AVRUPA TARIM MAKİNELERİ SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ’NİN (CEMA), 23-24 EKİM TARİHLERİNDE BRÜKSEL’DE DÜZENLEDİĞİ ZİRVE, “SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ” TEMASIYLA ENDÜSTRİ, AVRUPA KURUMLARI, AKADEMİ VE PAYDAŞ GRUPLARINDAN 160’IN ÜZERİNDE KATILIMCIYI BİR ARAYA GETİRDİ.

Zirve, tarım makineleri endüstrisinin tarım dünyasına ilişkin analiz sunması için önemli bir fırsat yaratırken, CEMA Yönetim Kurulu Başkanı Thierry Krier de konuşmasında tarımın karşı karşıya olduğu üç ana zorluğu gıda güvenliği, çiftçilerin kârlılığı ve sürdürülebilirlik olarak vurguladı. Thierry Krier konuşmasında, “Tarım makineleri endüstrisi, bunların tamamının cevaplarına sahip olduğunu iddia etmese bile, makine üreticileri en azından teknolojik çözümlerin kullanımıyla çiftçilik uygulamalarını daha sürdürülebilir hale getirmek üzere işletmelere özel teknolojiler geliştirmek üzere her gün çiftçileri dinliyor ve onlarla birlikte çalışıyorlar. Bu çözümler, Avrupa tarımındaki çeşitliliği yansıtırken, farklı ihtiyaçlara göre uyarlanıp ve özelleştirilebiliyor. Standart bir yaklaşım veya çözüm herkes için uygun olmayacağı için üreticilerin çiftçilere hizmet verebilmesi adına özel bir mevzuatın uygulamaya konması da gerekli.” değerendirmesinde bulundu. Zirve kapsamında bir sunum yapan AB Tarım Komisyonu Üyesi Janusz Wojciechowski’nin Kabine Başkanı Maciej Golubiewski de tarım makinelerinde ileri teknolojilerinin ve dijitalleş-esinin rolünü vurguladı. Dijital çözümlerin altını çizen, ölçeklenebilirliğin ve kullanıcı odaklı yeniliklerin önemini merkeze koyan Golubiewski, “Dijital çözüm-er bir yandan Avrupa tarımı-ın direncini güçlendirirken rekabet gücünü artırmaya da yardımcı olabilir.” dedi. COPA Başkanı Christiane Lambert ise yeşil geçişin uygulayıcıları çiftçiler olarak katkılarının önemini ve üzerlerine düşeni yapmaya istekli olduklarını vurguladı. CEMA Zirvesi, AGRI Komitesi Başkanı ve AB Parlamentosu Milletvekili Norbert Lins, DG Agri’den Catherine Geslain-Lanéelle ve AB Parlamentosu Milletvekili Jan Huitema gibi Avrupa Kurumlarından üst düzey konuşmacıların varlığına da tanık oldu. Panelistler, Ortak Tarım Politikasının Avrupa tarımında teknolojik geçişi teşvik etmedeki rolünü tartışılırken, mevcut diğer araç-ara da değindiler. Örneğin sürdürülebilirlik konusunda Geslain-Lanéelle, “Geçiş başladı ancak ölçeğin büyüülmesi gerekiyor.” değerlenirmesinde bulundu.