Makine ihracatının bazı mal gruplarında düşüşler devam ederken 2009 yılı ocak-ekim döneminde savunma sanayi için silah ve mühimmat ile hadde ve döküm makineleri ihracatımız geçtiğimiz...

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2008 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracat kayıt rakamı 5 milyar 977 milyon dolar iken, bu rakam 2009 yılının eş zaman diliminde yüzde 23,2 oranında azalarak 4 milyar 591 milyon dolar olarak gerçekleşti. Makine sektörü toplamı, 84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle 2009 yılının ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 azalarak 7 milyar 201 milyon dolar olarak kaydedildi. Mal grupları bazında incelendiğinde ise; 2008 yılı Ocak-Ekim döneminde, ihracatı nda en yüksek artış gerçekleşen kalemler ise yüzde 8,1 ile Savunma Sanayi için Silah ve Mühimmat ve yüzde 2 ile Hadde ve Döküm Makineleri, Kalıplar olmuş. 2009 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatında en fazla gerileme görülen ilk beş mal grubu ise; yüzde 48,3 ile “Diğer Endüstriyel Yıkama ve Kurutma Makineleri”, yüzde 43,5 ile “İnşaat ve Madencilik Makineleri”, yüzde 42,3 ile yüzde 42,3 ile “Takım Tezgahları” yüzde 35,3 ile “Kauçuk, Plastik ve Lastik İşleme Makineleri” ve yüzde 33,4 ile de “Rulmanlar” olmuş. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde; 2009 yılı Ocak-Ekim döneminde; yüzde 12,8 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 10,8 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler ikinci, yüzde 8,2 pay ile Pompa ve kompresörler üçüncü sırada yer alıyor.  

İHRACATIMIZIN EN HIZLI ARTTIĞI İLK 3 ÜLKE, GÜRCİSTAN, IRAK VE SUUDİ ARABİSTAN OLDU

Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2009 yılı Ocak-Ekim döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, ABD ve İran olarak sıralanıyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışının yüzde 54 ile Gürcistan’a yönelik olduğu görülüyor. Anılan ülkeye makine ihracatımız 130 milyon 9 bin dolar olarak gerçekleşmiş. Gürcistan’ın ardından makine ihracatı mızın yükseliş kaydettiği önemli pazarlardan biri olan Irak’a yönelik olarak 2008 yılının Ocak-Ekim ayları arası nda 146 milyon 430 bin dolarlık makine ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindi- ğinde bu değer yüzde 41 oranında yükseliş kaydederek 207 milyon 8 bin dolar olmuş. Suudi Arabistan pazarı da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi makine ihracatımızın yükseldiği ülkelerden biri olmuş. Suudi Arabistan’a yönelik makine ihracatımız 2008 yılı- nın Ocak-Ekim döneminde 106 milyon 340 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 21 artışla 129 milyon 173 bin dolarlı k ihracat yapılmış.  

RUSYA FEDERASYONU’NDAKİ
GERİLEME SÜRÜYOR
Türkiye makine ihracatının en fazla gerileme kaydettiği pazarın bu ayda Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak- Ekim döneminde 381 milyon 790 bin dolarlık makine ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değer yüzde 56 oranında azalarak 167 milyon 376 bin dolar olmuş. Makine ihracatımızın gerileme gösterdiği bir diğer ülke ise İngiltere. Bu ülkeye 2008 yılının ilk 10 ayında 288 milyon 479 bin dolar makine ihracatımız varken 2009 yılının Ocak-Ekim dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 27 oranında ge- rileme ile ihracat rakamı 211 milyon 877 bin dolara düşmüş. İtalya da Avrupa pazarı nda ihracatımızın gerilediği ülkeler arası nda yer alıyor. İtalya’ya yönelik makine ihracatımız 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 254 milyon 393 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 38 değer düşüşü yaşanarak ihracatımız 157 milyon 977 bin dolara inmiş. Fransa da İtalya gibi değer düşüşü yaşanan ülkeler arası nda yer alıyor. Fransa’ya 2008 yılının ilk 10 ayında 230 milyon 904 bin dolarlık makine ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının ilk 10 ayına gelindiğinde ise yüzde 36 oranı nda gerileme ile 148 milyon 787 bin dolarlı k ihracat kaydedilmiş.  

MAL GRUPLARINA GÖRE EN
FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
2009 yılı Ocak-Ekim döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Cezayir ve Libya; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; İngiltere, Irak ve Fransa, Takım Tezgâhlarında; Irak, Almanya ve İran, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, Romanya ve İtalya, Tarım ve Ormancı lık Makinelerinde; ABD, Fas ve Irak, Gıda İşleme Makinelerinde; Suriye, Kazakistan ve Almanya, Vanalarda; Almanya, Libya ve Irak, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; Mısır, Etiyopya ve Hindistan, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, İtalya ve Almanya, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve Almanya, Türbin, Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde; ABD, Avusturya ve Fransa, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makinelerinde; Suudi Arabistan, Rusya ve Çin, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; Rusya Federasyonu, Romanya ve İran, Rulmanlarda; Almanya, Fransa ve İtalya, Ambalaj Makinelerinde ise; İtalya, Irak ve Suriye olmuş.    AMBALAJ
MAKİNELERİ  


Türkiye ambalaj makineleri ihracatı Ocak-Ekim 2009 döneminde azalma gösterdi. Geçti- ğimiz yılın ilk 10 aylık dönemine göre ambalaj makineleri ihracatı mız 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 25,2 oranında düşüş kaydederek 71 milyon 459 bin dolardan 43 milyon 466 bin dolara geriledi. Ambalaj makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İtalya’nın bu mal grubu için en fazla ihracat gerçekleştirdi- ğimiz ülke olduğu görülüyor. İtalya’ya 2008 yılının Ocak- Ekim döneminde 10 milyon 412 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirilen firmalarımız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 19,2 azalma ile 8 milyon 414 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. İtalya’nın ardındansa en fazla ambalaj makineleri ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise Irak oldu. Irak’a 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde 1 milyon 116 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindiğinde ise 5 milyon 488 bin dolarlık ambalaj maki- neleri ihracatı gerçekleştirildi. Ambalaj makineleri ihracatımı- zın üçüncü en büyük pazarı ise Suriye oldu. Suriye’ye 2008 yı- lının Ocak-Ekim döneminde 2 milyon 832 bin dolar ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde ise yüzde 3,3 oranında düşüşle 2 milyon 738 bin dolarlık ihracat rakamı na ulaşılmış. Ambalaj makineleri ihracatımızın en fazla olduğu dördüncü pazarın ise Güney Afrika Cumhuriyeti olduğ u görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde 54 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı yapılmı şken 2009 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindiğinde ise bu değer 2 milyon 248 bin dolar seviyesine yükselmiş. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ardında ise en fazla ihracat yaptığı- mız beşinci pazar Azerbaycan oldu. Bu ülkeye 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde 5 milyon 885 bin dolarlık ambalaj makineleri ihraç edilirken 2009 yılının ilk 10 aylık döneminde ise yüzde 62,1 oranında düşüşle 2 milyon 229 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Ambalaj makineleri ihracatı- mızın en hızlı arttığı pazarlar incelendiğinde ise Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birinci sırada yer aldığı görülüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ardından ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği ikinci pazar Irak olmuş. Suudi Arabistan’da yüzde134,3 artış oranı ile ambalaj makineleri ihracatı açısından önemli bir pazar olarak dikkat çekiyor. 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde Suudi Arabistan’a 734 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı yapan firmaları- mız 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu değeri 1 milyon 721 bin dolara çıkarmı şlar.    


HADDE VE DÖKÜM
MAKİNELERİ    

Hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2009 yılının Ocak- Ekim döneminde de yükselişine devam ediyor. 2008 yılı- nın ilk 10 aylık döneminde 231 milyon 788 bin dolar olan hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 2 oranında artarak 236 milyon 310 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İran’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak- Ekim döneminde 15 milyon 537 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapı lmışken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde ise yüzde 191,4 oranında artı şla bu mal grubu için 45 milyon 283 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. İran’ın ardından en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ülkenin ise İtalya olduğu görülüyor. İtalya’ya 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde 23 milyon 324 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 4,5 oranında artış göstererek 24 milyon 377 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en fazla olduğ u üçüncü pazar ise Almanya. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 20 milyon 21 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı ya lmışken 2009 yılının Ocak- Ekim döneminde ise yüzde 13,2 oranında yükseliş kaydedilerek 22 milyon 667 bin dolar seviyesi kaydedilmiş. Almanya’nı n ardından en fazla ihracat yaptığımız dördüncü ülkenin ise Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 22 milyon 234 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı- mız söz konusu iken bu değer 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 4,9 gerileyerek 21 milyon 150 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en büyük beşinci pazarı olan Mısır’a 2008 yı- lının Ocak-Ekim döneminde 11 milyon 57 bin dolarlık ihracat yapılmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 40 artışla 15 milyon 479 bin dolarlık ihracat rakamı kaydedilmiş. Ülkeler bazında hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği ülke ise Slovenya olmuş. Slovenya’ya gerçekleştirilen hadde ve döküm makineleri ihracatı 2008 yılının ilk 10 aylık sürecinde sadece 211 bin dolar iken 2009 yılının eş zaman diliminde söz konusu ülkeye 6 milyon 323 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapılmış. Slovenya’nın ardından bu mal grubu için en hızlı ihracat artışının yaşandığı ikinci ülkenin ise İran olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılı- nın Ocak-Ekim dönemine göre 2009 yılının eş zaman diliminde yapılan hadde ve döküm makineleri ihracatımız yüzde 191,4 oranında artış göstermiş.   


İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER    

Türkiye inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak- Ekim dönemine göre 2009’un eş zaman diliminde yüzde 43,5 oranında geriledi. 2008 yılın Ocak-Ekim döneminde bu mal grubu ihracatı 880 milyon 454 bin dolar iken 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde ise 497 milyon 615 bin dolar olmuş. İnşaat ve madencilikte kullanı lan makineler ihracatımız ülkeler bazında incelendi- ğinde ise Almanya’nın birinci sırada yer aldığı görülüyor. Almanya’ya 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 106 milyon 575 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak- Ekim dönemi için bu değer yüzde 41,6 oranında gerileme kaydederek 62 milyon 198 bin dolar olmuş. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızın en büyük ikinci pazarı ise Cezayir olmuş. Cezayir’e yönelik inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız 2008 yılı- nın ilk 10 aylık döneminde 22 milyon 343 bin dolarken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 100,5 yükseliş yakalanarak ihracatımız 44 milyon 808 bin dolar seviyesine yükselmiş. Cezayir’in ardından ise üçüncü en büyük ihracat pazarımızın Libya olduğ u görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak- Ekim döneminde 34 milyon 622 bin dolar inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindiğinde ise yüzde 9,8 oranında yükselişle 38 milyon 29 bin dolarlık ihracat yapı lmış. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en fazla olduğu dördüncü pazarın ise İran olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 23 milyon 424 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatı yapan firmaları- mız 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 3 ora nında gerileme ile 22 milyon 710 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişler. İnşaat ve madencilikte kullanı lan makineler ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği ülke ise yüzde 100,5 oranında ihracat yükselişi ile Cezayir’e yönelik olmuş. Cezayir’in ardı ndan inşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en hızlı arttığı ülke ise yüzde 30 yükselişle Irak olarak kaydedilmiş. Irak’a 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 14 milyon 867 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatı yapan Şrmaları mız bu değeri 2009 yı- lının Ocak-Ekim döneminde 19 milyon 325 bin dolara çı- karmışlar.      


POMPA VE
KOMPRESÖR Türkiye makine ve aksamları ihracat kayıt rakamları incelendiğ inde pompa ve kompresör ihracatımızın 2008 yılı- nın ilk 10 aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 27,6 oranı nda değer bazında geriledi- ği görülüyor. 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 523 milyon 10 bin dolar olan pompa ve kompresör ihracatı mız 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde ise 378 milyon 758 bin dolar olmuş. Pompa ve kompresör ihracatı mızın en fazla olduğu ülkenin ise Almanya olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 110 milyon 595 bin dolarlı k pompa ve kompresörler ihracatı yapılmışken 2009 yılı- nın Ocak-Ekim dönemine gelindiğ inde ise yüzde 39,5 oranı nda gerileyerek 66 milyon 897 bin dolarlık değere düştü. Pompa ve kompresörler ihracatı mızın en büyük ikinci pazarı ise Romanya oldu. Bu ülkeye 2008 yıllının ilk 10 aylık döneminde 34 milyon 330 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 30,7 oranında düşüşle 23 milyon 802 bin dolar seviyesine geriledi. Pompa ve kompresörler ihracatı mızın en fazla olduğu üçüncü pazar ise İtalya olmuş. Söz ko nusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 31 milyon 558 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 30,4 oranında gerileme ile bu değer 21 milyon 962 bin dolar seviyesine düşmüş. İtalya’nın ardından en fazla pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirdiğimiz dördüncü ülke ise ABD olmuş. ABD’ye 2008 yılının ilk 10 aylı k döneminde 27 milyon 99 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı gerçekleştiren firmalarımız 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 23,2 gerileme ile 20 milyon 819 bin dolarlık ihracat yapmışlar. Irak ise pompa ve kompresör ihracatımızın en büyük beşinci pazarı olmuş. Irak’a 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 14 milyon 162 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılırken 2009 yılı- nın Ocak-Ekim dönemine gelindiğ inde ise bu değer yüzde 13,6 oranında yükselerek ihracatı mız 16 milyon 85 bin dolara ulaşmış. Pompa ve kompresörler ihracatı mızın en hızlı artış gösterdiği pazar ise Cezayir olmuş. Cezayir’e geçtiğimiz yılın Ocak- Ekim döneminde 2 milyon 814 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmışken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğ inde yüzde 355,6 oranında artış gerçekleşerek bu mal grubu için ihracatımız 12 milyon 823 bin dolar olarak gerçekleşmiş.  


TEKSTİL VE
KONFEKSİYON MAKİNELERİ  

Ülkemiz tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı 2009 yılının ilk 10 aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 oranında geriledi. 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 229 milyon 523 bin dolar olan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız 2009 yı- lının Ocak-Ekim dönemine gelindiğ inde ise 209 milyon 741 bin dolar oldu. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Mısır’ın birinci sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yı- lının ilk 10 aylık döneminde 22 milyon 296 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının aynı döneminde ise yüzde 12,3 oranında düşüş yaşanmış 19 milyon 546 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımı- zın ikinci en büyük pazarı ise Etiyopya oldu. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 16 milyon 262 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 17,5 oranı nda artış kaydedilerek 19 milyon 103 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiş. Etiyopya’nın ardında ise üçüncü sırada Hindistan yer alıyor. Hindistan’a 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde 11 milyon 579 bin dolarlı k tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı yapılırken 2009 yılının aynı dönemine gelindi- ğinde ise ihracat yüzde 34,7 oranında artarak 15 milyon 593 bin dolar seviyesine yükselmiş. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın en büyük dördüncü pazarının ise Özbekistan olduğu görülüyor. Özbekistan’a 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 13 milyon 2 bin dolarlı k ihracat yapan firmaları- mız 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu ihracat oranını 15 milyon 146 bin dolara ulaştırmışlar. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımı- zın en fazla olduğu beşinci ülke ise Sudan. Söz konusu ülkeye 2009 yılında 14 milyon 204 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın en hızlı şekilde artış gösterdiği ülkeler incelendiğ inde ise birinci sırada Sudan’ın yer aldığı görülüyor. Sudan’ın ardından yüzde 34,7 ihracat artış oranı ile Hindistan ön plana çıkıyor. Hindistan ardı ndan ise yüzde 21,9 ihracat oranın artışı ile İran ihracatı- mızın en hızlı şekilde yükseldi- ği üçüncü ülke konumunda. İran’a 2008 yılının Ocak-Ekim ayları arasında 11 milyon 541 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı söz konusu iken bu değer yüzde 21,9 oranında artarak 2009 yılının eş zaman diliminde 14 milyon 69 bin dolara yükselmiş.    


TÜRBİN, TURBOJET,
HİDROLİK SİLİNDİR    

Ülkemiz türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı 2009 yılının ilk 10 aylık sürecinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 4,1 oranında gerileme gösterdi. 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 189 milyon 846 bin dolar olan türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı 2009 yı- lının Ocak-Ekim döneminde 181 milyon 992 bin dolara geriledi. Türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise ABD’nin birinci sırada yer aldı- ğı görülüyor. ABD’ye 2008 yılı- nın ilk 10 aylık döneminde 114 milyon 702 bin dolarlık türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğ inde ise bu değer yüzde 2,2 oranında gerileme göstererek 112 milyon 225 bin dolar olmuş. ABD’nin ardından bu mal grubu içinde en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülkenin ise Avusturya olduğu görülüyor. Avusturya’ya 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 11 milyon 101 bin dolar türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihrracatı yapılırken 2009 Ocak- Ekim döneminde ise yüzde 13,2 oranında gerileme yaşanarak 9 milyon 638 bin dolara düşmüş. Türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatımızın en büyük üçüncü pazarı ise Fransa olmuş. Fransa’ya 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde 18 milyon 857 bin dolarlık türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindiğinde ise yüzde 57 oranında düşüş kaydedilerek 8 milyon 103 bin dolar olmuş. Fransa’nın ardı ndan ise en fazla ihracat yaptığımız dördüncü ülkenin ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde 10 milyon 585 bin dolarlık türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 39,4 oranı nda gerileme göstererek 6 milyon 409 bin dolar olmuş. Ege Serbest Bölgesi ise türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatımızın en fazla yapıldığı beşinci yer olmuş. Ege Serbest Bölgesi’ne 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 4 milyon 112 bin dolar türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı yapılırken 2009 Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 40 oranında artış yaşanarak 5 milyon 756 bin dolara yükselmiş. Türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı mızın en hızlı şekilde artış gösterdiği ülke ise İsviçre olmuş. İsviçre’ye 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde 218 bin 224 dolarlık ihracat yapıldı. 2009 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindiğinde 3 milyon 498 bin dolarlık türbinler, turbojetler ve hidrolik silindir ihracatı yapılmış.     YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME MAKİNELERİ    

Türkiye geneli makine ve aksamları ihracatı kayıt rakamları incelendiğinde, yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 115 milyon 366 bin dolar iken 2009 yılının Ocak- Ekim dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 5,5 oranında gerileme göstererek 137 milyon 300 bin dolar oldu. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı- mız ülkeler bazında incelendiğ inde ise Suudi Arabistan’ı n ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak- Ekim döneminde 4 milyon 135 bin dolarlık yük kaldırma, taşı- ma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yı- lının Ocak-Ekim döneminde yüzde 120,4 artışla 9 milyon 115 bin dolar seviyesi yakalanmı ş. Suudi Arabistan’ın ardından, bu mal grubu için en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci ülkenin ise Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Rusya Federasyonu’na 2008 yılının ilk 10 aylık dö- neminde 16 milyon 647 bin dolarlı k yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 47,5 gerileme ile 8 milyon 736 bin dolar ihracat yapılmı ş. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımı- zın en büyük üçüncü pazarı ise Çin Halk Cumhuriyeti olmuş. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak- Ekim döneminde 6 milyon 754 bin dolarlık yük kaldırma, taşı- ma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı döneminde gelindiğinde ise yüzde 13,6 değer artışıyla 7 milyon 671 bin dolar rakamı yakalanmış. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın dördüncü en büyük pazarının ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2008 yılının Ocak-Ekim döneminde 3 milyon 709 bin dolarlık yük kaldı rma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapan firmaları mız 2009 yılının Ocak-Ekim dönemine gelindiğinde ise bu değeri yüzde 86,9 oranında yükselterek 6 milyon 933 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişler. Almanya’nın ardından en fazla yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yaptığımız beşinci ülke ise Cezayir olmuş. Söz konusu ülkeye 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde 4 milyon 402 bin dolarlık yük kaldırma, taşı ma ve istifleme makineleri ihracatı kaydedilmişken bu değer 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 54,6 artışla 6 milyon 804 bin dolar olmuş. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en fazla artış gösterdiği pazar ise Fas olmuş. Fas’a 2008 yılı- nın Ocak- Ekim döneminde 1 milyon 716 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Ekim döneminde yüzde 283,9 oranı nda artışla 6 milyon 588 bin dolarlık ihracat değeri yakalanmış.