Gelişmiş yan sanayisi, genç iş gücü, tesisleşme hızı, teknolojik gelişmelere uyumu ve Ar-Ge çalışmalarına verdiği...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, EĞİTİM GÖRDÜKLERİ SÜRE BOYUNCA DÂHİL OLDUKLARI PROJELER SAYESİNDE MESLEKİ ANLAMDA ÖNEMLİ TECRÜBELER EDİNDİKLERİNİ SÖYLÜYOR.

Gelişmiş yan sanayisi, genç iş gücü, tesisleşme hızı, teknolojik gelişmelere uyumu ve Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemle makine sektörünün yakın bir gelecekte Türkiye ihracatının önemli bir kısmını karşılayan yegâne sektör haline geleceğine inandıklarını söyleyen Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, kendilerinin de sektörün gelişimi adına sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacaklarının altını çiziyor.

“MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE DUYDUĞUM İLGİ TERCİHİMİ BELİRLEDİ”

“Günümüzde yaşanan değişiklikler çerçevesinde, makine mühendisliği bölümünün, ihtiyaç duyulan ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak önü açık bir sektör olduğunu düşündüğüm için tercihimi bu yönde kullandım. Makine mühendisliğine duyduğum ilgi de tercihimi belirleyen bir diğer etken etken oldu Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü ise hem ailemin yaşadığı şehre yakın olduğu hem de üniversitenin öğrencilere sağladığı imkânların oldukça fazla olması nedeniyle seçtim. Geleceğe yönelik akademik kariyer planlarımı gerçekleştirmek üzere akademisyenlerimizden aldığım bilgiler, sağladıkları destek ve tüm bunların yanı sıra okulun öğrenciler için düzenlediği proje ve etkinlikler beklentilerimi karşıladı. Derslerin içeriklerini araştırıp öğrendikten sonra da ileride termodinamik ve enerji anabilim dallarında uzmanlaşmak istediğime karar verdim. Mezun olduktan sonra bilgi birikimimi yükseltmek, analiz etme ve sonuçlardan çıkarım yapmayı öğrenmek üzere yüksek lisans eğitimi almak istiyorum. Ülkemizde her dalda iyi mühendislerin yetiştiğini, fakat yapılan çalışmalara gereken önemin verilmemesi nedeniyle değerli bilim insanlarımızı yurt dışına gönderdiğimizi düşünüyorum. Eğer bu durumu tersine çevirebilir ve ithal ettiğimiz makineleri de kendimiz üretirsek, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltabileceğimize inanıyorum.”

“SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM”

“Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü, gelişmekte olan üniversitemizin yakaladığı ivmeden memnun olduğum ve şehrin konumu nedeniyle tercih ettim. Makine mühendisliğinin, genç bir beynin merak duygusunu besleyen geniş bir alan olduğunu düşünüyorum. Pratiklik, bilgi ve çalışkanlık esaslı olan bu bölümü kendimle bağdaştırdığım için severek yapacağım bir meslek edineceğimi düşündüm. Makine mühendisliği tahmin ettiğimden daha geniş bir alana hitap eden, farklı bir meslek; günlük hayatınızda veya hiç aklınıza gelmeyecek bir alanda kendinizi çalışırken bulabileceğimiz eğlenceli ve sürükleyici bir bölüm. Sürekli kendinizi geliştirmek, yenilemek ve çalışmak zorundasınız. Bilgi birikimi arttıkça azim ve istekle daha çok öğreniyorsunuz. Kesin olmamakla birlikte, otomotiv alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Bu alana yönelik üniversitemiz bünyesinde TÜBİTAK 2018 Alternatif Enerjili Araba Yarışları’na katılmak için çalışmalar yaptık.

Gelecek planımı tasarlamamda rol oynayan bu projeyle beraber, benim için otomotiv alanında çalışma fikri çok daha mantıklı olabilir. Mezun olur olmaz herhangi bir yerde işe girme çabasını doğru bulmuyorum. İlk olarak dil konusunda kendimi daha da geliştirmek ve kendime olası eksikliklerimi tamamlamak için zaman vermek istiyorum. Bu sürecin ardından çalışmak istediğim alanlarda faaliyet gösteren firmalarda işe girmek için çaba harcayacağım. Türk makine sektörü, gelişmiş yan sanayisi, genç iş gücü, tesisleşme hızı, teknolojik gelişmelere uyumu ve Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemle ileriki dönemlerde Türkiye ihracatının önemli bir kısmını kapsar hale gelecek. En azından kendi adıma, staj dönemimde bunu gözlemlediğime inanıyorum.

Bir mühendis adayı olarak sektörümüzün gelişmesi için elimden geleni yapacağım.”

“ALDIĞIM EĞİTİM BEKLENTİLERİMİ KARŞILADI”

“Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kendimi sürekli geliştirebileceğimi, farklı alanlarda çalışmalar yapabileceğimi ve bu doğrultuda çeşitli imkânlara sahip olabileceğimi düşündüğüm için tercih ettim. Kendi çaba ve emeklerimi düşündüğümde, bölümümün beklentilerimi karşıladığını ifade edebilirim. Mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimine devam etmeyi ve imalat alanında uzmanlaşarak sahada görev almayı istiyorum. Türk makine sektörünün yeniliklere çok açık olduğunu görüyorum. Yatırımlar sürdüğü ve ham maddeye ulaşım noktasında sorun yaşanmadığı sürece, makine sektörünün ülkemizi ileriye taşımak için çok büyük ve önemli görevler üstlenmeye devam edeceğini düşünüyorum.”

“TASARIM ALANINDA UZMANLAŞMAK İSTİYORUM”

“Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü, makine ve mekatroniğe duyduğum ilgi ve Bartın’ın yaşadığım şehre yakın olması nedeniyle tercih ettim. Bir sahil kentinde yaşamak da bir diğer ilgi çekici faktördü. Yeterliliğimi göstererek, Türk mühendisliğinin gücüne güç katmak ve mühendislik alanında geleceğin temelini oluşturan insanlardan olmak istemem de makine mühendisliği tercihimde rol oynadı. Genel itibarıyla bölümden beklentim kendi işimi yapabileceğim, teorik-pratik ve yönetimsel olarak gelişebileceğim bir eğitim almaktı.

TÜBİTAK 2018 Alternatif Enerjili Araba Yarışları kapsamında kendi elektrikli aracımızı yaparak tecrübe kazandık. Tüm bunları dikkate alarak, bölümün beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim. Tasarım alanında uzmanlaşmak istiyorum.

Ülkemiz Ar-Ge mühendislerinin yanı sıra yerli ekonomiyi yatırımlarla yükseltebilecek mühendislere de ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle otomasyon ve parça üretimi yapabileceğim kendi işimi kurmayı hedefliyorum. Türk makine sektörünün ara eleman eksiği olduğunu düşünüyorum. Sektörde çalışkan insanlara ihtiyaç söz konusu. Kalifiye ve iyi yetişmiş personelin önünde çok az engelin olduğuna inanıyorum.”