Alpler Ziraat Ar-Ge Merkezi, 2017 yılı Ekim ayı başında, Türkiye’nin 633’üncü, sektörünün ise ilk Ar-Ge merkezlerinden...

TARIMSAL MEKANİZASYONA YÖNELİK ÜRÜN VE HİZMETLER GELİŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEYEN ALPLER ZİRAAT AR-GE MERKEZİ MÜDÜRÜ KADİR KARACA, GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ OLARAK GÖRÜLEN ENDÜSTRİ 4.0 VE TARIM 4.0 İÇİN GEREKLİ ALTYAPININ HAZIRLANMASI VE KURULMASI İLE ÜRETİMDE YENİLİK VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRACAK MAKİNE VE EKİPMAN İMALATLARI GERÇEKLEŞTİRMEYİ AMAÇLADIKLARININ ALTINI ÇİZİYOR.

Alpler Ziraat Ar-Ge Merkezi, 2017 yılı Ekim ayı başında, Türkiye’nin 633’üncü, sektörünün ise ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlı tarafından akredite edildi. Alpler Ziraat Ar-Ge Merkezi Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Kadir Karaca, Ar-Ge merkezi kurma amaçlarından söz ederken, 1926’dan bugüne tarımsal mekanizasyona yönelik ürün ve hizmetler geliştiren Alpler Ziraat’ın toprak işleme konusunda makine ve ekipman olarak kendisini sürekli yenilese de endüstriyel alanda yaptıkları yeniliklerin hem daha profesyonel bir platformda olmasını sağlamak hem de üniversite-sanayi iş birliğini ilerletmek amacıyla Ar-Ge merkezi kurmanın doğru olacağını düşündüklerini söylüyor.

Ar-Ge merkezinin kuruluşuyla birlikte halen inceleme aşamasında olan iki patent başvurularının olduğunu da vurgulayan Karaca ile Ar-Ge merkezlerinin çalışmaları ve hedeflerini Moment Expo okurları için konuştuk.

Alpler Ziraat Ar-Ge Merkezi ne zaman kuruldu? Neden bir Ar-Ge merkezine ihtiyaç duydunuz?

Aydın Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Alpler Ziraat Aletleri Ar-Ge Merkezi, 3 Ekim 2017 tarihinde kuruldu. Türkiye genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 633’üncü Ar-Ge merkeziyiz. Kendi sektörümüzde ise ilklerden biriyiz. Firmamızın kuruş tarihi olan 1926’dan beri toprak işleme konusunda üretim teknolojimizi sürekli yeniliyoruz. Endüstriyel alanda yaptığımız bu yeniliklerin hem daha profesyonel bir platformda olmasını sağlamak hem de üniversite-sanayi iş birliğini ilerleterek bilimsel ve akademik çalışmalara katılmak ve desteklemek için Ar-Ge merkezi kurmanın doğru olacağını düşündük.

Merkezin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Öncelikli faaliyet alanımız toprak işleme ekipmanlarını ve tekniklerini geliştirmektir. Yeni faaliyet kollarının araştırılması ve gerekli etüt çalışmalarının yapmak; satış sonrası ürün izleme, ürünlerin kullanım koşulları ve bu koşulların ürünlerin üzerindeki etkileri hakkında geri bildirim sistemlerini geliştirme gibi ara hedeflerimiz de var. Ayrıca ürünlerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan ürün ve malzeme test cihazlarını geliştirmek ve imal etmek, geleceğin teknolojisi olarak görülen Endüstri 4.0 ve Tarım 4.0 için gerekli altyapının hazırlanması ve kurulması da ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak üretimimizde yenilik ve verimliliğimizi arttırmaya yönelik makine ekipman imalatlarını gerçekleştirmeyi de amaçlıyoruz.

Merkeziniz ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyonu için neler söyleyebilirsiniz? Kamunun Ar-Ge desteklerinden yararlanıyor musunuz?

Üniversite-sanayi iş birliğinde imzaladığımız bazı protokollerimiz bulunuyor. Ayrıca TÜBİTAK’ın 1511 kodlu çağrılarını yakından takip ediyoruz. Sektörümüzü kapsayan yayınlamış olan çağrılarda en yenilikçi ve en verimli projeleri hazırlayıp ilgili kurumların takdirine sunuyoruz. Hizmet alanınız içinde patent ya da faydalı model başvuru sayılarında artış gözlenmesini bekliyor musunuz? Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriniz nedir? Ar-Ge merkezimizi kurma amaçlarımızdan birisi de kendimize ait patent ve faydalı model sayımızı arttırmaktı. Bugün itibarıyla inceleme aşamasında olan iki patent başvurumuz bulunuyor. Ancak inceleme ve belgelendirme süresi en az dört yıl sürdüğü için hâlihazırda sonuçlanmış bir patentimiz yok.

Ar-Ge merkezi yatırımları ve çalışmalar için ne kadar bütçe ayırdınız? Gelecek dönem içinde merkeze yönelik yatırımlarınız sürecek mi?

Ar-Ge merkezimizin yıllık bütçesi, toplam bütçemizin yüzde 5’i düzeyinde. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda yatırımlarımızın artarak devam edeceğini söyleyebilirim.

Sizin sözlerinizle Ar-Ge’nin önemini dinleyebilir miyiz? Türkiye’deki Ar-Ge kültürü ve yaşanan zorlukları nasıl değerlendirirsiniz?

Ar-Ge yatırımlarına kısa vadeli çözüm olarak bakmamamız gerekiyor. Ar-Ge uzun soluklu bir süreçtir. Örneğin şu anda kullanmış olduğumuz teknolojinin birçoğu bundan 10 yıl, belki de 20 yıl önce birileri tarafından laboratuvar şartlarında veya farklı ortamlarda test ediliyordu. Ancak uzun deneme yanılma süreçlerinden sonra bu teknolojiler kullanılabilir ve üretilebilir hale getirildi. Bu yüzden firmalar kendilerine önce şu soruyu sormalı: Biz geleceğe hazır mıyız? Zaten diğer tüm olaylar bu soruya verilen cevaplarla şekilleniyor. Kamu da bu süreçte gerek proje bazında verdiği desteklerle gerekse genel anlamda Ar- Ge ve tasarım merkezlerine verdiği desteklerle araştırma ve geliştirme çalışmalarının Türkiye için ne kadar önemli olduğunun üzerinde duruyor. Türkiye’de üretilen katma değeri yüksek ürünler arttıkça, ülkemiz ekonomisi de gücüne güç katacaktır. Bu nedenle katma değerli üretimin artmasını sağlamak için yerli firmalara ciddi sorumluluklar düştüğüne inanıyorum.