Firmalarının 2010 yılından itibaren Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmaya başladığını, 2015 yılının Ekim ayında da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından...

Firmalarının 2010 yılından itibaren Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmaya başladığını, 2015 yılının Ekim ayında da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 221. Ar-Ge Merkezi olarak akredite edildiğini söyleyen Volkan İtfaiye Araçları Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Deniz Kaya, “Alanında Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezi olarak amacımız, geliştirdiğimiz katma değerli ürünlerle ihracat potansiyelimizi artırmak” diyor. Volkan İtfaiye Araçları Ar-Ge Merkezi’nin en önemli parametrelerinin inovatif ürün ve süreçlerin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarına her yıl artan bir bütçe ayrılması ve nitelikli insan kaynağına yatırım yapılması olduğunu belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ar-Ge merkezi kurmak da bu anlamda amaç değil bir başlangıç. Ar-Ge merkezimizde yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla yenilikleri takip eden, değişime ayak uyduran ve insan kaynağını geliştiren sürdürülebilir bir yapı inşa etmek istiyoruz.” İzmir Torbalı’da, 25 bini kapalı olmak üzere 135 bin metrekare alana sahip tesislerinde 300’ü aşkın çalışanla üretime devam ettiklerini söyleyen Kaya ile Volkan İtfaiye Araçları Ar-Ge Merkezi’nin faaliyetleri ve geleceğe yönelik projeleriyle ilgili kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdik.

Firmanızın çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

İtfaiye aracı üretmek amacıyla 1974 yılında İsa Tecim tarafından kurulan Volkan İtfaiye Araçları, İzmir’in Gaziemir ilçesinde 50 metrekarelik bir alanda sekiz kişiyle üretime başladı. “Tehlike anındaki hislerinizi biliyoruz” mottosuyla hareket eden firmamız, 1978’de ilk yangın pompasını imal etti. Türkiye’deki ilk 18 metre hidrolik merdivenli araçla ilklerin öncüsü olan firmamız daha sonra yine Türkiye’nin ilk uçak söndürme aracıyla, ilk modüler itfaiye aracını da başarıyla imal etti.

Yangın pompaları ve itfaiye araçları konusunda yurt içi ve yurt dışında sektörde güvenilir ve öncü bir üretici olan firmamız; kaliteden ödün vermeyen, daima bir adım ilerisini hedefleyen yenilikçi üretim sistemi, son teknolojilerin üretime adaptasyonunu sağlayan teknikleri ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle 1974 yılından bu yana akılcı çözümler sunuyor. Volkan İtfaiye Araçları olarak CAD-CAM destekli üretim teknikleri, model ve kalıphanesi, son teknolojiyle çalışan alüminyumbronz dökümhaneleri, modern sert eloksal ünitesi, komple bilgisayar sistemli EN1028-2 normlarına uygun pompa test ünitesi, komplike karkas kurulum-kaynak aparatlarıyla yaşam hakkını korumak ve sağlıklı çözümler üretebilmek için itfaiyecilere en güvenilir yangınla mücadele donanımı sunuyoruz.

Ar-Ge merkezinizin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz? İmalata yönelik geliştirilen projeler var mı? Çalışmalarınız ağırlıklı olarak hangi alana yönelik?

Volkan İtfaiye Araçları Ar-Ge Merkezi organizasyonel olarak Ar-Ge ve mühendislik direktörlüğüne bağlı, çalışma alanlarına göre belirlenmiş birim müdürlükleri, takım liderleri ve takım üyelerinden oluşan bir örgüt yapısına sahip. Ar-Ge merkezimizde itfaiyecilikle ilgili birçok alanda Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor.

Firmamız “oyunu değiştirmek” mottosuyla başlattığı değişim süreciyle birlikte, yenilikçi ve pazarda fark yaratacak ürünler geliştiriyor. Bu çerçevede de farklı disiplinlerde çalışmalar yürütüyor. Taşıt sistemleri, akışkanlar mekaniği, mekanizmalar, mukavemet, kompozit malzemeler ve kontrol sistemleri ana çalışma alanlarımızı oluşturuyor. Bu çalışma alanları kapsamında; yangın söndürme amacıyla kullanılan pompa ve monitörler (nozul), yüksekten kurtarma ve yangına müdahale amaçlı merdivenli araçlar, amaca özel

şasi araçlar, havaalanı yangın söndürme araçları, endüstriyel yangın müdahale araçları ve dar alan itfaiye araçları geliştirip imal ediyoruz. Ayrıca kompozit malzemeler konusunda yeni üretim yöntemlerinin de geliştirilmesi ve mikro, nano yapıda malzemelerle kompozit özelliklerinin artırılması konularında da çalışmalar yürütüyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürürken benimsediğimiz temel amaç, yüksek katma değere sahip inovatif ürünler geliştirilmektir. Ar-Ge merkezimiz bünyesinde 27 araştırmacı, 12 teknisyen ve bir destek personeli olmak üzere toplam 40 kişilik bir ekip görev alıyor. Firmamız, “öğrenen örgüt” olma felsefesi kapsamında personeline şirket içi ve şirket dışı olmak üzere eğitim imkânları da sunuyor. Bu kapsamda 2016 yılında kurduğumuz Volkan Akademi bünyesinde hem şirket içi eğitimlerle personelin bilgi birikimini artırıyor hem de lisansüstü eğitimi destekliyoruz. 2017 yılı içerisinde dokuz farklı eğitim gerçekleştirdik. Bunlardan biri iki farklı akademisyen tarafından verilen 60 saatlik bir eğitimdi. Ayrıca lisansüstü eğitimleri destekleme politikamız çerçevesinde ikisi doktora ve yedisi de yüksek lisans olmak üzere dokuz personelimiz eğitime devam ediyor. Öte yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan üç personelimiz de merkezimizde çalışmalarına devam ediyor. Lisansüstü eğitimleri desteklerken personelimizin tez konularının firmamızın çalışma alanlarıyla eşleşmesine dikkat ediyoruz.

Merkezinizin ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyonu hangi düzeyde?

Ar-Ge merkezimizin özellikle üniversiteler ve teknoloji transfer ofisleriyle oldukça güçlü ilişkileri mevcut. TÜBİTAK-TEYDEB projeleri kapsamında birçok farklı üniversiteden akademisyenle işbirliği gerçekleştirdik. Hâlihazırda devam eden projeler kapsamında da üç farklı akademisyenle çalışmaya devam ediyoruz. Bunun dışında intern mühendis istihdamı konusuna da önem veriyoruz. Mezun olmadan önceki bir dönem sanayide tecrübe edinen iki ayrı üniversiteden dört intern mühendis firmamızda görev alıyor. Öte yandan yeni çalışma alanları ya da bilgi birikiminin artırılması gereken konularda Volkan Akademi çalışmaları kapsamında firmamız bünyesinde üniversitelerden çeşitli eğitimler alıyoruz. Bugüne kadar üç akademisyenin katılımıyla iki farklı konuda eğitim gerçekleştirdik. Ayrıca her iki yılda bir “Bilim Kurulu Etkinliği” düzenliyoruz. Bu kapsamda akademisyenler, teknopark yöneticileri ve iş dünyasından 15 kişilik bir misafir grubunu etkinliğimize davet ediyoruz. Ar-Ge merkezi personelimiz ve şirket yöneticilerinin da katıldığı iki günlük bu organizasyonla hem teknik hem de yönetimsel olarak gelecek planlarımızı oluşturuyoruz. 2017 yılında ikincisi yapılan bu etkinlik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi’nde, “İyi Uygulama Örneği” olarak diğer Ar-Ge merkezlerine sunuldu.

Hizmet alanınız içinde patent ya da faydalı model başvuru sayılarında artış gözlenmesini bekliyor musunuz? Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriniz nelerdir?

Fikri mülkiyet hakları her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de oldukça stratejik bir öneme sahip. Son yıllarda inovatif ürün geliştirme stratejimiz çerçevesinde, 2014 yılından itibaren yaptığımız buluşları koruma altına almaya başladık. Bu kapsamda başvuru yapılan ve onaylanan toplam 12 patent, dört faydalı model ve üç endüstriyel tasarım tescilimiz bulunuyor. Bunun yanında firma bünyesinde ve üniversite işbirliklerimiz çerçevesinde, uluslararası sempozyumlarda bildiriler ve uluslararası dergilerde makalelerle çalışmalarımızı bilimsel platformlarda paylaşmaya başladık. Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili başvurularımızı hem nitelik hem de sayısal olarak artırmayı hedefliyoruz. Kısa vadede fikri mülkiyet haklarını şirket kültürü haline getirmeyi, orta vadede bu başvurularımızı uluslararası başvurulara dönüştürmeyi ve uzun vadede de yaptığımız buluşların lisans satışına dönüşmesini istiyoruz.

Ar-Ge merkezi yatırımları ve çalışmalarınız için ne kadar bütçe ayırdınız? Gelecek dönemde de merkeze yönelik yatırımlarınız sürecek mi?

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleriyle ilgili olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı belirledik. Ar-Ge yatırımlarımızı da bu planlar çerçevesinde yönetiyoruz. 2015 yılında Ar-Ge harcamalarının ciroya oranı yüzde 2 iken, 2016 yılında bu oran yüzde 4’e, 2017’nin ilk altı aylık döneminde ise yüzde 6’nın üzerine çıktı. Bu yatırımları, nitelikli insan kaynağı, projeler, alet, teçhizat, yazılım ve test ekipmanları olarak sınıflandırabiliriz.

Firmanız için Ar-Ge’nin önemi nedir? Sistemli ve uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları için nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor?

Hem üretimin katma değerini artırabilmek hem de pazara sunulan ürünlere değer katabilmek için bulunduğumuz sektörü iyi analiz etmemiz gerekiyor.

Rakiplerin avantaj ve dezavantajlarını belirlemek, sektördeki ihtiyaçları doğru bir biçimde ortaya koymak ve bu ihtiyaçları karşılayacak yenilikçi yaklaşımları geliştirmek büyük önem bir önem taşıyor. Bu noktadan sonraki aşama ise müşterilerin ihtiyaçları karşılayacak Ar-Ge yatırımlarını gerçekleştirmektir. Başlangıçta bu süreç zorlu ve maliyetli gibi gözükse de değişim ve gelişimi yakalamak için yegâne yolun bu olduğuna inanıyorum.