Toplam makine imalat değeri bakımından avrupa’da 6’ncı sırada yer alan türkiye, avrupa ülkelerindeki toplam imalatın yüzde 5’ini gerçekleştiriyor. orta anadolu makine ve aksamları ihracatçıları birliği bünyesinde kurulan makine tanıtım ...Türk makinesini iç ve dış pazarlarda tanıtmak, sektörün pazar ve ihracat potansiyelini yükseltmek için Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçı ları Birliği bünyesinde kurulan Makine Tanıtım Grubu, Türk makinesinin iç ve dış pazarlardaki algılamasını güçlendirmek amacı ile tanıtım atağı başlattı. Makine Tanıtım Grubu Eş Başkanı Adnan Dalgakıran, “Dünyada Türkiye denince akla makine ve teknoloji geliyor. Türk makine sanayicileri olarak hem dünyada hem Türkiye’de bu algılamayı kuvvetlendirmek için yola çıktık” dedi. Makine Tanıtım Grubu (MTG), Türk makinesi ile ilgili algılamayı güçlendirmek ve sektörün pazar payını yükseltmek amacıyla başlattığı tanıtım ve iletişim kampanyasının startını, Makine Tanıtım Grubu Başkanı Ali Rıza Oktay ile Makine Tanıtım Grubu Eş Başkanı Adnan Dalgakıran’ın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle verdi. Makine Tanıtım Grubu Eş Başkanı Adnan Dalgakıran, “Şunu gururla ifade edebilirim ki Türk Makine Sanayi; kalitesi, teknolojisi, insan kaynağı ve rekabetçi Şyatıyla dünya makine sektörüne yön vermektedir” dedi.

İKİ AŞAMALI TANITIM KAMPANYASI
Nitelikli makine işçiliği yapılan Türkiye’de Makine Tanıtım Grubu’nun, Türk malını teşvik eden ve sektörün yönünü belirleyen kuruluş olduğunun altını çizen Dalgakıran, “MTG’nin etkili iletişim projelerini kapsayan, çok sayıda kanaldan yüksek frekanslı reklam ve tanıtım çalışmalarını içeren kampanyamı z iki aşamadan oluşuyor. 2009 sonuna kadar sürecek ilk aşamasında yerli yatırımcıların Türk makinelerini tercih etmelerini sağlamak için etkili bir iletişim kampanyası yürüteceğiz. Yılbaşından sonra başlayacak ikinci aşamada ise yurt dışında Türk makineleri ile ilgili algılamayı güçlendirmeye yönelik çalışmalar devreye girecek” diye konuştu.

İHRACATTAN DAHA FAZLA MAKİNE İTHAL EDİLİYOR
Dalgakıran şöyle devam etti: “Ancak hedeflediğimiz çalışma bu kadarla sınırlı değil. Hedefimize ulaşmak için entegre bir strateji dahilinde hareket edilmesi gerektiğinin bilinciyle markalaşma, Ar- Ge ve tanıtım çalışmalarının organize edilmesi noktasında gerekli finansmanı n sağlanması da yine MTG tarafından gerçekleştirilecektir. Sadece yabancılar değil, yerli yatırımcıların da Türk Makine Sektörü ile ilgili yeterli bilgi oluştu rulması gerekiyor. Sektörde üst düzey kaliteye ulaşıldı ve bugün Türk Makine Sektörü 200 ülkeye kendi markası ile ihracat gerçekleştiriyor. Türk Makine Sektörü, imalatının önemli bir bölümünü ihraç ediyor. Ancak bundan daha fazla makine ithal ediliyor. Türk Makine Sektörü ürünler, ithal makinelerle kıyaslandığı nda ülkemizde aynı kalite, aynı fayda ve maliyet dengesi, daha uygun servis ve lojistik hizmetiyle satın alınabiliyor.

” MAKİNE SANAYİ TUM SEKTORLERİN TEMELİ
Makine sanayinin Türkiye’nin lokomotifi olarak kabul edilen tüm sektörlerin temelini oluşturduğunu ve her biri için vazgeçilmez olduğunun altı çizilen toplantı da, 2008 yılında makine sektörünün tamamına ait ihracat rakamlarının bir önceki yıla göre yüzde 18,2 oranında artarak 10,9 milyar dolara, ithalat rakamları nın ise yüzde 0,2 oranında artarak 23,3 milyar dolara yükseldiği dile getirildi. Ayrıca toplam makine imalat değeri bakımından Türkiye’nin Avrupa’da 6’ncı sıradayken Avrupa ülkelerindeki toplam imalatta da yüzde 5’inin gerçekleştirdiğ i, önümüzdeki 5 yıl içerisinde makine imalatındaki yıllık artışımızın ortalama yüzde 12-15 düzeyinde olması- nın beklendiği açıklandı. Gerçekleştirilecek kampanya ile Türk sanayicilerinin dikkatinin Türk Makine Sanayi’ne çekilmesi hedeflenirken bu kampanya, Türk makine sanayicileri tarafı ndan milli bir dava olarak görüldü- ğü ifade edilerek kampanyanın önemine dikkat çekildi.


AKADEMİ İLE İŞBİRLİĞİ
MTG’nin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğ i projeler arasında akademik camia ile işbirliğine  gidilmesi, Makine Sektörü’nde standardizasyon konusunda yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilmesi için bir makine reyting-güven endeksi oluşturulması, sektör üyelerine eğitim ve danışmanlık veren MTG Teşvik Kurulu adında bir alt birim kurulması, yerli üreticilerin en büyük dezavantajı olarak ortaya çıkan teknoloji takibindeki sıkıntıları aşmak adına bir Ar- Ge üssü kurulması gibi planlar yer alı- yor. Ayrıca MTG’nin Anadolu’ya bir çı- karma yaparak yerli üretici ile ilgili bilgilendirmeler yapmayı, lokal yatırımcı- lar ile bir araya gelecek seminerler gerçekleştirmeyi, üreticilerin ürünlerinin pazarlanması konusunda destek vermesi için MTG Pazarlama Grubu oluşturmayı ve geleceğin sektör çalışanlarını keşfetmek amacı ile üniversitelerin makine ve endüstriyel tasarım bölümü öğ- rencilerinin katılımı ile Makine Tasarım Yarışması düzenlenmeyi planladıkları da bahsedilen konular arasındaydı.“TÜRK MAKİNELERİ DÜNYA İLE REKABET EDİYOR”
Türk Makine Sanayicileri olarak yıllardır ihracat, üretim ve Ar-Ge konularında sayısız başarılara imza atmalarına rağ- men, makinenin Türk İmalat Sanayi’nde öncelikli tercih nedeni olmadığını fark ettiklerini söyleyen Dalgakıran, “Kendi ülkesinde ihtiyacı olan makine üretilmesine rağmen, bizim de bugüne kadar kendimizi ifade edemememizden ötürü, imalat sanayimizde doğru ve tercih edilebilirliğ i sağlayacak bir algıya sahip de- ğiliz” dedi. Dalgakıran şöyle devam etti: “Bunda elbette ülkemizi ve ürünlerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla ağırlıklı olarak ihracata odaklanmamızın da payı var. Nitekim bugün Türk Makine Sanayi’nin geldiği noktaya baktığımızda, dünya ile rekabet ediyor olmamıza rağ- men, kendi imalat sanayimiz bizi, kalitemizi ve de Ar-Ge’deki başarılarımızı yeterince bilmiyor. Buna bağlı olarak Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nin 11 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilen Ola- ğan Genel Kurulu’nda Makine Tanıtım Grubu’nun kurulmasına karar verilmiştir. Kısaca MTG olarak adlandırdığımız Makine Tanıtım Grubu’nun amacı orta ve uzun vadede Türk Makine Sanayi’nin hem yurtiçi hem de yurtdışındaki algısı- nın geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirmektir.”

“AVRUPA’DA 6. SIRADAYIZ”
Türkiye’nin Avrupa’nın 6. büyük makine üreticisi olduğunu ifade eden Dalgakı ran, 4. ve 5. ile  aramızda olan farkı da hızla kapattığımızı belirtti. Türk makinelerinin, kalitesi, teknolojisi, insan kaynağı ve rekabetçi fiyatıyla dünya makine sektörüne yön vermekte oldu- ğunu aktaran Dalgakıran, “Nitelikli makine işçiliği yapılan Türkiye’de Makine Tanıtım Grubu, Türk malını teşvik eden ve sektörün yönünü belirleyen kuruluştur” diye konuştu. Dalgakıran hedefledikleri çalışmanın bu kadarla sınırlı olmadığı nı belirterek şöyle devam etti: “Hedefimize ulaşmak için entegre bir strateji dahilinde hareket edilmesi gerektiğ inin bilinciyle markalaşma, Ar-Ge ve tanıtım çalışmalarının organize edilmesi noktasında gerekli finansmanın sağlanması da yine MTG tarafından gerçekleştirilecektir. Sektörün bugün ulaştığı üst düzey kalite dikkate alındığında, özellikle yabancı makinelere göre Türk makinelerinin fayda/maliyet dengesi açısından daha avantajlı olduğu görülmektedir.”“MAKİNE KALKINMA FONU İCİN ONCU ROL”
Kampanyanın iki aşamalı olarak planlandığı nın altını çizen Dalgakıran, MTG olarak tanıtım kampanyasının ilk aşaması kapsamında önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri projeleri ise şöyle sıraladı: “Akademik camia ile işbirli- ğine gidilecek, Makine Kalkınma Fonu’nun kurulmasında öncü rol oynanacak, makine sektöründe standardizasyon konusunda yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilmesi için (TURQUM ile bağlantılı çalışacak) bir makine reyting, güven endeksi oluşturulacak. Ayrıca sektör üyelerine yararlanılabilecekleri teşvikler konusunda eğitim ve danışmanlı k veren MTG Teşvik Kurulu adında bir alt birim kurulacak. Yerli üreticilerin en büyük dezavantajı olarak ortaya çıkan teknoloji takibindeki sıkıntıları aşmak adına bir Ar-Ge üssü kurulacak. Ar-Ge Üssü; Aylık düzenli bilgilendirme raporları hazırlayacak, küçük işletmeler için ücretli geliştirme desteği verecek, kaliteli bir laboratuara sahip olacak, sürekli veri üretecek bir yapıda konumlandı rılacak.”

“YERLİ URETİCİ BİLGİLENDİRİLMELİ” MTG’nin ayrıca, Anadolu’ya bir çıkarma yapacağına değinen Dalgakıran, “Yerli üretici ile ilgili bilgilendirmeler yapacak, lokal yatırımcılar ile bir araya gelecek, seminerler gerçekleştirecek, üreticilerin ürünlerinin pazarlanması konusunda destek vermesi için MTG Pazarlama Grubu oluşturulacak. Gelece- ğin sektör çalışanlarını keşfetmek amacı ile üniversitelerin makine ve endüstriyel tasarım bölümü öğrencilerinin katılımı- nı içeren farklı etkinlik ve projeler gerçekleştirilecek.” Dalgakıran tanıtım çalı şmalarının neden dış pazar için değil de iç pazar için yapıldığını ise şu sözlerle açıkladı: “Bir sektörün dünya ölçeğin de var olabilmesi için hem ihracata hem iç piyasaya ihtiyacının var olduğuna inanıyoruz. İkinci aşama yurtdışına yönelik olacak ve amacımız Türk Makine Sanayi’nin dünyanın farklı ülkelerinde öncelikli tercih olmasını sağlamak olacaktır.”

“TURK MAKİNE SANAYİNE İNANIYORUZ”
Ekonominin yavaşladığı şu dönemde her yatırımcının yapacağı en önemli şeyin Türk  makinelerini kullanmak oldu- ğunu söyleyen Dalgakıran, “Türkiye’nin kendi teknolojisini üreten bir ülke olmaktan başka şansı olmadığına inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda dünyanın en önemli ülkeleri arasına girmeyi düşünen bir Türkiye’nin mühendislik sektöründe çok daha ileriye gitmesi gerekiyor” dedi. “İnsan inandığı bir şey için yola çıkar” diyen Dalgakıran şöyle devam etti: “Biz de Türk Makine Sanayi’nin dünyada önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Bütün amacımız; Türk makinelerinin değerini hem içeride hem de yurtdışında daha da artırmak. Bunu başarabilirsek, Türk makinelerinin dünya genelinde tercih edilebilirliğini artırmış olaca- ğız. Bütün bu çalışmalar sadece makine sektörünün gelişimine hizmet etmeyecek. Aynı zamanda; Türkiye’nin diğer lokomotif sanayilerinin de güçlenmesine önemli katkıda bulunacak.”

“İHRACATIN ARTMASI VERİMLİLİĞİ YÜKSELTİR”
MTG Başkanı Ali Rıza Oktay ise konuşması nın başında Makine Tanıtım Grubu’nun kurulmasında birleştirici rol oynayan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hakkında bilgi verdi. Oktay şöyle devam etti: “Bilindiği gibi ülkelerin gelişmelerinde büyük öneme sahip olan dış ticaretin en önemli ayağı ihracattır. İhracatın artması, ülkede yaratı lan zenginliği artırmakta ve üretim verimliliğinin yükselmesine yardımcı olmaktadı r. Bu sebeple, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği de, 1989 yılında Ankara’da kurulmuştur. Başlangıcında bünyesinde sadece çimento ve toprak ürünleri ihracatçıları- nı alarak kurulan Birlik, son olarak 2002 yılında Orta Anadolu Makine ve Aksamları Birliği’ni bünyesine katmıştır.”

“OAİB ÜYE SAYISIYLA ÖNE ÇIKIYOR”
Türkiye’nin dört bir yanından sanayi kuruluşunun faaliyetlerine destek olan, gerekli istatistiki verileri hazırlayan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin, kapsam olarak Türkiye’nin en geniş üyesine sahip olması yla öne çıktığına vurgu yapan Oktay şöyle devam etti: “Ben burada, Birliğimize son katılan Orta Anadolu Makine ve Aksamları Birliği bünyesindeki verilere kısaca değinmek istiyorum; Türkiye’nin lokomotifi olarak kabul edilen tüm sektörlerin temelini oluşturan ve her biri için vazgeçilmez olan makine sanayinde TUİK’e göre 23 bin küçük, orta ve büyük çaplı işletme bulunmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu tamirat, bakım ve yedek parça konularında faaliyet gösterirken yaklaşık 9 bini ihracata yönelik üretim gerçekleştirmektedir. Birliğimiz tarafından 6 bin üyemizi kapsayan envanterde firma başına ortalama çalışan sayısı 38 olarak belirlenmiştir. Toplam işletme sayı sının 23 bin ve nispeten küçük firmalardaki istihdamın da az olduğu dikkate alındığında, Türk Makine Sanayi bugün 500 bine yakın insana istihdam sağlıyor.”

“SON 10 YILDA İHRACATTA YÜKSELEN İVME”
Türk makine sanayinin, son 10 yılda yükselen bir ivmeyle özellikle ihracat alanında büyük gelişme kaydettiğini aktaran Oktay, “2008 yılında sektör ihracatı nın en fazla yapıldığı ilk üç ülke Almanya, Rusya Federasyonu ve ABD iken 2009 Ocak-Mayıs döneminde Almanya, ABD ve Irak olmuştur. Irak’a gerçekleştirilen ihracat söz konusu dönemde yüzde 56 artış göstermiştir” dedi. Oktay şöyle devam etti: “En fazla ihracat yapılan mal grupları sırasıyla İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Maki neler, Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri ve Takım Tezgahları- dır. 2008 yılında ihracatında en fazla artış ise; yüzde 84,9 ile Ambalaj Makineleri, yüzde 55,7 ile Savunma Sanayi İçin Silah ve Mühimmat, yüzde 46,3 ile Gı- da Sanayii Makineleri mal gruplarında yaşanmıştır. 2008 yılında makine sektörünün tamamına ait ihracat rakamları bir önceki yıla göre yüzde 18,2 oranında artarak 10,9 milyar dolara, ithalat rakamları ise yüzde 0,2 oranında artarak 23,3 milyar dolara yükselmiştir.”

MAKİNE SANAYİİ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİDİR
Toplam makine imalat değeri bakımından Türkiye’nin Avrupa’da 6’ncı sırada yer aldığına ifade eden Oktay, “Avrupa ülkelerindeki toplam imalatın yüzde 5’ini gerçekleştirmektedir. Oktay şöyle devam etti: “İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre, 2009 yılının Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat yüzde 29,8 gerileyerek 3,3 milyar dolar de- ğerinde gerçekleşmiştir. Tüm bu veriler ışığında, Türk Makine Sanayi’nin Türkiye ekonomisi için önemli role sahip olduğ unu söylemek mümkündür. Toplam makine imalat değeri bakı- mından Türkiye halen Avrupa ülkeleri arasında 6’ncı sırada yer alsa da, ülke menfaatleri gözetildiğinde, imalat değerinin 30 milyar dolar olduğu tahmin edilen iç pazarda önemli adımları n atılabileceği görülmüştür. Türk Makine Sektörü, imalatının yüzde 80’ini ihraç ediyor. Ancak bundan daha fazla makine ithal ediliyor. İşte bu nedenle kurulan Makine Tanı- tım Grubu, birliğimiz üyelerinin de katkılarıyla bugün önemli bir adım atmaktadır.”