ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ÇİMENTO, CAM VE SERAMİK SEKTÖRLERİNİN İHRACATTA YARATMIŞ OLDUĞU KATMA DEĞER RAPORU KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Feyyaz Ünal ve Tansu Kumru’nun katılımıyla 16 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleşen tanıtım toplantısında, çimento, cam ve seramik sek- törlerinin ihracatta yarattığı katma değer raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Erdem Çenesiz, toplantıda yaptığı konuşmada, çimento, cam ve seramik sektörlerinin ihracattan elde ettiği yerli katma değerin 10 yılda 20,3 milyar dolar olduğunun altını çizerken, seramik sektöründe yüzde 82, cam sektöründe yüzde 79, çimento sektöründe yüzde 68 ile yerli katma değer oranlarının sanayi alanında rekor olduğuna dikkat çekti.

Çimento, cam ve seramik sektörlerinin, üretimde çok yüksek oranda yerli kaynak kullanılan ve net döviz girişiyle Türkiye’nin dış ticaret dengesine pozitif katkı yapan sektörler olduklarını vurgulayan Çenesiz, hazırlanan raporun çimento, cam ve seramik sektörlerinin sahip olduğu yüksek yerli katma değer potansiyelini ortaya koyduğunu dile getirdi. Çenesiz, konuşmasında, yüksek teknoloji ile üretim ve ihracat yapılması ne kadar önemli ise bu üretim ve ihracattan elde edilen katma değerin arttırılmasının da bir o kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Söz konusu raporu hazırlayan çalışma grubunun başında bulunan ÇCSİB Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel ise raporun ayrıntılarını paylaştığı sunumunda, raporda üç sektörün son 10 yıldaki ihracat performanslarının incelendiğini ve mevcuttaki fiili durum verile- rinin kullanılmasından dolayı bilimsel ve son derece güncel bir rapor ortaya koyulduğunu dile getirdi.