ALLIANZ TRADE’İN ARALIK 2023’TE YAYIMLADIĞI KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORUNA GÖRE, KÜRESEL GSYİH’NİN YÜZDE 60’INI OLUŞTURAN ÜLKELERİN SANDIK BAŞINA GİDECEĞİ 2024 YILININ SEÇİM TAKVİMİ, EKONOMİK BELİRSİZLİĞİ ARTIRACAK. BUNUN YANI SIRA JEOPOLİTİK VE EKONOMİK POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ DE DÜNYA EKONOMİSİNİ 2024 YILINDA NEGATİF BİR ARZ ŞOKU İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKABİLİR.

Dünya ekonomisi, salgından enerji krizine kadar son yıllarda yaşanan bir dizi şokun ardından2024 yılında da negatif bir arz şoku ile karşı karşıya. Allianz Trade’in 2023-2025 Ekonomik Görünüm Raporu’na göre siyasi ajandanın yoğun olacağı 2024’te, artan popülizm ve birçok belirsizlik “bekle ve gör” yaklaşımını benimsenmesine, satın almadan yatırıma kadar önemli ekonomik kararların ertelenmesine neden olacak. Bunun yanı sıra jeopolitik ve ekonomik politika belirsizliğide dünya ekonomisini 2024 yılında negatif bir arz şoku ile karşı karşıya bırakabilir.2024 yılı, siyasi ajandanın yoğun olduğu bir yıl olacak. Küresel GSYİH’nin yüzde 60’ını oluşturan ülkelerin sandık başına gideceği 2024’te Avrupalı seçmenler AB temsilcilerini; Portekiz, Belçika, Avusturya, Hindistan, Meksika ve Birleşik Krallık seçmenleri milletvekillerini; ABD, Meksika, Tayvan ve Romanya ise yeni başkanlarını seçecek. Bu noktadada artan popülizm belirsizlik ortamı “bekle ve gör” yaklaşımının benimsenmesine, önemli ekonomik kararların ertelemesine neden olacak. Diğer yandan, Avrupa’da temel politika faizlerinde-ki artışın etkilerinin henüz tam olarak görülememesi nedeniyle; ABD ve Euro Bölgesi’nde yumuşak bir iniş bekleniyor. 2024 yılı GSYİH büyümesinin ABD’de yüzde 1,4, Euro Bölgesi’nde yüzde 0,8, Çin’de yüzde 4,6 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 0,6 olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, azalan talep ve enerji ile gıdada olumlu baz etkileri sayesinde dezenflasyonun güç kazanmasının beklendiği 2024’te küresel ticaretin ılımlı bir toparlanma sürecine girebileceği de vurgulanıyor. Merkez bankalarının faiz oranlarına aşağı yönde müdahalesinin genel ekonomik uzlaşıya göre 2024 yazında beklenenden daha erken, ancak sıcak iş gücü piyasasını soğutmak zaman alacağından piyasa beklentilerinden daha geç başlayacağını tahmin eden Allianz Trade analistleri, hizmet sektörü enflasyonu ve ücret artışlarının enflasyonist baskıları beslemeye devam edeceğini öngörüyor. Özellikle de 2024 yılı sonunda politika faizlerinin ABD’de yüzde 4,5, Euro Bölgesi’nde yüzde 3,5 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 4,5 seviyesinde olmasını öngörülüyor.

KÜRESEL TİCARET BELİRSİZLİKTEN ÇIKIYOR

Zorlu bir yılın ardından, küresel ticaretin 2023 yılını ticaret hacminde yıllık bazda yaklaşık yüzde 0,4’lük bir daralma ile kapatması bekleniyor. Düşen enerji fiyatları ve Çin’de salgın kısıtlamalarının sona ermesi, başlangıçta hızlı bir ekonomik toparlanma umudu yaratsa da küresel ticarette çok beklenen toparlanma gerçekleşmedi. Yavaşlayan ekonomik büyüme ivmesi ve hâlâ stok eriten ve enerji kriziyle mücadele eden imalat sektörü nedeniyle Avrupa’da ticarette kayda değer bir düşüş yaşandı. Buna karşılık, Güney Amerika beklenenden daha iyi bir ihracat performansı sergiledi. 2024 yılında stok eritme sürecinin tamamlanması, Avrupa’nın ikinci yılındaki ticari durgunluktan çıkması ve Asya’nın toparlanmaya öncülük etmesiyle küresel ticaret hacimde yıllık yüzde 3’lük artışla ürkek bir toparlanma beklenebilir. Almanya’nın 80 milyar dolara yakın ihracat artışı kaydetmesi; İtalya, Hollanda ve Fransa’nın ise sırasıyla 45 milyar dolar, 39 milyar dolar ve 35 milyar dolar ihracat artışı kaydetmesi de öngörüler arasında yer alıyor. Bu ihracat artışları, söz konusu ülkelerin kendi iç ekonomilerinde büyümeye belirgin bir destek sağlayacak ölçüde olmasa da küresel ticarette toparlanmaya önemli ölçüde katkı sağlayabilir.

Bu kapsamda da küresel ticaretin, iki yıl üst üste ortalamanın altında seyreden küresel GSYİH büyümesinin ardından ılımlı bir toparlanma göstermesi beklenebilir. Ticari durgunluktan çıkmaya başlayan Avrupa ülkeleri ve Çin hariç, küresel değer zincirlerindeki değişimden faydalanmaya devam eden Asya ülkeleri toparlanmaya öncülük edecekken, küresel iş çevrimlerinde stok eritme eğilimi 2024 yılında sona erebilir ve bu da toparlanmaya katkıda bulunabilir. Ancak, Çinli tüketicilerin beklentinin aksine ekonomiyi yeniden canlandıramadığı vurgulanan rapora göre, Çin, küresel ihracat pazarlarındaki kayıplarını ve zayıf iç talebi telafi etmek için politika desteğini artırmayı sürdürecek.Allianz Trade ekonomistleri, yüksek maliyetle yeniden finanse edilmesi gereken büyük miktarda borçlara sahip Mısır, Arjantin ve Gana gibi ülkeleri ise zor bir sınavın beklediğini vurguluyor. Yine 2024’te iflas artışına da dikkat çeken Allianz Trade uzmanları, finansman ihtiyacı yüksek olan gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve inşaat gibi bazı sektörlerin fırtınanın tam ortasında kalabileceğine dikkat çekiyor. Raporda 2024 yılında uzun vadeli faiz oranlarında belirgin bir düşüşün olası görünmediği de belirtilirken, likidite sıkışıklığının yoğunlaşabileceğine vurgu yapılıyor.“Geçmişe Bakmak, İleriye Bakmak: Küresel Ekonomik Görünüm 2023-2025” başlıklı raporun tam sürümüne burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.