KOÇ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. FATMA GÜNEY’İN, “ENSURE: MUHTEMEL AKIBETLER REHBERLİĞİYLE KAZALARI ÖNLEYEN TAHMİNLER” PROJESİ, AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ’NDEN (ERC) 1,5 MİLYON AVRO DEĞERİNDE HİBE ALMAYA HAK KAZANDI. OTONOM SÜRÜŞ İÇİN ÜMİT VADEDEN PROJE, YAPAY ZEKÂ ALANINDAKİ GELİŞMELERDEN FAYDALANARAK SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARIN AKIL YÜRÜTME KAPASİTESİNİ GERÇEK HAYAT SENARYOLARINA YAKLAŞTIRABİLMEYİ HEDEFLİYOR.

Olası gelecekleri hata payıyla tahmin ederek, sürücüsüz araçlara akıl yürütme kapasitesi kazandırmayı amaçlayan “ENSURE: Muhtemel Akıbetler Rehberliğiyle Kazaları Önleyen Tahminler” başlıklı proje, günümüzde kısıtlı uygulama alanı bulunan otonom sürüşün bu sayede güvenli şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Dr. Fatma Güney, ENSURE projesiyle ERC’den 1,5 milyon avro değerinde Başlangıç Desteği (Starting Grant) almaya hak kazanırken, ilgili destek, doktora sonrası 2 ila 7 yıllık deneyimi bulunan ve bilimsel çalışmaları büyük umut vadeden araştırmacıların bağımsız araştırma projelerine veriliyor. Akademik çalışmalarını Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürüten Dr. Fatma Güney'in projesi erişilebilirlik, yakıt verimliliği, zamandan tasarruf, ekoloji gibi birçok alana fayda sağlama potansiyeli olan sürücüsüz araçların geleceği için ümit vadediyor. ENSURE, otonom aracın gerçek dünyanın dinamiklerini kesintiye uğramadan öğrenmeye devam etmesini ve karar alırken hem kendi hatalarını hem de onu çevreleyen nadir olasılıkları göz önünde bulundurmasını hedefliyor. Otonom aracın hareket ederken hangi olasılıkları düşünerek karar verdiğini görmek, bu teknolojinin güvenilirliğini ve insanlar tarafından anlaşılabilirliğini artırarak bu alandaki kritik bir eksikliğe çözüm olacak. ENSURE projesi, sürücüsüz aracın gerçek dünyada var olan ihtimalleri doğru şekilde hesaplamasını sağlayacak bir “dünya modeli” üzerine kurulu. Bu alandaki mevcut çözüm-ler, gelecek senaryolarının ayrıntılı şekilde hesaplandığı planlar ortaya koymaktansa, anlık çözümler sergiliyor. Ciddi bir güvenlik sorununu da beraberinde getiren bu durum, otonom araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri. Dr. Fatma Güney’in proje-si, yalnızca dış dünyadaki olasılıkları değil, aracın kendi sistemindeki hataları da kontrol altına almayı hedefliyor. Önerilen yöntem, henüz hesaplanmamış, çözümün sınırlarını aşabilecek örneğin aracın önüne bir yabani hayvanın atlaması gibi tehlikeli durumlarda ise aracın kontrolü hızlıca sürücüye bırakmasını sağlıyor. Böylece aracın başa çıkamayacağını öngördüğü olası durumlarda kontrol yeniden insana geçiyor.Henüz olgunlaşmamış mevcut çözümlerle büyük tehlike oluşturabilecek olan sürücüsüz araçların ticari potansiyelinden çok, insan güvenliğini önceliklendiren proje beş yıl devam edecek ve Koç Üniversitesi’nde Dr. Güney ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek.Bu yıl 2.696 başvuru arasından seçilen 400 projeden biri olan ENSURE, ERC tarafından 1,5 milyon avroluk desteğe layık görülürken, Türkiye’ye gelen 49 ERC desteğinin 27’si Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından yürütülüyor. Bu projelerin 19’u ana proje desteği, sekizi ise ticarileştirme amaçlı ek ERC desteği olan Kavram Kanıtlama desteği aldı. Bugüne kadar Koç Üniversitesi bünyesinde ERC desteği alan projele-rin 17’si mühendislik, yedisi sosyal bilimler ve üçü de moleküler biyoloji ve genetik alanındaki araştırmalardan oluşuyor.