TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ’NİN DE DESTEKLEDİĞİ VE TARIM TEKNOLOJİSİ İLE MEKANİZASYON ALANINDA İLGİLİ KAMU KURUMLARI, ÜNİVERSİTE, SANAYİ VE STK’LERİN YER ALDIĞI VE YILDA BİR KEZ DÜZENLENEN TARIM TEKNOLOJİSİ VE MEKANİZASYON KOMİTESİ 2022 YILI TOPLANTISI, 24-25 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Komite toplantısı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Teknolojisi  ve Mekanizasyon Daire Başkanı Dr. Yalçın Ünsal, TARMAKDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Can Ertekin, TARMAKBİR Genel Sekreteri M. Selami İleri, Tarım Reformu Genel Müdür  Yardımcısı Abdullah Keskin ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.  Komite; tarım teknolojileri ve tarımsal mekanizasyon konusunda, ilgili tarafla rın görüş ve düşüncelerini alarak, Bakanlığın politika ve stratejilerinin belirlenmesine  yardımcı olmak, yeni tarım teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak tarafların iş birliği içerisinde çalışmalarını sağlamak amacıyla, sektöre ve ilgili kamu kuruluşlarına tavsiyelerde bulunuyor.  Tarım teknolojisi ve mekanizasyon alanında ilgili kamu  kurumları, üniversite, sanayi ve STK’leri bir araya getirerek etkin bir iletişim, karar alma ve dayanışma zemini oluşturulması amaçlanan komite toplantısında 2021 yılında alınan tavsiye kararlarının gerçekleşme durumları da değerlendirildi ve 2022 yılı için yeni tavsiye kararları alındı.