Türkiye’nin madencilik, inşaat, endüstriyel tesis ve makine üretimi konusunda öncü kuruluşu olan nace makine, 1950’de küçük bir tezgah ile çalışmaya başladı ve adeta tarih yazarak günümüzde hem yurt içinde hem dünyada kırma eleme...İnşaat ve madencilikte kullanılan makinelerin üretim ve pazarlaması konusunda Türkiye’nin öncü kuruluşlardan biri olan Nace Makine, sabit veya seyyar kırma eleme tesisleri, kırma yıkama eleme tesisleri, stoklama tesisleri, nakil tesisleri, mineral işleme tesisleri, beton santralleri, transmikserler, özel tartım ve dozajlama tesisleri, asfalt plentleri ile anahtar teslim endüstriyel tesisler üreterek, bunların montajını müşteri şantiyesinde yapıyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ KURULUŞU Türkiye’nin madencilik, inşaat, endüstriyel tesis ve makine üretimi konusunda öncü kuruluşu olan Nace Makine’nin 1950 yılında faaliyete başladığını söyleyen Fabrika ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özen, Nace, şirketler topluluğu şeklinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, üretim faaliyetleri Nace Makina Sanayi A.Ş., pazarlama ve satış faaliyetleri ile yurtdışı temsilcilik hizmetleri ise Nace Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmektedir” diyor. Nace’nin standart üretim programını, inşaat, yol ve madencilik sektörlerini ilgilendiren makine ve tesislerinin kapsadığı nı da sözlerine ekleyen Özen şöyle devam ediyor; “Nace’nin üretim programı nda, tüm dizaynları kendisine ait yüzlerce makine çeşidi vardır. Bunları şöyle sıralayabilirim; Komple (Sabit ve Seyyar) Kırma – Eleme – Yıkama – Stoklama Tesisleri, Her Türlü Malzeme Nakil ve Stoklama Tesisleri, Yeraltı ve Yerüstü Dökme Malzeme Konveyörleri, Montaj Hatları için Özel Konveyörler, Havaalanı Bagaj Konveyörleri, Paket ve Birim Yük Taşıma Konveyörleri, Boru konveyörleri, Komple Modern Beton Üretim Tesisleri, Transmikserler, Özel Tartım ve Dozajlama Tesisleri, Komple Modern Asfalt Üretim ve Sıcak Asfalt Stoklama Tesisleri.” Ayrıca çeşitli endüstriyel sektörler için mühendislik hizmetleri dahil komple veya kısmi anahtar teslimi üretim tesislerinin yapımının, taahhüt konuları nın kapsamı içerisinde olduğunu söyleyen Özen, “Çağdaş teknolojik gelişmelere uygun, TSE ve ISO 9001 Kalite Güvence Belgeli makine üretimi yapan kuruluşumuzun dinamik, tecrübeli, uzman teknik kadroya ve modern, geniş makine parkına sahiptir” diyor.

SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETİ
Nace’nin bugüne kadar kazandığı güvenin oluşmasında kaliteli ürünlerinin yanı nda sağladığı satış sonrası servis ve sürekli yedek parça hizmetinin de büyük payı olduğuna vurgu yapan Özen, “Yurtiçi satışlarımız dışında, yürütülen yoğun ihracat faaliyetleri sonucu, Orta Doğu, Kuzey Afrika Ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetleri ve İsviçre gibi birçok dış ülkeye yaklaşık 100 tesis ihraç edilmiştir” diye konuşuyor. Nace’nin üretim konusuyla ilgili karşılaşı labilecek her türlü sorunu çözebilecek uzman, teknik kadro ve bilgi birikimine sahip olduğunu aktaran Özen, bu kadronun çağın teknolojik yeniliklerine uygun olarak etüd, proje, üretim, ve işletmeye alım safhalarında müşterilere yardı mcı olmaya hazır olduğunu söylüyor. Özen şöyle devam ediyor: “Nace isminin iş hayatına girişinden, günümüze kadar geçen süre, yarım asrı geçmiş bulunmaktadı r. Vizyonumuz, ürünlerimizin ve verdiğimiz hizmetin kalitesiyle Türkiye’de ve dünyada kırma eleme tesisi ve beton santrali alanlarında akla ilk gelen marka olmak. Misyonumuz ise, 52 yıllık gelenek olan kaliteli ürün ve kaliteli hizmet anlayışıyla, müşterilerimizin yatırımlarının değerini arttırmak için hep daha fazla çalışmak ve Türkiye’nin kalkınmasında temel olan inşaat sektörünün vazgeçilmez tedarikçisi olmayı sürdürmektir.” NACE İSMİNİN HİKAYESİ 1950 yılında kurulan Nace’nin isminin hikayesini ise şöyle özetliyor Özen: “Şrmamı zın isminde yer alan, ‘Na’ Nazmi Engin’i, ‘Ce’ ise Cevdet Zoral’ı ifade etmektedir. Eğitimleri itibarı ile Nazmi Engin Kimya Mühendisi, Cevdet Zoral Makine Teknikeridir. Kendileri iş hayatları na kamu sektöründe çalışmakla başlamışlardır.” Nazmi Engin ve Cevdet Zoral’ın edindikleri deneyimler sonucu serbest piyasada çalışmaya karar verdiklerini aktaran Özen şöyle devam ediyor: “Nazmi Engin’in şahsen kurduğu Pik, Bronz ve benzeri dökümleri yapan dökümhaneye Cevdet Zoral’ın iştiraki ile 08 Eylül 1952 yılında ortaklık sözleşmesini imzalayarak, Ankara’nın Yeni Sanayi Çarşısı 2.Caddesi’nde NACE Demir ve Döküm Atölyesi ismi ile bir atölye kurmuşlar ve işe başlamışlardır. Bu dönemde; piyasanı n ihtiyacı olan muhtelif demir işleri, çeşitli maden dökümleri taleplerini karşılamışlar; işleme tezgahı, kaynak makineleri ve çeşitli alet-edevat takviyesi ile, üretim faaliyetlerini gerçekleştirmişler; özellikle kamu sektörünün döküm taleplerini, tarım kesiminde ihtiyaç duyulan ziraat römorklarını imal ederek Ziraat Bankası’nın romörk alması için ziraatçiye verdiği kredi karşılığında üretim yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaşmışlardı r. Bu arada inşa edilmekte olan Sarı yar Barajı’nın ankraj cıvatalarının imalatı nı, kendilerine has bir usulle gerçekleştirerek, ihale makamına teslim ederek atölyeyi fabrika haline getirecek faaliyetlerin temellerini atmışlardır.

TÜRKİYE’NİN İLK BETONİYER ÜRETİCİSİ
İşlerin bu şekilde gelişmesi ile 1957’de ortaklığın Limited Şirket haline dönüştürüldüğ ünü ifade eden özen, “Bu statü değişikliği, kuruluşun ikinci evresini oluşturmaktadır. Yurt içinde ise özellikle inşaat sektöründe piyasanın canlı oldu- ğu bir dönemdir. Nace bu sektörün ihtiyaçları nın geçen süreler içinde artmakta olduğunu görerek, beton hazırlama tesislerinin üretimi projelendirilmiş, ilk etapta Betoniyer, yerden kumandalı ve yukarıdan askılı vinçlerin seri olarak üretimine geçilmiş, inşaat müteahhitlerinin hizmetine sunmuş, bu konuda yurtiçinde üretim yapan ilk firma olmuştur” diyor. Özen şöyle devam ediyor: “Bu üretimi gerçekleştirmek için, gereksinimi olan tezgah, alet ve edevat temin edilerek, üretim personeli sayısı arttırılmış ve personele eğitim verilmiştir. İşlerin bu şekilde gelişmesi üzerine; yine inşaat konusu dahilinde olan, yol inşaatı ve buna ek olarak maden sektörünün gereksinimi olan maden cevherinin zenginleştirilmesinde kullanılan makine ve tesislerin üretimlerinin projelendirilmesi, üretimine önem verilmiş, bu konuda da lider firma olmayı başarmıştı r. 24 Temmuz 1969’ da ise ilk konkasör imalatını gerçekleştirerek, gelecek 30 yılda Türkiye’de en iyi konkasörleri yapan firma olma yolunda temeller atılmıştır.” 1973’DE YENİ FABRİKAYA TAŞINDI İşlerinin her yıl gelişmesi karşısında Nace Makine’nin, üçüncü evre olarak Yeni Sanayi Çarşısı’nda yer alan ve zaman içinde büyütülen atölyenin, bu kez İstanbul Yolu 10. kilometrede, 1970 yılında satın alınan, 19 bin metrekarelik araziye inşa edildiğini aktaran özen şöyle devam ediyor: “Fabrika Tesisleri konusuna karar verilerek, inşaata başlanmış ve 1973 yılında yeni tesislerine taşınılmı ş, makine ve ekipmanlar yenilenmiş, üretim kadroları, idari ve mali kadrolar arttırılmış, daha modern bir tesiste üretime geçilmiştir. İştigal konusunda gelişmelerin devamı yurt içinde taleplerin artması üzerine, üretimin yurt dışı- na da pazarlanması konusuna önem verilerek, ihracata başlamıştır.” Şirketin konusunda yurt içinde lider firma haline gelmesinin ve ciro açısından 500 büyük firma arasına girmesinin 1980’li yılların sonunda gerçekleştiğ ini belirten Özen, “Bu döneme kadar üretim ve satış faaliyetleri şirkette mevcut kadrolar tarafından yürütülmekte iken Nace Makine Sanayi Ltd.Şti.’nin iştigal konusunun dışında, NACE imalatı ürünlerin yurt içinde ve dışında pazarlanması, imalatta ihtiyaç duyulan, yurt dışından temin edilmesi gereken parçaların ithalatının yapılması ve özellikle diğer ticari faaliyetlere geçilerek, kar temini için Nace Pazarlama ve Ticaret A.Ş. unvanlı pazarlama şirketi kurulmuş ve 1986’da Şilen faaliyete geçilmiştir” diyor. Özen ayrıca bu değişiklikteki asıl amacın, Limited Şirketin tüm faaliyetlerini, araştırma, ürün geliştirme, çeşitleme ve kalite üzerine yoğunlaştırılması, pazarlama işlerinde yeni kurulan Anonim Şirkete bırakılması olduğunu söylüyor. Üçüncü evrede gerçekleştirilen bu faaliyetlerin ardından 1989 yılında şirketin anonim şirket olarak tescil ve ilan edildiğini ifade eden Özen şöyle devam ediyor: “Anonim Şirketin dördüncü evresi olan bu dönemde en önemli gelişme Ankara Sincan Sanayi Bölgesi’nde talep edilen ve Nace’ye tahsis olunan 29 dönümden oluşan arsada yapılacak olan Fabrika Atölyesi, İdari ve Sosyal Binaların yapılan proje çerçevesinde 1989 yılında başlanılmış olması. İnşaatı 1987’de tarihinde tamamlanan ve bu tarihten sonra İstanbul Yolu 10. kilometrede bulunan atölyelerin yeni fabrikaya taşınmasına karar verilerek 1997’de Anonim Şirket yeni fabrikası nda çalışmaya başlamıştır.”

DÜNYA DEVİ NACE
Dönemler halinde büyüyen ve gelişen Nace Makine Sanayi A.Ş. ve Nace Pazarlama ve Tic. A.Ş.’nin, bu gelişmeyle beraber kalitesini kanıtladığını aktaran Özen, “Nace, sermayesinin artması, zamanı n zorunlu kıldığı modern tezgahlarla donatılması ve konusunda uzman kadrosu ile yurdun dört bir yanında olduğ u gibi dünyada da Nace kalitesinden ve adından söz ettiriyor” diyor Özen ayrıca, bugün Nace Türkiye’nin dünyada Kuzey Afrika Ülkeleri’nden Rusya’ya, Afganistan’dan Sırbistan’a kadar dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırdığını söylüyor. Özen, “1952 yılında küçük bir tezgah ile çalışmaya başlayan NACE adeta tarih yazarak günümüzde de hem yurt içinde hem dünyada kırma eleme tesislerinde ve beton santrallerinde kalitenin adı haline gelmiştir” diyor. Nace’nin standart üretim programı ile Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arası nda yer aldığını söyleyen Özen şöyle devam ediyor: “Türk İnşaat Sektörü tarafı ndan kabul görmüş kaliteli, yüksek performanslı üretimi ve güvenilir satış servisi ile Nace Makine’nin kırıcılar ve beton santralı üretiminde pazar payı büyüktür. Buna ilaveten, Nace’nin 100 den fazla kurulu tesisi de, Orta doğu ülkeleri ve Güney Afrika’da halen üretimdedir. Ürünlerimizin sunulduğu Pazar ise yüzde 65 yurt içi, yüzde 35 yurt dışıdır. Yurtdışı satışların yüzdesini ise şöyle verebilirim; Sınır komşusu ülkeler 17, Avrupa 4, Ortadoğu 26, Afrika 30, Orta Asya Ülkeleri (Rusya dahil) 23.”

Mehmet Özen Nace Makine Fabrika ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Nace bugün dünyada Kuzey Afrika Ülkeleri’nden Rusya’ya, Afganistan’dan Sırbistan’a kadar dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırıyor.   Spot: “ Dönemler halinde büyüyen ve gelişen Nace Makine Sanayi A.Ş. ve Nace Pazarlama ve Tic. A.Ş.’nin, bu gelişmeyle beraber kalitesini kanıtladığını aktaran Özen, “Nace, sermayesinin artması, zamanın zorunlu kıldığı modern tezgahlarla donatılması ve konusunda uzman kadrosu ile yurdun dört bir yanında olduğu gibi dünyada da Nace kalitesinden ve adından söz ettiriyor” diyor. ”