BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN İSVİÇRE MERKEZLİ KURULUŞU DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ (WIPO) TARAFINDAN “İNOVASYON ODAKLI BÜYÜMENİN GELECEĞİ NEDİR?” ANA TEMASIYLA GEÇTİĞİMİZ EYLÜL AYI SONUNDA AÇIKLANAN 2022 KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ’NDE TÜRKİYE, 132 ÜLKE ARASINDA 37’NCİ SIRADA YER ALARAK YÜKSELİŞ TRENDİNİ SÜRDÜRDÜ.

Küresel İnovasyon Endeksi değerlendirmesinde son iki yılda 14 basamak  yükselen Türkiye, bu yıl 132 ülkenin değerlendirildiği endekste, yükseliş trendini sürdürdü ve 37’nci sırada yer aldı. Bu sonuçla tarihinde ki en iyi sıralamaya ulaşan Türkiye ayrıca, üstorta gelir grubu ülkeler arasındaki 4’üncü sıradaki yerini de korumayı başardı.  Üstorta gelir grubu ülkeler arasında Türkiye, yedi ana bileşenin altısında grup ortalamalarının üzerinde performans sergilerken, Türkiye’nin en iyi performans gösterdiği bileşen ise “Yaratıcı Çıktılar” oldu. Bu bileşende Türkiye, geçen yıla göre 20 basamak yükselişle 15’inci sırada yer alarak Kuzey Afrika/Batı Asya grubu ülkeleri arasında birinci sırada yer aldı. Benzer şekilde, “Piyasaların Çok Yönlülüğü” bileşeninde ise  12 basamak yükselişle 37’nci sıraya yükselen Türkiye, bu yılki inovasyon çıktıların da, girdilerinden daha iyi performans sergiledi ve altı göstergede ilk 10 içerisinde yer almayı basardı. Türkiye “Kökene Göre Endüstriyel Tasarımlar” göstergesinde de 132 ülke arasında birinci oldu. Diğer yandan Türkiye, sınai mülkiyetle ilgili dört göstergede ilerleme kaydederken, dört göstergede ise yerini korumayı başardı. Buna göre Türkiye;

  • Tasarım Başvuruları göstergesinde beşinci sıradan birinciliğe,
  • Faydalı Model Başvuruları göstergesinde 20’nci sıradan 17’nciliğe,
  • Fikri Mülkiyet Harcamalarının Toplam Ticarete Oranı göstergesinde 56’ncı sıradan 44’üncülüğe,
  • Fikri Mülkiyet Gelirlerinin Toplam Ticarete Oranı göstergesinde ise 76’ncı

sıradan 66’ncı sıraya  yükseldi. Raporda, ayrıca İstanbul ve Ankara’nın önde gelen iki bilim ve teknoloji kümelenmesine ev sahipliği yaptığı da vurgulanırken, İstanbul dört basamak yükselişle Brüksel, Barselona ve Zürih’i geride bırakarak en iyi bilim ve teknoloji kümelenmeleri arasında 46’ncı sırada yer aldı.

“İNOVASYONLA REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ”

2022 Küresel İnovasyon Endeksi’nin tanıtım toplantısına video mesajla katılan TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise ihracatçıların inovasyon ile dijital çağa uyum sağlamalarına öncülük ettiklerini vurguladı ve “Bakanlıklarımızın destekleri ve görev gücünde yer alan kurumlarımızın katkılarıyla 2021’de endekste 10 basamak yükselerek 41’inci sırada  yer almıştık. Geçen yıl aynı zamanda ihracatta 225 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. TİM’in inovasyon ve girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmaları ve firmalarımızın artan rekabet gücüyle Türkiye, yükselişine bu yıl da devam etti. 2022’de endeksin yayınlandığı 15 yılın rekorunu kırdık ve 37’nci sıra ile tarihimizdeki en yüksek konuma ulaştık. İnovasyon odaklı büyüme, ihracatçılarımızın rekabet güçlerini artırarak küresel ticarette daha güçlü bir yer bulmalarını sağlayacak. İnanıyorum ki endekste önümüzdeki yıl ilk 30’a gireceğiz. İnovasyonla rekabet gücümüzü artıracağız.” değerlendirmesinde bulundu. Hatırlanacağı üze re Türkiye’de “Küresel İnovasyon Endeksi Eylem Planı” çalışmaları, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı  kapsamında 2020’de başlatılmış ve Küresel İnovasyon Endeksi’nde Türkiye’nin konumunu yükseltme yönünde çalışmaların hızlandırılması için bir görev gücü oluşturulması kararlaştırılmıştı.  Bu karar üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu ve TİM Sekretaryası ile 20 farklı kamu kurum  ve kuruluşun katkılarıyla hazırlanan Küresel İnovasyon Endeksi Türkiye Eylem Planı ve Stratejisi (20212023) ise strateji belgesi, bu yıl WIPO Direktörü Daren Tang’a sunulacak.  2022 Küresel İnovasyon Endeksi’nin tam dokümanına, burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.