ŞİRKETLERİN YENİLİKÇİ DİJİTAL ÜRÜNLER TASARLAMALARI İÇİN İNOVATİF FİKİRLERİN DOĞRU ADIMLARLA HAYATA GEÇMESİ VE GLOBAL OLARAK TİCARİLEŞMESİNİ SAĞLAYAN GOOINN, HER YIL HAZIRLADIĞI 2022 TÜRKİYE İNOVASYON RAPORU KAPSAMINDA, TÜRKİYE’DE OKUYAN 15 FARKLI ŞEHİRDE YAŞAYAN ÜNİVERSİTE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERİ BEKLENTİLERİNİ İNCELEDİ.

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 39’u kurumsal bir şirkette çalışmak isterken, yüzde 38’lik bir kesim ise startup bir şirkette çalışmak istediklerini söylüyor. Kendi işini yapmak isteyen öğrencilerin oranı ise yüzde 15 olarak gerçekleşmiş. Kurumsal bir şirkette çalışmayı kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha çok tercih ederken, STK ve KOBİ’de çalışmak isteyenlerin sadece kız öğrenciler olması ilginç bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Kamuda çalışmak isteyenler grubunda erkek öğrenciler ağırlıkla yer alırken, startup bir şirkette çalışmak isteyen ve kendi işini yapmak isteyen erkek öğrencilerin sayıları da kız öğrencilerden daha fazla gerçekleşmiş. Üniversite 4’üncü sınıfta okuyan öğrenciler daha çok kurumsal ve startup şirketlerde çalışmayı tercih ederken, 2’nci sınıfta okuyan öğrenciler diğer sınıflarda okuyan öğrencilere göre kendi işini yapmayı daha çok istiyor.


“FİKİRLER AÇIKÇA TARTIŞILABİLSİN”

Öğrencilerin çalışmak istedikleri şirketlerde olmazsa olmaz olarak baktıkları özelliklerin başında “şirket içerisinde fikirlerin açıkça beyan edilebilmesi ve fikirlerin tartışılabileceği bir ortamın olması” geliyor. Öğrencilerin yüzde 44’ü bu özelliğin şart olması gerektiğini belirtirken, yüzde 23’ü çalışanların kariyer yolunda ilerlemesinde destek verilmesinin şirketlerde olması gereken en önemli özellik olarak belirtiyorlar. Ayrıca, küresel bir çalışma ortamının bulunması ve bireysel olarak çalışanlara önem verilmesi de önemli özellikler olarak vurgulanıyor. Kız öğrenciler açısından “çalışanların kariyer yolunda ilerlemesinde destek verilmesi” erkek öğrencilere göre çok daha önemli.

“TAKIM ÇALIŞMASI YAPILSIN”

Ankete katılan öğrencilerin büyük bir kısmı takım bazlı işletme yapısını tercih ederken, ikinci sırada fonksiyonel yapıya sahip olan işletmelerin tercih edildiği görülüyor. Üçüncü sırada ise birim/ departman/hiyerarşik bazlı işletmeler tercih ediliyor. Öğrencilerin okudukları bölüm kırılımında işletme yapısı tercihleri incelendiğinde ise mühendislik öğrencilerinin fonksiyonel yapı haricinde diğer tüm yapıları daha fazla tercih ettiği görülüyor. Fonksiyonel yapıyı en fazla tercih eden öğrenciler işletme/iktisat/ekonomi okuyan öğrencilerken, güzel sanatlarda okuyan öğrenciler sadece fonksiyonel ve takım bazlı işletme yapısını tercih ediyor. Tıp/eczacılık bölümünde okuyan öğrenciler sadece takım bazlı işletme yapısını; hukuk bölümünde okuyan öğrencilerinse birim/departman bazlı/hiyerarşik yapıdaki işletmeleri tercih ettiği görülüyor. Sosyal bilimlerde okuyan öğrenciler matris yapıdaki işletmeler haricinde tüm işletme yapılarını, temel bilimlerde okuyanlar ise yatay ve fonksiyonel yapıdaki işletmeleri tercih ediyor.

“İNOVASYONAÖNEM VERİLSİN”

Öğrencilerin yüzde 45’i bir firmanın inovasyon faaliyetlerine önem vermesinin şirket seçimlerinde önemlibir özellik olduğunu söylüyor. Şirketin inovasyon faaliyetleri öğrencilerin yüzde 37’sini çok etkilerken, yüzde 16’sının konuyla ilgili bir fikri bulunmuyor. GENÇLER,BİRDEN FAZLA İŞ YERİNDEEŞ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYOR

Öğrencilerin yüzde 38’i ilgi duyduğu alanla ilgili birden fazla organizasyonda çalışmanın kendileri için en uygun çalışma modeli olduğunu belirtirken, yüzde 23’lük bir kesim okuduğu bölümle ilgili tek bir organizasyonda çalışmanın (özel şirket, girişim, kamu, STK) onlar için uygun olduğunu ifade ediyor. Araştırmaya göre, kendi işini yapmak isteyen öğrencileren fazla işletme, iktisat ve ekonomi alanlarında okuyanlar arasında yer alıyor. Kurumsal ve startup şirketlerde çalışmak isteyen öğrencilerin çoğu ise mühendislik bölümünde okuyor. Kamuda çalışmak isteyen öğrenciler işletme, iktisat, ekonomi ve hukuk okurken; STK’de çalışmak isteyenler sosyal bilimler ve mühendislik bölümlerinde okuyorlar. KOBİ’de çalışmak isteyen öğrenciler ise işletme, iktisat, ekonomi ve mühendislik bölümünde okuyor. Güzel sanatlarda okuyan öğrencilerin de kurumsal ve startup şirketleri tercih ettikleri görülüyor.

SAYISALCILAR HİBRİD, SÖZELCİLER OFİS İÇİ MODELİ TERCİH EDİYOR

Öğrencilerin büyük bir bölümü hibrit model ile şirketlerde çalışmak istediklerini belirtiyor. Hibrit model ile çalışmayı tercih edenler en çok mühendislik bölümünde okuyan öğrencilerken, ofis içi çalışma modelini en çok işletme, iktisat ve ekonomi bölümünde okuyan öğrenciler tercih ediyor. Tıp ve eczacılık bölümünde okuyan öğrenciler hibrit model ile çalışmak isterken, güzel sanatlarda ve temel bilimlerde okuyan öğrencilerse hibrit ve ofis içi çalışma modelini istiyor. Araştırma hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve 2022 Türkiye İnovasyon Raporu’nun tamamını okumak için sayfadaki karekodu takip edebilirsiniz.