ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMININ MUCİDİ OLAN ALMANYA, BU KAVRAMIN İÇERDİĞİ DİJİTALLEŞMEDE BUGÜNE KADAR GERİYE DÜŞTÜĞÜ POZİSYONDAN KURTULMAK VE İDDİALI OLDUĞU MAKİNE VE OTOMOTİV SEKTÖRLERİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİNİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEK, BU SEKTÖRLERDEKİ LİDER POZİSYONUNU KORUMAK VE GELİŞTİRMEK İÇİN ÇOK SAYIDA GİRİŞİM KURULMASINA, YEŞERMESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR.

Almanya’da kamu, özel sektör, sektörel dernek ve araştırma kurumları iş birliğinde geniş bir ittifak çevresiyle adından sıkça bahsedilen bir girişim, 2022 yılında hayata geçirildi. Manufacturing X adlı bu yeni girişimin ortakları arasında, Alman makine sektörü-nün önde gelen şirketleri Bosch, Siemens, Festo ve yazılımcı SAP gibi kuruluşların yanı sıra Alman Makineve Ekipmanlar Birliği de (VDMA) yer alıyor.

MANUFACTURING X NEDİR?

Manufacturing X, en yalın hali ile imalat sektöründe dijital teknolojilerin faydalarından yararlanmayı amaçlayan bir girişimdir. Bu amaçla, üretim süreçlerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve müşteriler için yenilikçi çözümler geliştirmek için dijital teknolojileri kullanır. Manufacturing X, Endüstri 4.0 platformu tarafından başlatılan Endüstri 4.0 için birlikte çalışabilir bir veri platformudur. Veri platformu sektörler arası ve birlikte çalışabilir niteliktedir. Girişim, açık standartlara dayalı akıllı ve ağa bağlı bir endüstri oluşturmak için şirketleri, dernekleri, araştırma kurumlarını ve kamuyu bir araya getirmektedir. Platform, şirketler arasında güvenilir veri alışverişini mümkün kılarken ayrıca işletmelerin dijital egemenliklerini korumaya, geliştirmeye de özen göstermektedir. 

 

HANGİ TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKARIYOR? 

Manufacturing X, hedeflerine ulaşmak için bir dizi dijital teknolojiden yararlanıyor:

  • Yapay zekâ (AI) ve makine öğrenimi (ML): Bu teknolojiler sistemlerin deneyimlerden öğrenmesini, kalıpları tanımasını ve tahminlerde bulunmasını sağlar. Örneğin, imalat sektöründe kalite kontrolü, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve bakım gereksinimlerinin tahmin edilmesi için oldukça kullanışlıdırlar. 
  • Nesnelerin interneti (IoT):  IoT, cihazların ve makinelerin ağa bağlanmasını, gerçek zamanlı verilerin toplanmasını ve bir üretim sisteminin çeşitli bileşenleri arasında iletişim kurulmasını sağlar. Böylelikle süreçler iyileştirilebilir, darboğazlar tespit edilebilir ve verimlilik artırılabilir. 
  • Dijital ikizler: Dijital ikiz, fiziksel bir nesnenin veya sürecin sanal bir temsilidir. Şirketler dijital ikizleri kullanarak üretim süreçlerini simüle edebilir, iyileştirebilir ve daha esnek hale getirebilir. 
  • Katmanlı üretim (3D baskı): 3D baskı, şirketlerin pahalı aletlere veya kalıplara ihtiyaç duymadan karmaşık ve özelleştirilmiş ürünler üretmesini sağlar. Böylelikle üretim maliyetleri düşürülebilir ve yenilikçi çözümler sunulmasına zemin hazırlanır. 
  • Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR): AR ve VR teknolojileri imalat sektöründe eğitim, bakım çalışmaları ve üretim süreçlerinin planlanmasını iyileştirmek için kullanılabilir. Şirketler bu teknolojileri kullanarak verimliliklerini artırabilir ve hata oranını azaltabilirler. 
  • Bulut bilişim: Şirketler bulut bilişimi kullanarak büyük hacimli verileri işlemelerini ve analiz etmelerini sağlayan ölçeklenebilir ve esnek bir bilgi teknolojileri altyapısına erişebilirler. Bu da onların sağlam temellere dayanan iş kararları almalarını ve üretim süreçlerini iyileştirmelerini sağlar.

 

Manufacturing X, nesnelerin interneti (IoT), yapay zekâ (AI) ve makine öğrenimi (ML) gibi dijital teknolojilerden yararlanarak yeni iş modelleri geliştirmeyi ve endüstrinin rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Şirketler bu teknolojileri kullanarak üretim süreçlerini iyileştirebilir, verimliliklerini artırabilir ve müşterileri için yenilikçi çözümler geliştirebilirler. Manufacturing X, imalat sanayilerinin tüm branşlarını kapsayan, onlardan beslenen ve onları besleyen bir veri havuzu mimarisine sahiptir. Daha önceleri değişik makine alt segmentlerinde uygulamaya çalışılmış projeler, örneğin otomotiv sektörü için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş olan Catena-X (2021 yılından beri aktif) deneyim ve verileri, bu büyük yapı içinde tüm paydaşların erişimine açılmıştır.

MANUFACTURING XVE İKİZ DÖNÜŞÜM

Manufacturing X, ikiz dönüşümün (dijital veyeşil) tabana yayılması için kaydedilmesi ve aktarılması gereken veriler için “Varlık Yönetim Kabuğu-Asset Administration Shell (AAS)”1 isimli bir konsept de tanımlamıştır. AAS, bir varlığın dijital temsili yani dijital ikizidir. AAS, belirli bir varlığın özellikleri, karakteristik yönleri, bileşenleri, durumları, parametreleri, ölçüm verileri ve yetenekleri dâhil olmak üzere tüm bilgi ve işlevlerinin tanımlanabildiği bir dizi alt modelden oluşur. Modelin daha iyi anlaşılması için bir örnekleme yapmak gerekirse; bir sürecin ana parametreleri olarak ürünün malzeme bilgisi, süreç verileri ve karbon emisyonu faktörlerini ele alalım. Bu parametrik veriler, ham madde tedarikinden geri dönüşüme kadar tüm süreçte ürünle birlikte devredilir ve işletmeler tarafından kaydedilip ortak havuza aktarılır. Böylece yaşam döngüsü boyunca ürünün izlediği süreç kolayca takip edilir hale gelir. Bu izlenebilirlik konusu gerek Sınırda Karbon Düzenlemesi gerekse de ilerde yürürlüğe girmesi muhtemel Ürün Pasaportu (Product Pass) konusunda işletmelere yardımcı olacak tüm verilerin hazır hale getirilmesine yardımcı olacaktır. Manufacturing X uygulamasının uluslararası paydaşlara açılması da söz konusudur. Böylece şeffaf ve açık erişimle yeni çözümler oluşturmaya da zemin hazırlanacaktır.Bu çerçevede, özellikle makine ihracatçısı işletmelerimizin Manufacturing X platformunu takip etmelerini salık veriyoruz.