Avrupa birliği’nin 7. cerceve programı kapsamında ar-ge calışmalarına verdiği destekten gokser makine de yararlanıyor. alman ve ingiliz firmaların da ortak olduğu projede koordinator olan gokser makine yeni bir ‘gıda kurutma sistemi’ geliştirme...


Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı kapsamında üye ve aday ülkelerdeki firmaların Ar-Ge çalışmaları için destek sağlıyor. Başta ısıtma-soğutma- havalandırma sektöründe olmak üzere pek çok farklı alanda çalışmalarını sürdüren Gökser Makine ise AB 7. Çerçeve Programı kapsamında gerçekleştirilen projede koordinatörlük görevi üstlendi. İlk defa Türkiyeli bir firmanın koordinatörlük yapacağı projede amaç, yeni bir gıda kurutma sistemi geliştirebilmek. 8 farklı firmanın ortaklığından oluşan proje 2 yıl sürecek.

SİSTEM ZAMANDAN VE ENERJİDEN TASARRUF SAĞLIYOR
İşletmelerin Ar-Ge yapabilme kabiliyetlerini geliştirerek yeni ürünler ve yeni pazarlar hedeşeyen Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı farklı ülkelerin şirketlerini bir araya getiriyor. Gökser Makine’nin, gıda kurutma sistemi geliştirece- ği ve koordinatör olduğu projeyle aynı zamanda bugüne kadar gerçekleştirilen çerçeve programlarına katılan Türk firmalar içinde ilk defa bir firma proje koordinatörlüğ ünü üstlenmiş oldu. Gökser Makine Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Ünal, 7. Çerçeve Programı’nda yürüttükleri projenin yeni bir gıda kurutma sistemi geliştirilmesi çalışmaları olduğunu söylüyor. Bu sistem ile zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanarak gıdaların daha sağlıklı ve daha az maliyetli bir şekilde kurutulmaları sağ- lanacak. 8 ortaklı olan proje 2 yıl sürecek. Bu projede koordinatörlükleri ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Gökser Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ünal, “Türkiye bir ilki gerçekleştirerek, KOBİ olarak çok uluslu bir AR-GE projesinde koordinatör olduk. Bu başarımızda TUBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin katkıları büyüktür. Onlar ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, bu sonuca ulaştık. Türkiye’de böyle kamu kurumlarının olması ve sanayi ye destek vermesi Türkiye için son derece gereklidir” diyor.

“AR-GE’YE HER ZAMAN ONEM VERDİK”
Ünal, Gökser Makine’nin Ar-Ge’ye her zaman önem verdiğine dikkat çekerek bunun en açık ispatının ise 7.Çerçeve Programı’nda üstlenmiş oldukları rol olduğ unu söylüyor. Yine TÜBİTAK’ın 1507 sayılı KOBİ Ar-Ge desteğini alan ilk firmanın da Gökser Makine olduğunu belirten Ünal, “Bu destekle TÜBİ- TAK projemizin yüzde 75`ini desteklemişti” diyor. Gökser Makine’nin AB 7. Çerçeve Programında Ultraveg Gıda Kurutma sistemi üzerinde çalıştığını hatı rlatan Ünal; “Bu projede İspanyol, İngiliz ve Alman gıda firmalarıyla ortağız. Toplam sekiz ortaklı ve iki yıl boyunca sürecek olan projenin koordinatörü olduk. Projeyi tamamladığımızda gıda kurutma artık daha ucuza olacağı gibi zamandan da tasarruf edilmiş olacak. Yeni sistem sayesinde işletmeler hem ucuza hem de aşatoksinsiz kurutma yapabilecek” diye konuşuyor.

“URUN YELPAZEMİZİ GELİŞTİRDİK”
Gökser Makine’nin üretim hayatına 1987 yılında lokal ısı cihazları üreterek başladığını aktaran Ünal, yıllar itibari ile Ar-Ge’ye önem vererek, ürün yelpazelerini geliştirdiklerini dile getiriyor. Ünal Gökser Makine’nin çalışma alanlarını ise şöyle sıralıyor: “Başta ısıtma-soğutma- havalandırma sektöründe olmak üzere, tünel havalandırma, maden ocakları havalandırması, kimya fabrikaları gibi zehirli gazların ve tahıl-pamuk gibi partiküllerin tahliyesinde kullanılmak üzere fantüp, ısıtma ve soğutma ünitelerindeki sıcak ve soğuk havayı iletilme- sinde şexible hava kanalı, esnek hortum, düşük ve yüksek ısıya dayanıklı hortum (-30 C ile +700 C arası), esnek hava kanalı, tekstil hava kanalı, çadır, hangar, sera gibi açık ve kapalı alanları n ısıtılması, helikopter-tank gibi savunma sanayisindeki araçların kullanı- ma hazırlık için, inşaatlarda beton kurutmak için mobil ısıtıcı, mobil iklimlendirme, fan ve salyangoz fan üretimlerinin yanı sıra gıda sektöründe endüstriyel gıda kurutma sistemleri, kompost üretim tesisi, mantar üretim tesisi yapı- yoruz.”

“YUKSEK KALİTEYE ONEM VERİYORUZ”
Ünal, Ar-Ge’ye çok önem veren bir firma oldukları için zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak aynı zamanda yüksek kaliteli ürünleri ortaya çıkaracak teknolojik gelişmeler üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Ünal, “Mesela ulusal fondan karşıladığımız esnek hortum imalat makinesi, ürün kalitesini çok yükseltmiş aynı zamanda kaynaklardan tasarruf sağlamıştır” diyor. Yine aynı şekilde mantar ve kompost üretim tesisine sahip olmak isteyen müşterilerine tam otomasyonlu, bilgisayar kontrollü sistemler sunduklarını belirten Ünal, “Bunun yanı sıra AB 7. çerçeve projemizde yeni bir gıda kurutma sistemi üzerinde çalışmaktayız” diye konuşuyor.

AVRUPA STANDARTLARINDA URUNLER
Gökser Makine Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi en son ürünleri hakkında şöyle bilgiler veriyor: “Esnek hava nakil körükleri yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde, Avrupa standartlarında üretilmektedir. Bu hortumlar her türlü endüstriyel uygulamalarda kullanılabiliyor. Kullanım alanları ise şöyle; Aşınmaya Dayanıklı Poliüretan Hortumlar, Ağaç İşleri Sektörüne Yönelik Hortumlar, Sağlık - Gıda Sektörüne Yönelik Hortumlar, Klima - Havalandırma ve Kaynak Dumanı Emme Sistemleri Hortumları, Plastik (PVC) Hortumlar, Tünel - Maden Havalandırma Hortumları, Kimya Hortumları, Tarım Sektörüne Yönelik Hortumlar, Havacılık ve Savunma Sanayiine Yönelik Hortumlar, İzalasyonlu Hortumlar, Orta ve Yüksek Isılara Dayanıklı Hortumlar. Ünal, endüstriyel hortumların yanı sıra, lokal ısıtma-so- ğutma sistemleri de imal ettiklerini söyleyerek, “Radyal fan, mantar ve kompost üretim sistemleri, gıda kurutma sistemleri ayrıca ürünlerimiz arasında bulunmaktadır” diye konuşuyor.

URETİMİN YUZDE 30’U İHRACAT
Hilmi Ünal ayrıca üretimlerinin yüzde 30’luk bir bölümünü ihraç ettiklerini belirterek, daha çok AB ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleriyle çalıştıklarını söylüyor. Teknoloji yatırı- mını genellikle Ar-Ge çalışmalarına önem vererek yapmaya çalıştıklarına değinen Ünal, bunun haricinde direk yatırım malı olarak dışarıdan alıp kullandı kları ürünlerin sayısının az olduğunu söylüyor. AB çerçeve programı kapsamında yürüttükleri proje kapsamında 5 adet Avrupa firması ile ortaklıkları bulunduğunu belirten Ünal, “Gıda kurutma üzerine çalışan biri Almanya’da diğeri İngiltere’de yerleşik iki firma” diyor. Ayrıca mobil ısıtıcı ve soğutucular haricinde çevreye etkisi olan ürün grupları bulunmadığı aktaran Ünal, “Biz ürünlerimizi üretirken enerji tasarrufu yaparak, kalitemizi yüksek tutarak çevreye olan duyarlı lığımızı gösteriyoruz” diye konuşu- yor. Ünal, yurtdışında Türk malına karşı olan tutumun güçlendirilmesi gerektiğini ve Türk malının imajının yeniden kurulması gerektiğini söylüyor. Ünal, Gökser Makine’nin savunma sanayi ile ilgili projelerini ise şöyle sıralı- yor: “Türk Silahlı Kuvvetleri için yapılan özel tasarımlar ve imalatlar sadece TSK da kullanılıyor. Genel amaçlı kullanılan lokal ısıtma soğutma cihazlarını aynı zamanda ihraç ediyoruz. Ostim’de savunma yan sanayi kümesinin ortağıyız.”

EN ONEMLİ SORUN İMAJ PROBLEMİ
Sektörün en büyük sorununun imalat sektörünün sorunları olduğunu belirten Ünal, “Vergi yükümüz çok fazla. İmalatta kullandığımız enerji çok pahalı. Çok daha az maliyetle üretebiliyor olmamız gerek dünyada yer alabilmemiz için. Bunun yanı sıra maalesef bir imaj problemimiz de vardır. Devlet bu konuda çeşitli çalışmalar yapıp bu imajı tekrar güçlendirebilir” diyor. Ünal ayrıca ekonomik krizin bir an evvel tüm dünyada son bulmasını istediklerini söylüyor.

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE FONU VE CERCEVE PROGRAMI
AB Hibe fonu, Avrupa Birliğinin kendi bütçesinden “Katılım Öncesi Mali Yardı m Aracı (IPA)” kapsamında Türkiye’ye de sağladığı (MEDA) nakdi olmayan, proje karşılığı verilen fonlardır. Çerçeve Programları ise sadece AB üye ve aday ülkelerine değil hemen hemen tüm dünyaya açık olan ve bütçesi katılmak isteyen ülkelerin katkı paylarıyla oluşturulan programlardır. Dolayısıyla bu programda yer alan Türkiye de katkı payı ödemektedir. Türkiye aday ülke olması vasfıyla Katı- lım Öncesi Mali Yardım adı altında hibeler alabiliyor. Bu hibeler diğer aday ülkelere de eşit şartlarda sağlanıyor. Hibeler için katkı payı ödenmiyor ve bu hibelerden Türkiye genelinde faydalanılıyor. Katkı payı sadece topluluk programları kapsamındaki Çerçeve Programları için ödeniyor. Bu alanda Türkiye yeni olduğu için ödenen paraların çok azı geri alınabiliyor ve ödediğimiz bu paraların geri alınabilmesi için de daha çok proje üretilmesi gerekiyor.   SPOT: “ Hilmi Ünal, Gökser Makine’nin Ar-Ge’ye her zaman önem verdiğine dikkat çekerek bunun en açık ispatının ise 7.Çerçeve Programı’nda üstlenmiş oldukları rol olduğunu söylüyor. Yine TÜBİTAK’ın 1507 sayılı KOBİ Ar-Ge desteğini alan ilk firmanın da Gökser Makine olduğunu belirten Ünal, “Böylece TÜBİTAK projemizin yüzde 75`ini desteklemişti” diyor.”  


Gökser Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ürünlerimizi üretirken enerji tasarrufu yaparak ve kalitemizi yüksek tutarak çevreye olan duyarlılığımızı gösteriyoruz