Türk makine imalat sektörünün kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla MAKFED’in projelendirdiği “Makina Sektörü Mesleki Yeterlilik Merkezi” kurulması için çalışmalara başlandı.

Türk makine sektörünün önemli çatı kuruluşlarından biri olan Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) “Toplumun yaşam kalitesinin artmasına ve Türkiye’nin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Türk makine imalat sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlama” vizyonu çerçevesinde sürdürdüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz Mart ayında Ankara Kalkınma Ajansı’na yapılan “Makina Sektörü Mesleki Yeterlilik Merkezi” proje başvurusu kabul edildi ve geçtiğimiz Temmuz ayı başında Ankara Kalkınma Ajansı ile bir sözleşme imzalandı. Proje ile “Makine Montajı Seviye 3” ve “Seviye 4” ile “Makine Bakımcısı Seviye 4” ulusal yeterlilikleri için Ankara’da bir “Sınav ve Belgelendirme Merkezi” kurulması öngörülürken, “Makine Sektörü Mesleki Yeterlilik Merkezi Kurulması” projesinin genel amacı, “Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı” kapsamında Ankara’da akredite ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belgelendirilmiş bir merkez oluşturmak olarak şekilleniyor.

AMAÇ: NİTELİKLİ VE BELGELİ İŞ GÜCÜNÜ ARTIRMAK

Bu doğrultuda, proje kapsamında Türk makine sektörü için işsizlerin ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilebilirliklerinin ve gelir düzeylerinin artırılması, bu kişilerin hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve nitelikli, belgeli iş gücü anlayışının geliştirilmesi amaçlanıyor. Projenin özel amacı ise makine üretim sektöründe; MAKFED bünyesinde faaliyet göstermek üzere, üç ulusal yeterlilik kapsamında akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş bir “Sınav ve Belgelendirme Merkezi” kurmak; nitelikli ve belgeli iş gücünün önemi hakkında farkındalığı artırmak.

Projeyle birlikte, çalışanların niteliklerinin tespit edilmesi ve bu çerçevede istihdam piyasalarına uyumlu hale getirilebilmesi ve bu kapsamda bireylerin kalite güvencesi kapsamında belgelendirilmesine çalışılacak. Kurulacak merkez sayesinde herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireylerin sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere farklı meslekler veya sektörler arasında yatay ve dikey geçişleri sağlanması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkânların elde edilmesi mümkün olacak.

10 BİN ÇALIŞAN BELGELENDİRİLECEK

Proje kapsamında, MAKFED ve çalışanları, üye dernekleri, Ankara’da bulunan ve yüzde 85’i mikro-küçük işletmeler olan makine imalatçısı işletmeler ile 10 bin 504’ü bulan çalışanları olmak üzere dört hedef grup bulunurken, proje bütçesinin yüzde 90’lık bölümü Ankara Kalkınma Ajansı’ndan hibe yoluyla sağlanacak. 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülen projenin nihai hedefi ise sadece Ankara için değil, tüm Türkiye için personel belgelendirme alanında lider bir kurum oluşturmak. MAKFED, bu hedef doğrultusunda yine sektörel olmak üzere farklı ulusal yeterlilikler için de çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.