kadın girişimciliğini artırmak için çalışmalar yapan womenable.com’un yaptırdığı bir araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl küresel ölçekte kadınların sahip olduğu şirket sayısı artarken, bu sayı bugün Birleşmiş Milletler’e üye ülke şirketlerinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor ve yaklaşık 8 milyon kişilik istihdam yaratıyor. Aynı araştırma sonuçlarına göre dünyadaki her yedi özel işletmeden birisi kadınlara ait...

KADIN GİRİŞİMCİLER İSTİHDAMI ARTIRACAK

Benzer şekilde uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst&Young’ın (EY) Küresel İstihdam Yaratma 2016 Araştırması sonuçları da bu doğrultuda sonuçlar ortaya koyuyor. Ocak ve Mart ayları arasında 12 önemli küresel piyasadan girişimcilerin katılımı ve online bir anket ile gerçekleştirilen; Almanya, Çin, Hindistan, Fransa, Brezilya, Japonya, Avustralya, Kanada, İngiltere, ABD, Sahra Altı Afrika ve MENA bölgesinden (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) girişimcilerin yanıtları ile oluşturulan Küresel İstihdam Yaratma 2016 Araştırması sonuçlarına göre kadın girişimciler 2015’te erkek girişimcilerden daha fazla iş imkânı sağlamış. Dünya genelinden yaklaşık 2 bin 700 girişimci ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre kadın girişimcilerin şirketlerinde bu yıl yüzde 10,9’luk bir istihdam artışı yaşanacak. Bu oran, erkek girişimcilerde ise yüzde 8,3 olarak ölçülmüş.

GENÇ GİRİŞİMCİLER DAHA FAZLA İŞE ALIM YAPIYOR

EY araştırması, genç girişimcilerde istihdam yaratma seviyesinin daha yüksek olduğunu ortaya koyarken, araştırmaya katılan 35 yaşın altındaki genç kadın girişimciler bu yıl işgücünde yüzde 16 yükseliş gerçekleşeceği öngörüsünde bulunuyor. Bu oran, genç erkek girişimcilerde ise yüzde 13 seviyesinde kalmış.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı ve EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika) Büyüyen Pazarlar Lideri Demet Özdemir de kadın girişimcilerin hızlı bir şekilde öncü istihdam yaratıcılarına dönüştüğüne dair somut kanıtlara ulaştıklarını bildiriyor ve “Kadınlar için girişimciliğin iş hayatında başarı ve istihdam yaratmada bir rota haline gelmesi, kurumsal hayatta da devam eden cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması adına umut verici” diyor.

KÜRESEL İŞGÜCÜ YÜZDE 10 BÜYÜYECEK

Diğer yandan, girişimcilerin küresel ekonomik görünümdeki belirsizliklere rağmen geçen yılın aynı dönemine göre daha iyimser olduklarına da işaret eden araştırma, işe alım eğilimlerinin de büyük şirketlere kıyasla iki kat daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. 12 önemli piyasadan girişimcilerin katıldığı anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 59) önümüzdeki 12 ayda total işgücünde artış görüleceği öngörüsünde bulunuyor. 2015’te bu oran yüzde 47 seviyesindeydi. Öte yandan büyük şirketlerin sadece yüzde 28’i önümüzdeki 12 ayda işgücünde genişleme yaşanmasını bekliyor. Diğer yandan, küresel istihdamda 2016’da kaydedilmesi öngörülen değişimler göz önüne alındığında; girişimciler işgücünün yüzde 9,3 büyüyeceğini tahmin ederken, işe alacakları kişilerin yüzde 12’sinin ilk kez çalışma hayatına giren genç bireyler olacağını öngörüyor.

Hindistan (yüzde 14,5) ve Brezilyalı (yüzde 19) girişimciler işgücünde büyüme anlamında en yüksek beklentiye sahip ülkeler olurken, Çinli girişimcilerin tahmini yüzde 8,5 ile ortalamanın altında kalıyor. İngiltere’deki girişimcilerin istihdamda yaşanacak artışa ilişkin beklentisi yüzde 10,5 iken, Fransa ve ABD’de yüzde 10, Avustralya’da yüzde 9, Kanada’da yüzde 7 ve Almanya’da yüzde 3 seviyesinde olduğu görülüyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi (yüzde 5), Japonya (yüzde 3) ve Sahra Altı Afrika’daki (yüzde 1) girişimcilerin ise önümüzdeki yıl için işgücünde artış öngörülerinin görece düşük olduğu söylenebilir.

 

“RAKAMLAR BİR SÜREDİR BİLDİĞİMİZ BİR DURUMUN KANITI NİTELİĞİNDE”

Araştırma sonuçlarına göre, faaliyet gösterdikleri sektörde kuralların bir kısmını veya tamamını değiştiren girişimciler ile yeni bir ürün veya hizmet geliştiren inovatif girişimcilerin işgücü ise konvansiyonel rakiplerine göre çok daha hızlı bir artış gösteriyor. Sektörel kuralları değiştiren girişimciler anket katılımcılarının yüzde 17’sini oluştururken, önümüzdeki 12 ayda işgüçlerini genişletme ihtimallerinin de konvansiyonel rakiplerine göre yüzde 58 daha yüksek. Ancak inovatif girişimcilerde bu oran yüzde 95’e kadar ulaşıyor. Demet Özdemir, bu sonuçlara ilişkin olarak da, “Rakamlar bir süredir bildiğimiz bir durumun kanıtı niteliğinde; girişimcilerin büyük bir çoğunluğu statükoya rağmen iş hayatında başarıyı yakalıyor ve sektörlerinin sınırlarını yeniden belirliyor. Öte yandan araştırmanın sonuçları çeşitliliği destekleyen ve inovatif bir bakış açısı benimsemeyen şirketler için uyarı niteliği taşıyor. Bu şirketler, işgücünde yetenek çekmeye odaklanan girişimcilerin gerisinde kalma riski ile karşı karşıya. Teknolojik gelişmelerin şirketleri dönüştürdüğü ve yeni sektörler yarattığı bir çağda, girişimciler küresel istihdamdaki artışta hayati bir role sahip” değerlendirmesinde bulunuyor.

GİRİŞİMCİLER İÇİN BAŞARININ ANAHTARI ORGANİK BÜYÜMEDE

Yine araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu bir başka önemli başlık ise son bir yılda büyüme kaydeden girişimcilerin yüzde 46’sının organik büyümeyi başarılarının anahtarı olarak belirtmiş olması. Girişimciler, birleşme ve satın alma faaliyetlerine odaklanmak yerine önceliği yeni ürün ve hizmet geliştirme, yeni müşteri çekme ve vasıflı yetenek istihdam etmeye verdiklerini ifade ederken, araştırmaya katılan girişimcilerin sadece yüzde 15’i birleşme ve satın alma faaliyetlerinin bir öncelik olduğunu ifade ediyor. Öte yandan uzmanlar tarafından büyük şirketlerde bu oranın yüzde 40 seviyesinde olduğu ifade ediliyor.