MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (MAİB) TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, YILIN İLK ÇEYREĞİ SONUNDA TÜRKİYE’NİN SERBEST BÖLGELER DÂHİL TOPLAM MAKİNE İHRACATI 6,1 MİLYAR DOLAR OLDU.

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (MAİB) TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, YILIN İLK ÇEYREĞİ SONUNDA TÜRKİYE’NİN SERBEST BÖLGELER DÂHİL TOPLAM MAKİNE İHRACATI 6,1 MİLYAR DOLAR OLDU. GEÇTİĞİMİZ YIL İLK ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 12,2 ARTIŞ SAĞLADIKLARINI BELİRTEN MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI KUTLU KARAVELİOĞLU, “AVRUPA HAVZASINDA PEYDERPEY YÜRÜRLÜĞE GİRECEK MEVZUAT İÇİNDEN SADECE DİJİTAL ÜRÜN PASAPORT UYGULAMASI BİLE, BAŞTA UZAK DOĞU MENŞELİ OLMAK ÜZERE BÜTÜN İTHAL MAKİNELER İÇİN ÖNEMLİ BİR ENGEL TEŞKİL EDECEK. GEÇİŞ DÖNEMİNE DAİR BELİRSİZLİKLER, AB SANAYİSİYLE ENTEGRE HALE GELEN TÜRKİYE İÇİN ELVERİŞLİ ZEMİNLER HAZIRLIYOR. DOĞACAK FIRSATLARI KALICI BİÇİMDE DEĞERLENDİREBİLMEK İÇİN YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE HIZLI ADIMLAR ATMALIYIZ. MAYIS AYINDA KAMUOYUNA SUNACAĞIMIZ SEKTÖREL EYLEM PLANIMIZ, GENEL İMALAT SANAYİMİZİ NE BÜYÜK ÖDEVLERİN BEKLEDİĞİNİ DE AÇIK BİÇİMDE GÖSTERECEK.” DEDİ.

Aylık ihracatının 2,3 milyar dolara yaklaştığı Mart ayında tüm zamanların rekorunu kıran makine sek- törünün ilk çeyrek sonunda toplam ihracatı 6,1 milyara ulaştı. Toplam ihracatının yüzde 5’ten fazlasını gerçekleştirdiği Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa rağmen bu sonucu elde eden sektör, ilk çeyrekte Almanya ve ABD’ye 1 milyar doların üzerinde makine ihraç etti. İtalya’ya ihracatı yüzde 20’den fazla artış gösteren Türkiye’nin Makinecileri Mısır, Hindistan, İsrail ve Azerbaycan gibi alternatif pazarlarda da hızlı büyüme sağladı.

“TÜM DÜNYADA MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜ SAVAŞIN ETKİLERİNİ YAŞIYOR” Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, uluslararası ilişkilerdeki dönemsel tüm gelişmelerin uzun vadeli sonuçlarını gözeterek bir dış ticaret stratejisi geliştirmenin önemine dikkat çeken MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu

Karavelioğlu şunları söyledi:

“Türkiye, barış görüşmelerinde etkin rol oynayarak bölge için emniyet supabı olduğunu bir kez daha gösterdi. Çok yönlü müzakere yeteneğimizi ve sektörel diplomasiyi her alanda kullanmamız gereken yeni bir döneme giriyoruz. Dördüncü çeyrekteki durak- lama nedeniyle AB makine sektörü geçen yılı tahminlerin gerisinde neticelerle kapatmıştı. Bizim makine üretimimiz 2021’de yüzde 32 artarken Almanya’da üretim artışı yüzde 6,4’te kalmıştı. Alman imalatçıların yüzde 85’i şimdi de Rusya-Ukrayna krizini işleri için en büyük tehdit olarak görüyor. Tüm dünyada makine imalat sektörü savaşın etkilerini yaşıyor.”

Savaş nedeniyle Mart ayında Türkiye’nin de bu ülkelerle ticaretinin etkilendiğini, Rusya’ya makine ihracatının yüzde 32,5, Ukrayna’ya ise yüzde 87,6 daraldığını belirten Karavelioğlu, “Finansal ve lojistik tedbirler geliştirebilir ve giderek sıkılaştırılan yaptırımlardan bağımsız kalabilirsek bu kaybı hızlıca telafi

edeceğimizi düşünüyoruz. Son iki yılda yaptığımız yatırımlarla yüzde 42 büyümüş bir üretim kapasitemiz var ve bunu en verimli biçimde değerlendirmek istiyoruz.” dedi.

“YEŞİL DÖNÜŞÜM, AVRUPA İLE ENTEGRE ÇALIŞAN SEKTÖRLERİ MOTİVE EDER”

AB Komisyonlarının, üretimi ve ticareti doğrudan ilgilendiren alanlarda her gün yeni tebliğ ve kararlar yayımladığına ve makine sektörü adına bunları ayrıntılı şekilde

analiz ettiklerine dikkat çeken Karavelioğlu, şunları belirtti: “Yaptığımız analizlerle, sadece Birliğimizin üyeleri için değil, tüm sanayimiz için bilgi üretmeye çalışıyoruz. İhracatçı sektörlerin geleceğini ilgilendiren önemli gelişmeler var: Örneğin, AB Komisyonu şu sıra Döngüsel Ekonomi Paketi içinde Dijital Ürün Pasaportu yönetmeliği- ni nasıl uygulayacağını tartı- şıyor. Ürünleri ortaya çıkaran değer zincirini uçtan uca tanımlayan bu pasaportlar sayesinde kullanılan malze- melerin, tedarikçilerin karbon

ayak izlerinin ve yenilenebilir aksamın şeffaf şekilde takibi yapılacak. Makineler servis, bakım ve yedek parça hizmetleri sayesinde uzun yıllar hizmet veren yatırım malları olduğundan, sektörümüz bu uygulamadan diğerlerinden daha çok etkilenecektir.” Yeşil dönüşümün Avrupa’nın ithalatında bir yavaşlama yaratacak olmasının Türkiye için fırsatlar doğuracağına değinen Karavelioğlu, “Avrupa havzasında peyderpey yürürlüğe girecek mevzuat içinden sadece Dijital Ürün Pasaport uygulaması bile, başta Uzak Doğu menşeli olmak üzere bütün ithal makineler
için önemli bir engel teşkil edecek. Geçiş dönemine dair

belirsizlikler, AB sanayisiyle entegre hale gelen Türkiye için elverişli zeminler hazırlıyor. Doğacak fırsatları kalıcı biçimde değerlendirebilmek için yeşil ve dijital dönüşümde hızlı adımlar atmalıyız. Mayıs ayında kamuoyuna sunacağımız Sektörel Eylem Planımız, genel imalat sanayimizi ne büyük ödevlerin beklediğini de açık biçimde gösterecek.” dedi.

“ULUSLARARASI TİCARETİN KURALLARI VE AKTÖRLERİ İLE MASAYA YATIRILDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ” Tedarik güvenliği nedeniyle üretim ve ihracatt bölgeselleşme eğilimlerinin hızlı arttığına, AB ve makine üretiminde güçlü diğer merkezlerin ürünlerini engelsiz satabilmek üzere Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) çoğalması için yoğun gayret gösterdiğine işaret eden Karavelioğlu, şunları söyledi: “Jeopolitik gelişmeler ve üretimin yeniden paylaşımına yönelik endüstriyel dönüşüm hamleleriyle hem yüz milyonlarca insanı birbirine bağlayan ticaret yollarında hem de ülkeleri birbirine bağlayan mal ve hizmet akışında önemli değişimler yaşanıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi başlıkları altında sınai ve toplumsal yaşama peyderpey girecek tedbirlerin ürünler ve üretim yöntemleri üzerindeki baskıları da bu değişime ekleniyor. Uluslararası ticaretin kuralları ve aktörleriyle masaya yatırıldığı bir dönemdeyiz. Küresel ticaret ağlarına katılımın yeni dönemde STA’lar üzerinden gelişeceğini akılda tutmalıyız. Özellikle AB ile ilişkiler bizim için çok önemli. AB sektörel örgütleri, ASEAN ve MERCOSUR Ekonomik Bölgeleri başta olmak üzere, makine ihracatında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak olan STA’lar için baskılarını artırıyor. Biz de AB ile eş zamanlı olarak, STA’larımızı artırmak ve geliştirmek zorundayız.”