TUGAY SOYKAN

Değerli okurlarımız,

Makine sektörü, 2021’e beklenildiği gibi önemli bir ihracat artışıyla başladı. Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre Ocak ve Şubat aylarındaki ihracat artışı yüzde 7,4 olurken, toplam ihracat değeri de 3 milyar doları aştı. AB ülkelerinden gelen yoğun siparişlere yanıt vermeye gayret eden Türkiye’nin Makinecileri, bu dönemde, en büyük ihracat pazarlarından Almanya, İngiltere ve Fransa’ya olan makine ihracatında çift haneli rakamlara ulaştı.

Elbette bu sevindirici gelişmenin sürmesini arzu ediyoruz. Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu da bu yönde görüşlerini açıklarken, “Salgındaki ilk dalga sebebiyle geçen yıl yüzde 28 düşüş yaşadığımız ikinci çeyrek, bu yıl ihracatta sıçrama ayları olacak. Aşı çalışmalarının devam ettiği Avrupa’da açılmaların başlaması ve geçtiğimiz yılın baz etkisiyle birlikte, Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 100’e varan artışlar yaşanacak.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Ancak diğer yandan, salgın, özellikle ülkemizde yeniden şiddetini arttırmaya başladı. Bu nedenle salgına karşı önlemlerin bir an bile gevşetilmemesi; maske-mesafe-hijyen kurallarına tam uyum sağlayarak çalışmaya devam edilmesi büyük önem arz ediyor.

Salgına rağmen geçtiğimiz yıl makine ve teçhizat yatırımlarına ara verilmemiş olması da bir başka sevindirici veri olarak karşımızda duruyor. Özellikle sürdürülebilirlik uyumu, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi zorunluluklar nedeniyle üretim tesislerinin tevsi modernizasyonlarına hız veriliyor. Ancak bu noktada, yatırımlar için makine ithalatına harcanan paranın, mineral yakıt ve yağ ithalatı için harcanan paraya yaklaşmış olmasını endişe verici olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yüksek ithalatla mücadelede, kalite ve performansın sigortası olan teknik mevzuat ve gümrük muayeneleri ile piyasa denetim ve gözetim mekanizmalarının tavizsiz ve yaygın biçimde uygulanması da büyük önem taşıyor.

Moment Expo olarak, biz de bu süreçte, makine sektörünün güncelini yakalamaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda 154’üncü sayımızın “Gündem” sayfalarında makine sektörünü ilgilendiren önemli gelişmeleri aktarmaya devam ederken, “Kapak” sayfalarımızda ise endüstriyel dönüşümden en hızlı etkilenecek alanlardan biri olarak gösterilen ağaç ürünleri ve mobilya sektörünün makine sektörü ile ilişkisine odaklandık. Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği’nin (AİMSAD) katkılarıyla hazırlanan ve geçtiğimiz Aralık ayında kamuoyu ile paylaşılan, “Ağaç Mobilya ve Makine Sanayi Etkileşimi Raporu”, ağaç işleme makineleri sektörünün sorun başlıklarını tespit etmekle kalmıyor, KOBİ yapısının sık sık karşımıza çıkardığı açmazları bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor, çözümler öneriyor.

MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, “Kamu Alımlarının Sanayinin Gelişimine Kaldıraç Etkisi” başlıklı makalesinde, kamu alımlarının gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkeler için de önem arz ettiğini vurgularken, gelişmekte olan ülkelerdeki devletin, mal ve hizmetlerin önemli alıcısı olması açısından alım hacmi, rekabeti ve kalkınmayı arttırmak için büyük fırsatlar sunduğunun altını çiziyor. MAİB Ekonomi Danışmanı Can Fuat Gürlesel ise “Türk Lirasında Dalgalanma İhracatı Nasıl Etkileyecek?” başlıklı makalesinde fiyat istikrarının sadece ihracat için değil, aynı zamanda makro ekonomik ve finansal istikrar için de gerekli şart olduğu uyarısında bulunuyor.

“Genç Moment” sayfamızda da Future Garage® girişiminin inovatif bir fikri nasıl ticari ürüne dönüştürdüğünün hikâyesini sizlere aktarmaya çalıştık.

Sağlıklı günler ve keyifli okumalar diliyorum,