Insanlık, tarihi boyunca üç önemli toplumsal süreç yaşadı. Bunların ilki 10 bin yıl önce başladığı düşünülen tarım toplumuna geçiş, ikincisi 18’inci yüzyıldaki Sanayi Devrimi ile sanayi toplumuna...