2009 yılında Turkiye ihracatının yuzde 3,2’sini gercekleştiren Manisa; orta anadolu makine ve aksamları ihracatcıları birliği iştigal alanı itibariyle, makine ihracatında 5. onemli il konumunda...2009 YILINDA TURKİYE İHRACATININ YUZDE 3,2’SİNİ GERCEKLEŞTİREN MANİSA; ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATCILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI İTİBARİYLE, MAKİNE İHRACATINDA 5. ONEMLİ İL KONUMUNDA BULUNUYOR. SOZ KONUSU YILDA MANİSA’DAN İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISI 79 OLARAK KAYITLARA GECTİ    

Ege bölgesi içinde geniş bir alanı kapsayan ve 1,33 milyon kişilik nüfusa sahip olan Manisa ili, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 2’sini barındırıyor. 2009 yılında Türkiye ihracatının yüzde 3,2’sini gerçekleştiren Manisa ili ülkemiz sanayi ve ihracatı açısından gelişen illerimiz arasında yer alıyor. İlin ihracatı nda AB ülkeleri önem arz ederken, 2009 yılında İngiltere yüzde 18,9 pay ile ilk sırada yer alarak en önemli pazar oldu. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ise ihracatta önde gelen ülkeler arasında sayılıyor. İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göre Manisa’nın ihracatı, 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 2,3 küçülerek 3,22 milyar dolar, 2009 yılında da 2008 yılına kıyasla yüzde 3 gerileyerek 3,13 milyar dolar oldu. Manisa’nın sektörel ihracat rakamlarına bakıldığında, 2009 yılında “Sanayi” ihracatının 2,8 milyar dolar ve yüzde 88’lik oran ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. “Sanayi” ihracatından aldığı yüzde 80 pay ile “Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim” en önemli kalemi oluştururken, “Makine ve Aksamları” ile “Taşıt Araçları ve Yan Sanayi” onu takip ediyor. İlin ihracatında 2. önemli sektör konumundaki makine ve aksamları sektörü 270 milyon dolara yakın bir değere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 2008 yılında 2007 yılına göre Manisa’dan kaydedilen makine ihracatının yüzde 54,1 artış gösterdiği görülürken, 2009 yılında ekonomik krizin etkisiyle 2008 yılına kıyasla yüzde 2,3 gerilediği gözleniyor. Bu gerilemenin genel ihracattaki gerilemeye kıyasla oldukça minimum düzeyde olduğu gözleniyor. İlin makine ihracatında sekizinci sırada yer alan “İnşaat ve Madencilik Makineleri” ile altıncı sıradaki “Tarım ve Ormancı- lıkta Kullanılan Makineler” ihracatında büyük düşüşler meydana gelmiştir. 2009 yılında Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle Manisa makine ihracatı nda 5. önemli il konumundayken, bu sektörde Manisa’dan ihracat yapan Firma sayısı 79 olarak kayıtlara geçti.

“MAKİNE SEKTÖRÜ SANAYİNİN ‘OLMAZSA OLMAZ’IDIR”
Manisa makine sektörü ile ilgili görüşlerini aldığımız Manisa Sanayi ve Ticaret Ticaret Odası Başkanı Bülent Koşmaz; sanayide makine sektörünün öneminin altını çiziyor. Başkan Koşmaz: “Makine sektörünün ağır iş makinelerinden inşaat makinelerine, ahşap işleme makinelerinden ambalaj makinelerine, endüstriyel makinelerden gıda makinelerine, tarım makinelerinden tekstil makinelerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor olması nedeniyle bu sektörün sanayideki yeri ve önemini “olmazsa olmazımızdır” diyerek ifade edebiliriz. Kaldı ki, sanayide üretim platformu açısından rekabet edebilmemiz sanayicinin sahip olduğu makine parkı ile mümkündür.”

“MAKİNE SEKTÖRÜNÜN ÜRETİMDEKİ PAYI ARTIRILMALI”
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Koşmaz, makine sektörünün 21. yüzyılın en fazla iş gücü barındıran ve pazar hacmi en büyük sektörlerden birisi olduğuna değiniyor. Koşmaz: “Ürünün daha kaliteli, daha çok, daha ucuz maliyetle, daha fonksiyonel üretilmesinin alt yapısını artık makineler oluşturmaktadır. Bilgisayar yönetimli makinelerin üretimdeki rolünün çok özel bir öneme sahip olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenledir ki, makine sektörünün üretimdeki payının arttırılması kanaatindeyim. Çünkü makine sektörünün dünya genelinde 1 trilyon dolarlık bir pazar hacmine sahip olduğu ve 21. yüzyılın en fazla iş gücü barındıran sektörü olduğu düşünüldüğünde tüm sektörleri geliştiren temel bir sanayi konumundaki makine sektörünü çok önemsiyoruz.

“İLERİ TEKNOLOJİ SAHİBİ ÜLKELERDEKİ SEKTOR TEMSİLCİLERİ İLE MUŞTEREK YATIRIMLAR YAPILMALI”
Makine sektörünün gelişmesi için neler yapılması gerektiği hakkında görüşlerini sorduğumuz Başkan Koşmaz; özellikle Ar-Ge ve devlet teşviğinin önemine değiniyor. Koşmaz: “Bu sektördeki Firmaların rekabet gücünün devlet destekli olarak korunması ve geliştirilmesi yapılması gerekenlerin başı nda geliyor. Sektör mensubu firmalara sektörün yapısına uygun özel kredi ve teşvik uygulamalarının daha kapsamlı ve etkili uygulanması gerekiyor. Sektörün kendi alanlarında Ar-Ge’lerini kurarak sürekli gelişim ve rekabet güçlerini koruyabilmelerinin sağlanması ve Ar-Ge projelerine devlet eliyle sağlanacak destek ve teşviklerde pozitif ayrımcılığa gidilmesi makine sektörünü istenen seviyelere çıkarmak için gerekli. Ayrıca sektörde ileri teknoloji sahibi ülkelerdeki sektör temsilcileri ile müşterek yatırımlara gidilmesinin de önemli ve doğru bir adım olduğunu düşünüyorum.” Başkan Koşmaz; Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak makine sektörüne yönelik yürüttükleri faaliyetler hakkında da bilgi verdi. Koşmaz: “Odamız makine sektörüne yönelik üyelerimizin fuar faaliyetlerine katılımlarını sağlamakta, yurt dışındaki fuarlarda stant açmalarını desteklemektedir. Odamızca düzenlenen ortak akıl toplantılarımızda ve arama konferanslarımızda mutlaka makine sektöründen temsilcilerimizi de davet ediyoruz. Odamızca hazırlanmakta olan stratejik eylem planı çalışmalarına da sektörün temsilcilerinin katılımını da sağlıyoruz. Sonuç itibariyle örnek bir Organize Sanayi Bölgesi’ne sahip olan ilimizde, makine sektörünün sahip olduğu özel önem nedeniyle sanayimizin bu yönde de gelişmesi için oda olarak çabaları- mız sürekli devam edecektir.”

“MANİSA YATIRIM YAPILACAK EN DEĞERLİ ŞEHİR”
1967 yılında kurulan Parlayan Tarım Makineleri; ilaçlama makineleri ve yedek parçalar üretiyor. Parlayan Tarım Makine Genel Müdürü Abdullah Nuri Zıngıl; Firmalarının üretimi hakkında Avbilgi verdi: “Üretmekte olduğumuz makine türünün genel adı literatürde ilaçlama makinesi ya da pulverizatör olarak geçmektedir. Üretiminde uzman olduğumuz ilaçlama makineleri kendi içinde tarla pulverizatörü ve turbo atomizörler olarak ikiye ayrılmakta, bu iki ürün gurubu da kendi içerisinde birimlere ayrılmaktadır.” Manisa’nın tarihteki öneminin altını çizen Genel Müdür Zıngıl, şehirlerinin günümüzde de değerini koruduğunu söyledi. Zıngıl: “Manisa’nın geçmiş tarihine de bakarsak, önemli bir yerleşim birimi olduğunu fark ederiz. Parayı ilk bulan Lidyalıların şu anki Manisa Ova sı’nda bulunduğunu, Osmanlı zamanı nda ileride padişah olacak şehzadelerin Manisa’da eğitimlerini aldığını ve bir çok önemli tarih bilgisini Manisa geçmişinde görebiliyoruz. Geçmişte bu denli önemi olan bir şehrin gelecekte de yıldızının parlaması gayet normaldir. Manisa ham maddelere yakınlığı, deniz ticaret yollarına yakınlığı, hava - kara yolu taşımalarına elverişliliği, bunlar harici diğer tüm pozitif yönleri ile; ayrıca sanayi alt yapısı olarak planlı yapılaşmanın meyvelerini günümüzde almaya başlamış, gelecekte Türkiye’nin sanayi üssü olacağına inandığım bir şehirdir. Bu nedenledir ki Manisa; Av rupa tarafından yatırım yapılabilecek en değerli şehir olarak anılmaktadır.”

“İHRACAT PORTFÖYÜMÜZÜ GELİŞTİRMEYİ HEDEŞİYORUZ”
Parlayan Tarım Makineleri olarak Bulgaristan, Romanya, Sudan, İran, Kırgı- zistan, Azerbaycan, Mısır, Cezayir, Rusya’ya ihracat yaptıklarını söyleyen Zıngıl; İç pazarda da her geçen yıla göre hedefledikleri oranlarda büyümelerinin devam ettiğini söyledi. Zıngıl: “Adımıza yakıştığı gibi Türkiye’nin Parlayan Yıldızı olma yolunda hedeflerimize emin adımlar ile ilerliyoruz. Önümüzdeki yıl itibari ile beklentilerimiz, yurt içi pazar payında payımızı arttırarak, ihraç ettiğimiz ülkeler portföyünü genişletmektir.”

“GLOBALLEŞEN DÜNYADA MANİSA İLE DİĞER MAKİNE URETİCİLERİNİN PROBLEMLERİ AYNI”
Manisa makine sektörünün artı ve eksilerini değerlendiren Parlayan Tarım Makineleri Genel Müdürü Zıngıl; Manisa’daki makine Firmalarının sorunları nın dünyadaki diğer makine üreticilerinin sorunlarından pek de farklı olmadığı nı söyledi. Zıngıl: “Biz makine üreticilerinin eksi yönleri globalleşen dünyada makine üreticilerinin problemleri neler ise onlardan oluşmaktadır. Bazı- larının etkileşim oranları yüksek, bazı- larının da düşük olabilmektedir. Ayrı ca, diğer eksik yönleri olarak Manisa içerisinde büyük bir fuar merkezinin olmaması, bizim gibi Kobileri yurtdışı pazarlar hakkında yönlendirebilecek ve cesaretlendirecek birimlerin eksikliği ya da birimlerin görünürde çalışır olması. Artı yönler ise iş gücü potansiyelinin yüksek olması, çalışanların eğitim seviyesindeki gelişmeler, teknolojik yenilikleri takip eden üretici sayısının çok olması olarak sayılabilir. Zıngıl; üretim ve ihracat rakamlarının arttırılması içinse şu önerilerde bulundu: “Bazı verilere göre kobiler Türkiye’deki tüm işletmeler içerisinde yüzde 99, toplam istihdamda yüzde 53, katma değer olarak ise yüzde 38’lik bir orana sahiptir. Fakat ihracat oranı olarak bakıldığında bu oran tüm işletmeler içerisinde yüzde 8 ‘dir. Bu da gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülkelerin oranının altındadır. Bu nedenlerden ötürü, ticaret odaları ve yetkili birimler ihracata yönelik eğitimler verebilir, dışarıdan gelmesi muhtemel alım heyetleri ile firmaları bir araya getirebilir, Devlet desteklemeleri kapsamları kobiler için düzenlenip kobileri geliştirmeye ve büyütmeye teşvik edici yapıda olmalıdır. Ayrıca, kobilere yönelik devlet kredi imkanları sağlanmalı dır.” Genel Müdür Zıngıl son olarak Firması- nın 2010 yılı hedeflerine değindi: “Parlayan Tarım Makineleri olarak 2010 yılı beklentilerimiz, Euro Bölgesi’nde ve Dünya’da günümüzde gelişmekte olan ve oluşabilecek olumsuz etkilerden, minimum etkilenerek ihracatımızda ki hedeflerimizi tutturmak. Ayrıca, Türkiye içerisindeki bayi ağımızı arttırarak yurt içi pazar payının önümüzdeki yıl hedeflenen rakamlara ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.”

SARIGOZOĞLU A.Ş. TURKİYE’NİN NİTELİKLİ İŞGUCUYLE DUNYA SAHNESİNDE
Otomotiv ve beyaz eşya sektörü için kalıp ve sac parça üretimi yapan Sarı- gözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp Sanayi AŞ. 1957 yılında İsmail Sarı- gözoğlu tarafından İzmir’de kuruldu. İzmir, Bursa ve Aksaray’ın yanı sıra Manisa’da 2 fabrikası bulunan Firmanı n bugün ürettiği kalıplar ve sac parçalar, aralarında Jaguar, Porsche gibi markaların da bulunduğu 10 markanın Avrupa’daki fabrikalarında kullanılıyor. Sarıgözoğlu A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Sarıgözoğlu; Türkiye'nin nitelikli iş gücünü iyi değerlendirmenin dünyanın önde gelen markaları yla çalışma yolunu açtığını söylüyor. Sarıgözoğlu: “1957 yılında üretime başlamış bir aile olarak kalıp konusunda önemli bir deneyime sahibiz. Türk otomotiv ve beyaz eşya sanayisinin gelişimine paralel, kendimizi geliştirdik. Grup olarak 10 yıl öncesine kadar, kalıp üretimini; sac parça üretimini desteklemek üzere kullandık, ancak bu alanda özellikle otomotiv sanayiindeki talebi iyi değerlendirerek yüksek teknoloji ve tasarıma dayalı gelişim sergiledik. Türkiye'nin nitelikli iş gücünü iyi değerlendirerek dünyanın önde gelen markalarıyla çalışmaya başladık.”

“FORMUL; KENDİNİ ADAMIŞLIK, BAŞARIYA DUYULAN AÇLIK VE İSTEK”
Genel Müdür Sarıgözoğlu; Firmaları- nın üretim ve ihracat değerlerini arttı rmak için izleyecekleri yolu şu sözlerle ifade etti: “İhracatımızı artırmak ve ileride daha büyük hedeflere ulaşmak, kalıcı olabilmek, gelişen teknolojiden yararlanmak için sürekli bir yatı rım hamlesi ve Ar-Ge çalışması içindeyiz. Nitelikli ara eleman ve uzun vadeli düşük faizli finansmana kolay ulaşabilmek de teknolojiye adaptasyon adına Firmaları motive edici olacaktır. Firmamız Ford, Volkswagen, BMW, Şat, Mercedes-Daimler, Audi, Peugeot ve Renault gibi ana müşterilerine kalıp ve parça üretimine devam edecektir.” Sarıgözoğlu Manisa’da yer alan 2 fabrikanı n üretim ve ihracatlarıyla ilgili bilgi verdi: “Manisa Pres Metal Fabrikası’ ndaki üretimimizle Ford Otosan, Şat-Tofaş, Mercedes Benz Türk, Ege Fren A.Ş., gibi kuruluşların yanı sıra Bosch markası ile Manisa, Almanya ve Fransa’ya dek uzanıyoruz. Aynı şekilde 120 çalışanı olan Manisa Kalıp Fabrikası’nda da ürettiğimiz ürünleri de Schüller, August Lapple ve Algaiger markalarıyla Almanya’ya, Matrici ile İspanya’ya ihraç ediyoruz. Sarıgözoğlu Genel Müdürü Mustafa Sarıgözoğlu; genç, dinamik, eğitimli ve nitelikli iş gücü sayesinde başarılı olduklarını söyledi. “Avrupa’da yaz tatili döneminde bir ay boyunca telefonlara sadece yönetici asistanları cevap verir. Bazen o bile yoktur. Bizde dur durak bilmeden çalışan, saat mefhumunu unutmuş arkadaşlarımız var. Kendini adamışlık, başarıya duyulan açlık ve istek çok fazla. Tüm bunlar bizi şu an olduğumuz noktaya getirdi.”  

SPOT:   “ Manisa ilinin ihracatında 2. önemli sektör konumundaki makine ve aksamları sektörü 270 milyon dolara yakın bir değere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İlin ihracatında AB ülkeleri önem arz ederken, 2009 yılında İngiltere yüzde 18,9 pay ile ilk sırada yer alarak en önemli pazar oldu.”  

 
Bülent Koşmaz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Makine sektörünün ağır iş makinelerinden inşaat makinelere, endüstriyel makinelerden gıda makinelerine, tarım makinelerinden tekstil makinelerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor olması nedeniyle bu sektörün sanayideki yeri ve önemi “olmazsa olmaz”ımızdır.  

Abdullah Nuri Zıngıl Parlayan Tarım Makineleri Genel Müdürü Adımıza yakıştığı gibi Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki yıl itibari ile beklentilerimiz, yurt içi pazar payında payımızı arttırarak, ihraç ettiğimiz ülkeler portföyünü genişletmektir.  

Mustafa Sarıgözoğlu Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp Sanayi AŞ. Genel Müdürü Nitelikli ara eleman ve uzun vadeli düşük faizli finansmana kolay ulaşabilmek teknolojiye adaptasyon adına Firmaları motive edici olacaktır.