Türkiye'nin öncü ekonomi yayını Dünya Gazetesi tarafından gerçekleştirilen, 2009 yılının en başarılı kişi ve kurumlarının belirlendiği "ekonominin yıldızları" seçiminde, makine tanıtım grubu, "yılın iş örgütü" ödülüne layık görülmüştür.

TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ EKONOMİ YAYINI DÜNYA GAZETESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN, 2009 YILININ EN BAŞARILI KİŞİ VE KURUMLARININ BELİRLENDİĞİ "EKONOMİNİN YILDIZLARI" SEÇİMİNDE, MAKİNE TANITIM GRUBU, "YILIN İŞ ÖRGÜTÜ" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.

Yatırım, yönetim, başarı, inovasyon, etkinlik, ilk olma niteliği ve büyüklük gibi kriterleri göz önünde bulundurarak seçimini yapan Dünya Gazetesi büyük jürisi, Makine Tanıtım Grubu'nun zor geçen bir yılda sektörün birlik içinde hareket etmesinden ve yerli makine kullanımının teşvik edilmesi yönündeki çalışmalarından dolayı önemli bir başarıya imza attığını belirtti.

Makine sektörünün yurt dışında daha etkin bir şekilde tanıtılabilmesi, makine ve aksamları sektörünün ihracatının artırılması, yurt içinde ve yurt dışında imajının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, markalaşma, AR-GE ve ortak tanıtım çalışmalarının organize edilmesi amacıyla 2007 yılında bizler tarafından kurulan Makine Tanıtım Grubu'nun ödüllendirilmesi hepimizin başarısıdır. Makine Tanıtım Grubu olarak yola çıktığımız günden bugüne önemli bir mesafe kat etmiş bulunmaktayız. Türk makinesi ile ilgili algılamayı güçlendirmek ve sektörün pazar payını yükseltmek amacıyla başlattığımız "Türk makineleri

TIKIR TIKIR çalışıyor" iletişim atağımız başarı ile sürerken Türk makine sanayi için de gelecek vizyonunu da tasarlamış oluyoruz.

Sizlerin de desteğiyle, izlediğimiz bu yolda daha da büyük başarılara imza atacağız. Aldığımız "Yılın iş Örgütü" ödülü bizim doğru yolda olduğumuzun en güzel kanıtıdır. İşbirliğiniz ve katkınız dolayısı ile teşekkür eder, desteğinizin hep bizimle olmasını dileriz. Saygılarımla.