VODAFONE ENSTİTÜSÜ, ARALARINDA TÜRKİYE’NİN DE YER ALDIĞI 17 ÜLKEYİ KAPSAYAN “GLOBAL FUTURE PULSE SUSTAINABILITY” RAPORUNU GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINDA YAYIMLAMIŞTI. RAPOR, DİJİTALLEŞME İLE İKLİM KRİZİNE KARŞI ÖNEMLİ BİR SAVUNMA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİNİ ORTAYA KOYUYOR.

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, düşük karbon ekonomisi ve enerji  politikalarıyla ilgili Türkiye’de ve dünyada yaşanan en son gelişmeleri aktaran ve Temiz Enerji Vakfı tarafından  kurulan Temiz Enerji Haber Portalı’nda yayımlanan bir haber, iklim değişikliği konusunda toplumların duyduğu  endişenin sürdüğünü ortaya koyuyor. Vodafone Enstitüsü’nün geçtiğimiz Ocak ayında kamuoyuyla paylaştığı “The Global Future Pulse Sustainability” başlıklı araştırmaya göre, Türkiye’den ankete katılanların yüzde 75’i iklim krizine dair ciddi endişeler taşırken, yüzde 85’i sürdürülebilir ürünlere daha fazla ödemeye eğilimli olduğunu belirtiyor. Dijitalleşmenin iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmede temel kaldı raç olacağına inananların oranı araştırma genelinde yüzde 64 olurken, bu oran Türkiye’de yüzde 68’e kadar çıkıyor. Diğer yandan Türk katılımcıların yüzde 89’u iklim krizini yönetmek için güçlü regülasyonlara ihtiyaç olduğunu düşünüyor.  Vodafone Enstitüsü’nün Kantar iş birliğiyle çevrim içi olarak gerçekleştirdiği araştırmada Brezilya, Çin, Mısır, Fransa, Almanya, Macaristan,  Hindistan, İtalya, Kenya, Romanya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’den  16 yaş üstü 1.000’er kişinin görüşlerine başvurulmuş. Bu çerçevede, 21 Eylül4 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen araştırmada toplam 17 bin görüşme gerçekleştirilmiş.

 

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARI DİJİTALLEŞME


Araştırma, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerin kullanımının pek çok sektörde verimliliği artırırken emisyonların azaltılmasına önemli katkılar sağladığını da ortaya koyuyor. Dijitalleşmenin yeşil dönüşümdeki hızlandırıcı etkisi, araştırmaya katılanlar tarafından da fark edilirken, 17 ülkede ankete katılan  2534 yaş grubundaki her 10 kişiden 7’si küresel ısınmaya karşı dijitalleşmenin kilit rol oynayacağını belirtiyor. Araştırmaya katılan dokuz Avrupa ülkesinde katılımcıların yüzde 57’si ise dijitalleşmenin iklim değişikliği  ile mücadelede yanıtın bir parçası olduğuna inanıyor. Araştırmayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise şunları söylüyor: “Dijitalleşme; enerji verimliliği, doğal kaynakların sorumlu kullanılması ve döngüsel bir ekonomi yaratmanın anahtarı olarak konumlanıyor. Vodafone Enstitüsü’nün dünya çapında yaptığı araştırma, dijitalleşmenin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü göstermesi bakımından önem taşıyor. Araştırmaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede  teknoloji ve inovasyon belirleyici kaldıraçlar olarak öne çıkıyor. Katılımcıların önemli bir bölümü dijitalleşmeyi iklim krizi ile mücadelede etkili bir çözüm olarak görüyor. Sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasından peşi sıra gelen karbon nötr şirketlere dönüşüm hedefleri arttıkça, her sektöre hem kendi karbon ayak izini azaltmak hem de ihtiyaç duyulan çözümleri sağlamak açısından önemli görevler düşüyor.”