MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN 21’İNCİ OLAĞAN GENEL KURULU, 11 NİSAN’DA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GENEL KURUL’DA, MAİB’İN 2022 YILINA AİT FAALİYETLERİ İBRA EDİLDİ VE MALİ TABLOLARI ONAYLANDI.

Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Divan Başkanlığını Sinan Özgür’ün yaptığı Genel Kuruldaki konuşmasına, “Bütün dünya için zor bir yıl daha geçirdik. Her yıl daha zor olacak ama Türkiye’nin Makinecileri zorlukları seviyor, zor yılları kolluyor. Çünkü zorluk arttıkça ışığımız ve cazibemiz de artıyor; mallarımıza gösterilen ilgi ve teveccüh yükseliyor, sektörümüz daha hızlı ilerliyor.” sözleriyle başladı. Karavelioğlu konuşmasında, Türkiye’deki “makine” algısının her zamankinden daha güçlü olduğuna da değinerek, “Türkiye, dünyanın en büyük makine yatırımcılarından biridir. Yerli imalatçılarımız, bu büyük pazarda dünyanın en güçlü lobileriyle kora kor mücadele ediyorlar. Bu mücadele, yerli alıcılarımızın ithal makine alışkanlıklarını gönül rahatlığı içinde terk ederek yerli çözümlere yönelmelerini sağlama faslında da güçlenerek sürüyor. Sevinerek görüyoruz ki, makine imalat sektörümüzün ülkemizin refah ve bağımsızlığımızın teminatlarından olduğunu eskisi kadar dillendirmek lüzumu kalmadı; aksini düşünenlerin sesi de daha az çıkıyor. Makine sektörünün inovatif ve yaratıcı gücüne
de değinen Karavelioğlu, “Birliğimiz ve sektörel örgütlerimizin bütününde, hep farklı ve yeni yaklaşımlar ve faaliyet tarzları geliştirdiğimizi görüyoruz; inovatifiz, yaratıcıyız. Yayımladığımız ‘Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu’ özgün metodolojisi ile Almanya’da ilgi odağı oldu. Yeşil ve Dijital Kılavuz çalışmalarımız, mobil cihaz uygulamalarıyla bile bilgi ve etkinlik düzeyinde diğer sektörlerden ayrışmamızın kanıtıdır.” dedi. Türkiye makine sektörüne dair verilerden de örnekler paylaşan Karavelioğlu, “Türkiye Makina Federasyonu’nun kurulduğundaki üye sayısı 14 idi, şimdi 30’a ulaştık. İhracatımız 26 milyar dolara ulaşmış durumda. İç pazarımızın değeri ise 50 milyar dolara çıktı. 2021 verilerine göre 376 milyar TL ciro elde ediyor, 92 milyar TL’lik katma değer yaratıyoruz. 28 bin imalatçımızla 500 bini aşan bir istihdam gücümüz var. Türkiye’de son üç yılda 313 milyar TL’lik makine teçhizat yatırımı yapıldı. Makine yatırımları 2020’de yüzde 21, 2021’de yüzde 22 ve 2022’de yüzde 12 artış gösterdi. 2019’a göre yüzde 65 daha fazla makine yatırımı gerçekleştirmişiz. Bu oran dünyada yüzde 17 seviyesindedir. Bu yüzden herkesin gözü bizim üzerimizde ve bu yüzden büyük baskı altındayız. Yine son üç yılda, NACE 28’e göre 84 milyar dolarlık üretim yaptık. Geniş tanıma göre bu rakam 118 milyar dolara çıkıyor. Son üç yılda dünyadaki yıllık makine üretim artışı yüzde 12 iken, biz yıllık yüzde 61’e ulaşan bir artış yaşamışız. Bu rakamlar, dünyadan ne kadar hızlı ayrıştığımızı da gösteriyor. İhracatta da büyük bir başarımız var: Son üç yılda 67 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişiz. Bu, 2019’dan 2022’ye yüzde 30’luk bir artış demektir. Aynı dönemde dünyadaki artış yüzde 7’de kalmış. Bu ihracat artışının, son üç yılda 101 milyar dolarlık makine ithalatına rağmen gerçekleşmesi manidardır. Yani ithalatımız, son üç yılda ihracatımızın iki katı artış göstermiş. Buna rağmen ölçeklerimizde zafiyet olmamış, Türkiye’nin en büyük üç sektöründen biri olmayı korumuşuz.” değerlendirmesinde bulundu.
Açılış konuşmasının ardından, MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz MAİB’in 2022 Yılı Faaliyet Raporunu ve 2023 Yılı Çalışma Raporunu Genel Kurula sundu. Genel Kurulun sonunda, MAİB Mali Tabloları da görüşüldü ve onaylandı.