Türkiye vinç sektörü 1950’li yıllarda birkaç firma ile başlayan yolculuğunda zaman içinde hızlı bir gelişim gösterdi ve iç pazarın ihtiyaçlarını önemli ölçüde...

Türkiye vinç sektörü 1950’li yıllarda birkaç firma ile başlayan yolculuğunda zaman içinde hızlı bir gelişim gösterdi ve iç pazarın ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayabilecek seviyeye ulaştı. Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği bazında da dünyanın sayılı üreticilerinden olan Türkiye’deki sektörün en güçlü temsilcisi ise Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği (TEVİD) olarak öne çıkıyor. Ocak ayında 4’üncü Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren TEVİD’de bayrağı, derneğin yönetim kurulu üyelerinden Alparslan Kurtmen devralırken, Moment Expo olarak TEVİD’in yeni dönem stratejileri ve gelecek yapılanmalarını yeni başkan Kurtmen’e sorduk.

TEVİD’i ve yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

TEVİD, Türkiye’de sektörü temsil eden bir dernek olarak 2010 yılında kuruldu. Halen sektörün yüzde 65’ini temsil eden TEVİD, ulusal ekonominin gelişmesi, kalkınması, verimliliğinin artırılması, sosyal, kültürel ve eğitsel yaşam seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve bu doğrultuda kaldırma makineleri sektöründe vinç üretimi, kullanımı ve satışına ilişkin sermaye, kuruluş, teknoloji işbirliğini oluşturmak amaçlarıyla çalışmalarına devam etmektedir. Sektörde üretim ve ticarette faaliyet gösteren üyelerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda, düşünce ve hareket birliğini, ortak sorunlar karşısında dayanışmayı ve yardımlaşmayı koordine etmeye çalışıyoruz.

Ocak ayındaki 4’üncü Olağan Genel Kurul’da, TEVİD’in altı kurucu üyesinden biri olarak yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildim. 26 yıldır üretimle iç içeyim. Elektrikli gezer vinç sektöründe 1991 yılından bugüne üretim yapan Güralp Vinç ve Makina AŞ’nin kurucu ortağı ve firma sahibiyim.

Geride kalan yıl sektörünüz ve TEVİD için nasıl geçti? Bu yıla ilişkin üretim, iç satış ve ihracat beklentileriniz nedir?

Sektörümüz 2016 yılında, gerek içeride gerekse yakın coğrafyamızda ve küresel ekonomideki gelişmeler sonucunda, özellikle 2016 yılının ikinci yarısından sonra bir daralma yaşadı. 2017 yılında bu daralmayı telafi etme gayretiyle birlikte, ülkemize giren ithal ürüblerin azaltılmasına yönelik yapacağımız çalışmalara odaklanacak ve kamu/özel sektörde yerli malı makine kullanımını artıracak faaliyetlere hız vereceğiz.

Hem vinç/kaldırma makineleri sektörü hem de Türk makine sektörünün genel güncel durumu ve gelecek stratejileri için neler söyleyebilirsiniz?

Vinç üretimi, ticaret ve Türk makine sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Döngü o kadar güzel işler ki makine firmaları vinçlerin yardımıyla üretim gerçekleştirirken, vinç üreticisi firmalar da onların makineleri ile üretimlerini yapar. Sektörümüzün ve Türk makine sektöründe artan üretim kapasitesinin dünya pazarından daha fazla pay almak adına ihracat için daha aktif çalışması ve işbirliklerinin artması gerektiğine inanıyorum.

Sektör temsilcilerinin Ar-Ge çalışmalarına TEVİD’in katkısı ne yönde oluyor?

Ne yazık ki sektörümüzde talepten fazla firma var. Bunların çoğu da “merdiven altı” diye tabir ettiğimiz kayıt dışı üretim gerçekleştiriyor. Doğal olarak Ar-Ge bölümleri de bulunmuyor. TEVİD üyelerinde ise Ar-Ge birimleri, üretim birimleri içerisindeki en önemli yapılardır. Uzun yıllardır Türkiye yatırımlarına hizmet üreten, ihracat yapan TEVİD üyeleri, talepler doğrultusunda birçok ürün için veya yatırımcının ihtiyaç duyabileceği ürünler için Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Sistemlerin gerek enerji verimliliği gerek güvenlik için gereklilikleri, çalışma süreleri, bakıma kalan zamanları gibi istekler çok yakında ürünlerde standart hale gelecek, bu nedenle TEVİD üyeleri olarak bu sürece hazır olmak zorundayız. Bu kapsamda da Ar-Ge çalışmalarına ara vermeden devam etmek, bizim için bir zorunluluk olmalı.

Benzer şekilde sektörünüzün kalite yönetimi yaklaşımı için neler söyleyebilirsiniz? Sektör temsilcilerinin yerel ve küresel rekabetteki pozisyonlarında “kalite”nin önemi nedir? En önemlisi şudur: Vinç, yerel ve küresel ayrımı olmaksızın kaliteli, güvenlikli ve tercih edilebilir olmak zorundadır. Bu nedenle sektörümüzün kalite yönetimi ve yaklaşımında, bu husus her zaman ilk sıradadır. Tüm üretim süreçleri ve üretim sonrası testleri bu hassasiyetle gerçekleştiriyoruz.

TEVİD Yönetim Kurulu olarak görev süreniz içinde odaklanacağınız önemli başlıklar neler olacak?

Sektörün gelişimine, ihracatın ve yerli malı kullanımının artırılmasına odaklanacağız. Ayrıca, vincin kullanım alanları ile ilgili yatırım alt yapısını planlayanlar, proje üretenler ve o projeler içerisinde yer alanlarla kapsamlı bir çalıştay düzenlemeyi de planlıyoruz.

Yerli üretim makine kullanımının artması için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu konuda TEVİD’in stratejisi nedir?

Yabancı rakiplerin marka tanınırlıklarıyla sektör üzerinde baskı yaratması, önemli sıkıntılarımızdan biri olmayı sürdürüyor. Yabancılar, kamu kurum ve kuruluşları üzerinde AB kredi imkânlarıyla kendi mallarının alınmasını şart koşuyor. Bu ise haksız rekabete neden oluyor. Oysa yerli imalat vinçlerin yabancı marka vinçlerden kalite açısından hiçbir farkı yok. Üstelik daha uygun fiyatta olmasına rağmen maalesef talep edilmiyor ve yurt dışından ithal ediliyor. Dolayısıyla iç pazardaki satışlarımızın artması için kamu özel sektör ayrımı olmaksızın yerli makine kullanımını özendirecek adımların atılmasını destekliyor ve talep ediyoruz.

Sektörünüzün insan kaynakları için neler söyleyebilirsiniz?

Sektörümüz, öncelikli olarak teknik kadroları için nitelikli ara çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve mühendislik fakülteleri için sektörün ihtiyacı doğrultusunda planlamalar yapılması kadar bizim gibi sektör temsilcisi derneklerin de elini taşın altına koyması ve eğitim kurumlarıyla ortak çözümler üzerinde çalışması gerekiyor. Son olarak, eklemek istediğiniz diğer başlıkları da bizimle paylaşabilir misiniz? TEVİD olarak hedefimiz, tüm kesimlerce benimsenmiş 2023 Türkiye vizyonuna uygun doğrultuda Türk sanayisinin hizmetinde bulunmak, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, aynı vizyon doğrultusunda sektörü başarıyla ikinci ve daha sonraki nesillere taşımaktır.