MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ (MİB) SEÇİMLİ 18. OLAĞAN GENEL KURULUNDA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YENİDEN SELİM EMRE GENCER SEÇİLDİ.

Makina İmalatçıları Birliği’nin 18’inci Olağan  Genel Kurulu 14 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşti. MİB üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyona Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ile sektör temsilcileri katılım sağladı.  Genel Kurulda yeni ve güçlenmiş bir yönetim kuruluyla üç yıl daha görev almak üzere oy birliğiyle seçilen Selim Emre Gencer, yaptığı konuşmada “Üç yıllık görevimizi tamamlarken bir kez daha bizleri görevlendirdiğiniz için, yeni Yönetim Kurulu adına, sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli göreve layık görülmüş olmaktan onur duyduğumuzu özellikle belirtmek  isterim.” ifadelerini kullandı. Gencer, “Bu dönemde yeni Yönetim Kurulu olarak yerli makine sanayicilerini temsil eden öncü bir sivil toplum örgütü olmanın bilinciyle hareket edeceğiz. Başarılı olmak için bu dönemde çok daha  iyi koşulların oluştuğunu söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu. Son yıllarda yürürlüğe konulan ekonomik programların yerli makine üretimini önceleyen bir anlayışla hazırlandığına dikkat çeken Gencer, söz konusu anlayışla, çalışmalarını; kapsayıcılık, iletişim ve iş birliği temelinde tüm taraflarla uzlaşmaya özen göstererek yapacaklarını dile getirdi.

 

“MEVZUATLARA UYUMDA HIZLI OLMALIYIZ”
Selim Emre Gencer konuşmasında ayrıca mevzuatlara uyum konusuna da vurgu yaparak, “Ana pazarımız Avrupa’da etkinliğimizi  sürdürebilmemiz için AB müktesebatına uyumda daha hızlı hareket etmeliyiz. Yeşil Avrupa ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve AB Dijital Tek Pazarı mevzuatlarına uyumda geç kalmamamız gerektiğini her vesileyle gündeme getirmeye devam edeceğiz. Makina sektöründe, mutlaka küresel ölçekte ön plana çıkacak nitelikte bir makine ihtisas fuarı düzenlemeyi hedeflememiz gerekiyor. Avrupa’daki örneklerinden de biliyoruz ki bunu ancak devlet politikası ve desteğiyle başarabiliriz. Ayrıca üyesi olduğumuz üç büyük uluslararası kuruluşun faaliyetlerinde, Türk makine sanayisini yeni sekretarya yapısıyla daha etkin bir şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“TEDBİR ALMAKTA
GEÇ KALMAMALIYIZ”
“Makine ihracatımızda en yüksek gelişme potansiyeli  olan Rusya pazarında, giderek sıkılaştırılan ambargo kararları sonucunda sorunlar yaşanmaya başlanıyor.” diyerek devam eden Gencer, “Bu daralmanın, ülkemizin yaptırımlara uymayacağını resmen açıklamasına rağmen gerçekleşmesi önemli bir sinyaldir. Geçtiğimiz yıllarda bazı komşularımıza uygulanan yaptırımların ileri aşamasında, ihracatçı firmalarımızın bankacılık sistemi üzerinden ticaret yapamadıkları unutulmamalıdır. Aynı gelişmenin Rusya’yla da yaşanmaması için tedbir almakta geç kalmamalıyız.” ifadelerini kullandı. 


“KAMU OTORİTELERİ İLE ETKİN BİR DİYALOG GELİŞTİRDİK”
Sektörün güncel sorun ve talepleriyle ilgili olarak kamu otoriteleriyle etkin bir diyalog geliştirdiklerini ve ilerlemeler kaydettiklerini de vurgulayan

Gencer, “Türk Eximbank kredilerinin, Avrupalı ECA’ların (İhracat Kredi Kuruluşları) yurt dışı satışlarda sağladıkları alıcı ve satıcı kredilerle rekabet edecek vade ve  faiz yapısına kavuşturulması, makine yatırımları için yabancı firma ve markaların satın alınmasını da kapsayan ‘soft loan’ nitelikli finansman sağlanması, piyasa denetim ve gözetiminde MİB ile ilgili kamu otoritesi arasında yapılan iş birliğinin kurumsallaştırılması, kamu alımlarında TURQUM® sertifikasyon sisteminin zorunlu kılınması başlıklarını burada özetleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.


“GENÇ ARKADAŞLARIMIZI SİSTEME DÂHİL EDİYORLAR”
Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise konuşmasında, “Bu toplantı aslında makine sanayisinin bir tarihidir. Birçok arkadaşımızla  bu toplantılarda yan yana geldiğimizde, önceki dönemlerde yaptığımız çalışmaları hatırlıyorum. Biz, bu arkadaşlarımızla bu endüstriyi alıp buralara getirmişiz. Birlikte büyümeye gayret etmişiz. O sebeple, bugünkü toplantı klasik genel kurul toplantısı olmanın ötesinde, bir yandan da hasret giderme toplantısı diye düşünüyorum. Öte yandan, yönetim kurulumuzun aldığı yeni karara sevindim. Genç arkadaşlarımızı  sistemin içine dâhil ediyorlar. Bizim bu çalışmaları yeni nesle aktararak devam ettirmemiz lazım.” değerlendirmesinde bulundu.  Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Mehmet Kacır da konuşmasında “Salgının bir süre daha bizimle birlikte olacağını görüyoruz. Türkiye’nin salgınla yakaladığı ivmeyi görüyoruz. Tarihi bir büyüme başarısı ortaya koyduk ve birçok ülkenin önüne geçtik. Biz makine sektörünü stratejilerimizin omurgası konumunda görüyoruz. Sektörümüz artık Ar-Ge’ye, yeniliğe çok fazla kaynak ayırıyor. Türkiye’de pek çok yatırımı hayata geçirdik ama şimdi diyoruz ki keşke yerli damgası daha çok ön planda olsaydı. Bunların hepsi bizler için bir kazanım. Şimdi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ile bu tecrübeleri kullanarak yerli ve milli yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz.” dedi.


“HİÇBİR MAKİNE ALT DALI İHMAL EDİLEMEZ”
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise “Dünyanın en gözde, yerleşmesi en çok arzulanan, kalkınma planlarının omurgasına koyulan bir sektö rün temsilcileriyiz” diyerek başladığı konuşmasında, “Her şeyin teknolojisini geliştiren vasfımız ve bunu beceren yüksek kabiliyetli insanlarımız sayesinde sürükleyici  ve geliştirici olan; sadece  ekonomik olarak değil sosyal ve kültürel olarak da dönüştürücü olan, daha da önemlisi özgürleştirici olan bir sektörüz. Toplumumuzu muasır medeniyet dediğimiz şeye kavuşturacak olan sektörüz. Makine dış ticaretinden fazla yaratan ülkelerin sayısının

bir elin parmakları kadar oluşu ve bir türlü artamayışı, yerlileşmenin güçlüğünü, ön koşulların çokluğunu, önündeki engellerin büyüklüğünü ve hegemonik düzenleri işaret eder. Ancak yerlileşmesi en zor alan olması, üretimin ve üreticilerin az olduğu anlamına da gelmez. Orta-düşük teknolojili makineler dünyanın her yerinde üretiliyorlar. Önemli olan ve hedeflenen, katma değerin büyük kısmını yaratan makineleri üretebiliyor olmak ya da değer zincirinin kıymetli halkalarını elde etmek ve elde tutarak artırmaktır. Küresel ticaretin en büyük alanı olması üretim merkezlerinin birbirlerine entegrasyonunu gösterir ama elbette ekmeğin büyüğü ve lezzetlisini, yine bu çok basamaklı girift teknolojik yapı ve çeşitlilik içinde olabildiğince üst ve kıymetli katmanlarda söz sahibi olanların yediğini biliyoruz. Bunun yolu, üretmeyi tercih etmesek bile bütün teknolojik katmanların bilgisine sahip olmaktan; onu üretmekten geçer, bu nedenle hiçbir alt dalımız ihmal edilemez.” değerlendirmesinde bulundu.

MİB 2022-2025 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Selim Emre Gencer

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ender Yılmaz Ahmet Özkayan Mustafa Bozkurt Memiş Kütükçü Cemal Dener İlknur Cantürk Oktay Büyükdede Filip Minasyan Osman Fatih İğrek Fatih Kar