Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde 314,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 2016 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 4,8 artışla 329,3 milyon dolar oldu.

2016 yılının Ocak-Haziran döneminde tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları kaleminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke ABD oldu. Bir önceki yıla oranla yüzde 20,2 ihracat artışının yaşandığı ABD’ye 2015 yılının Ocak- Haziran döneminde 82,9 milyon dolar ihracat değerine sahip ürün gönderilirken bu rakam, 2016 yılının aynı döneminde 99,7 milyon dolara yükseldi. Listenin ikinci sırasında yer alan İtalya’ya 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 32,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Üçüncü sırada bulunan Irak’a 2015 yılının Ocak-Haziran döneminde 11,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 2016 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 50,1 artışla 16,8 milyon dolar olarak kaydedildi. Dördüncü sıradaki Sudan’a 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 13,1 milyon dolarlık ürün ihraç edildi. 2015 yılının aynı döneminde bu rakam 12,6 milyon dolardı. Sudan’a yönelik ihracat yüzde 4 artış gösterdi. Beşinci sıradaki Azerbaycan’a 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde ihraç edilen tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçalarının değeri 10,8 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

2016 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye geneli tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları ürün grubunda ihracat artışının en fazla yaşandığı ülke yüzde 51,9 ile Özbekistan oldu. Listenin ikinci sırasında 50,1 ile Irak yer alırken söz konusu ülkeyi yüzde 20,2 ihracat artışıyla ABD üçüncü sırada takip etti.