ilk defa dokum radyator, kazan, soba, kat kaloriferi, şofben, panel radyator ve kombi uretimini gercekleştirerek ilklere imza atan, kendi alanında turkiyenin en buyuk, dunyanın sayılı uretim tesislerinden birine sahip olan demirdokum, 139 milyon euroluk ihracatı ile pek cok girişimci icin onemli bir ornek teşkil ediyor.


Türk Makine Sanayi Sektörü, dünya çapında aktörlerini yaratmayı başarmış ve sektör bu yönde ilerleme eğilimine girmiş durumda. Sektörün gelişimi açısından, şu anda dünya çapı nda üretim ve ihracat yapan bu Firmaları n hangi aşamalardan geçerek bu seviyeye ulaştıklarını öğrenmek, bu deneyimlerin bütününü sektördeki yeni Firmalara aktarmak ve ufuk açıcı bir rol oynamak Moment Expo’nun önem verdiğ i ve üzerine düştüğü bir konu. Bu bilgilerin genele yayılması ile öncü kuruluşları n, konumlarını korumak ve pazardaki paylarını daha da artırmak için bu gün yürütmüş olduğu çalışmaları sektörle paylaşılması ile Firmalarımız planlarını daha sağlam temellere oturtabilir, yönelimlerini daha doğru belirleyebilirler. Sektörde, öncü ve deneyimle- rinden faydalanılması gereken kuruluşlardan biri de DemirDöküm. 1930’lu yılları n başında Vehbi Koç’un ileri görüşlülüğ ünün, 1955’te uygun koşulların oluşmasıyla somutlaşması ve hayata geçmesiyle faaliyetlerine başlayan Firma gelinen noktada bir dünya markası olmuş durumda. Dünya standartlarında üretim yapan, kendi alanında Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı tesislerinden birine sahip olan, 139 milyon euroluk ihracat yapabilen DemirDöküm’ün başarı hikâyesi mutlaka ders çıkarılması gereken noktalar barındırıyor.

KOC’UN İLERİ GORUŞLULUĞU HİKAYEYİ BAŞLATIR
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 1930’larda yeni baştan inşa edilmeye ihtiyaç duyduğu dönemde, Vehbi Koç, Hilden şirketine Türkiye’de ortak bir radyatör fabrikası kurmayı teklif eder. Ancak, o dönem için Türkiye’nin radyatör gereksinimi 50 bin metrekareyi geçmediğinden, tesisin verimli olmayacağı savıyla, bu öneri kabul görmez. Fakat Vehbi Koç pes etmez, çünkü radyatör işinde gelecek olduğuna yürekten inanmış durumdadı r, ancak biraz daha beklemek durumunda kalır. 1955 yılının Ekim ayında, bir yıl önce kurulmuş olan Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.’ye yüzde 37,5 payla ortak olur. 1956 yılının Mart ayında ise, Hilden ile teknik yardım anlaşması imzalamayı başarır. Zaman içerisinde DemirDöküm, hem lisans anlaşmalarını hem de ürün çeşitlerini artırır. Türkiye’de ısıtma alanında hangi ürünlere gereksinim duyuluyorsa, o alanlara yatırım yapmak üzere kurumsallaşı r. Önce şofben ve fırın üretimi, daha sonra çelik ve panel radyatörler ve doğal gazın ülkemize girmesiyle birlikte de kombi üretimine başlar. Tüm bunları var olan teknolojileri kullanarak gerçekleştiren DemirDöküm, gün gelir “teknoloji üreten” konumuna geçer, dünyaya açılır ve Çin Halk Cumhuriyeti‘ nde üretime başlar. Ürünlerini, sık sık teknolojik üstünlükleriyle tanıtmayı başarır. DemirDöküm, bugün Avrupa’nın en büyük radyatör üreticilerinden biri konumunda bulunuyor. Üretimde bu başarıları gösteren DemirDöküm, 5 Ekim 2007 tarihinde, ısıtma sektöründe dünyanın en güçlü Firmalarından Vaillant Group’ un çatısı altına girer.


İLKLERİN FİRMASI
Isıtma, su ısıtma ve iklimlendirme sektörlerinde faaliyet gösteren DemirDöküm, Türkiye’de ilk defa döküm radyatör, kazan, soba, kat kaloriferi, şofben, panel radyatör ve kombi üretimini gerçekleştirerek, “ısı konforu” ile özdeşleşmeyi başarmış bir konumda. DemirDöküm, kuruluşundan bu güne geçen süre içerisinde, Türk sanayisinin gelişmesine katkılarda bulunmuş, birçok yeni yatırı- mı hayata geçirmiş, tüketicisine üstün teknoloji sunmuş, sektördeki kaliteyi her geçen gün yükseltmiş ve bu çerçevede öncü konumunu her zaman korumayı başarabilmiş bir Firma olarak karşı mıza çıkıyor. DemirDöküm yurtiçi ve yurtdışındaki pazar gelişmelerine paralel olarak yatırımlarına hızla devam ediyor. DemirDöküm’ün 2007 yılında Vaillant Group’a dâhil olması ile birlikte alı- nan stratejik kararlar çerçevesinde, Bozüyük Tesisleri’nde klima fabrikası kuruluyor ve 2008 yılında bu fabrikada üretime geçiliyor.

139 MİLYON EUROLUK İHRACAT
2007 yılında, 139 milyon euro yurtdışı konsolide gelir ile DemirDöküm’ün global pazarda hızlı büyümesinin devam ettiği görülüyor. Firma, Şili’ den Çin Halk Cumhuriyeti’ne kadar uzanan geniş bir yelpazede 53 ülkeye ihracat yapmayı başarıyor. Firmanın toplam ihracatının üçte ikisi, Avrupa ülkelerine yapılıyor. İngiltere’ deki DD Heating Ltd., Çin Tianjin’de bulunan Demiladi International Trading Şirketleri ve Almanya, Fransa ve Rusya Federasyonu’ndaki Firma temsilcilikleri aracılığı ile Demrad ve Heatline markalarıyla, yurtdışı marka gücüne yatırım yapılmaya devam ediliyor. Bize, imalatta yurtdışındaki yatırım hedeşerini anlatan DemirDöküm Genel Müdürü Christoph M. Grosser, “İnşaat sektörünün hızlı geliştiği Cezayir’de, su ısıtıcıları konusunda kurulan SKD bazlı üretim tesisinde pilot üretime 2007 yılı- nın Nisan’ında başlandı. Cezayir’de bulunan fabrika, 50 bin adet şofben üretim kapasitesine sahip. Küresel bir oyuncu olarak imalatta, Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra Rusya Federasyonu ve komşu ülkelerde hedef üretim merkezleri olarak var olmak stratejilerimiz içerisinde yer alıyor” şeklinde konuşuyor.

25 FARKLI URUN AİLESİNDE URETİM
DemirDöküm, Ar-Ge faaliyetlerinde, çevre ve insan sağlığına gösterdiği özenle, geleceğin enerji kaynakları ve temiz çevre ürünleri üzerinde yürüttüğü çalışmalarla öne çıkıyor. Firmanın, sektördeki liderliğinin yanı sıra, yenilenebilir enerji teknolojilerini Türkiye’ye getirmenin sorumluluğu ve bilinci içersinde Ar-Ge faaliyetlerini bu alan üzerine yo- ğunlaştırdığı görülüyor. DemirDöküm, bu kapsamda, başta yüksek verimli solar sistemler olmak üzere, faaliyetlerini yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. DemirDöküm, çok geniş bir yelpazede pek çok ürün imal ederek kullanıma sunuyor. Firmanın, 25 farklı ürün ailesini içeren geniş ürün gamı arasında; Kombi, Klima, Panel Radyatör, Şofben, Termosifon, Banyopan, Boyler, Doğal Gaz Sobası, Döküm Kazan, Kat Kaloriferi, Döküm Radyatör ve Elektrikli Isıtıcılar gibi ürünler bulunduğunu beliren Christoph M. Grosser, “Üretimin tamamı 215 bin metrekare alana kurulu DemirDöküm Bozüyük tesislerinde gerçekleştiriliyor” diyor.

DEMİRDOKUM TURKİYE’NİN EN BUYUK TESİSLERİNE SAHİP
DemirDöküm Bozüyük tesisleri, 480 bin adetlik kombi, 4 milyon 300 bin metrelik panel radyatör ve 1 milyon adetlik şofben – termosifon üretim kapasitesi ile alanında Türkiye’nin en büyük, dünyanı n ise en önemli tesisleri arasında yer alıyor. Üretimini yaptığı Kombi, Panel Radyatör, Şofben ve Termosifon gibi ürünlerde Türkiye pazar lideri olan DemirDöküm, lider olma konumunun getirdiği sorumlulukla, bu alanlarda ürün geliştirme faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk kombi ve ilk yoğuşmalı kombi üreticisi olan DemirDöküm, yeni ürünler üzerinde çalışmaları nı hız kesmeden sürdürüyor. Firmanı n 2008 yılında ürettiği A serisi klimaları n, pazarda tüketici tarafından yo- ğun ilgi görerek büyük beğeni kazandı- ğı görülüyor. Bu kapsamda, yeni ürünleri hakkında bilgi veren Grosser, “Yeni DemirDöküm A serisi duvar tipi split klimalar, soğutma ve ısıtma kapasitesi 9 bin Btu/h – 24 bin Btu/h aralığında olmak üzere 4 ayrı modele sahipler. DemirDöküm A serisi klimalar, hem soğutma hem de ısıtma konumunda A enerji performansı ile çalı şıyor. Böylece, ortam havası etkili bir şekilde iklimlendirilirken enerji sarŞyatı minimumda kalmış oluyor” şeklinde konuşuyor.

ENERJİ TASARRUFU BUYUK ONEM TAŞIYOR
Enerji verimliliğinin öneminin üst seviyeye çıktığı günümüzde, DemirDöküm ürün geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini bu temel girdi üzerinde yoğunlaştırarak yeni ürünlerinde yüksek verimliliğe büyük önem veriyor. Bu çerçevede, yeni ürünler, minimum enerji sarfiyatı temel ilkesine göre tasarlanıyor. DemirDöküm’ün standart kombileri dahi 3 yıldız enerji verimliliğine sahip ve maksimum enerji tasarrufu sağlıyor. Bunun yanında, yoğuşmalı premix cihazlar ile yüzde 107,5’e varan verimler elde etmek mümkün oluyor. Geleceğin ürün gamı- nın bu tür cihazlar üzerinde şekillenece- ği düşünülüyor. Yüksek verimli ürünlere verdikleri önemin altını çizen Christoph M. Grosser, “Enerji tüketimi konusundaki hassasiyeti sebebiyle DemirDöküm, A enerji sınıfı haricindeki klimalarını ürün gamından kaldırmış ve üretimini sadece bu yüksek verimli klimalara yönlendirmiş durumda. Ar – Ge faaliyetlerini de çevre ve insan sağlığını göz önüne alan teknolojiler üzerine yoğunlaştıran DemirDöküm, bu çerçevede solar sistemlerin üretimine başlamayı hedefliyor” diyor.

MUŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI CALIŞMAK BAŞARI İCİN ŞART
Genel olarak imalatta ve ihracatta, özel olarak ise makine sanayi sektöründe başarı lı olması için Firmaların pek çok şeyi dikkate almaları gerekiyor. Küresel rekabetin kıyasıya yaşandığı günümüzde, yola yeni başlayacak girişimcilerin her şeyi en ince detayına kadar hesaplaması çok önemli. Ne yazık ki pek çok girişimci, büyük umutlarla, kısa vadede büyük karlar elde etmeyi planlayarak sektörde faaliyete geçiyor, ancak bu maceraları kısa sürede hüsranla sonuçlanıyor. Türkiye’nin, makine sanayi sektöründe, global pazardan almış olduğu payı artırmaya çalı ştığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte, sektörün her şeyden önce uluslar arası markalar yaratmaya ihtiyacı var. Bu markalaşma sürecinde, girişimcile rin sektöre öncülük eden Firmaların deneyimlerinden yararlanması büyük önem taşıyor. Üretim yapacağı tesislerdeki yatırımlardan, var olmak istediği pazarlarda yürüteceğ i Şzibilite çalışmalarına kadar pek çok faktörü göz önüne almak durumundaki girişimcilere, Türkiye ısıtma sektörünün ilk Firması ve Türkiye’ de bu sektörün gelişimindeki en önemli unsurlardan biri olan DemirDöküm Genel Müdürü Christoph M. Grosser de birtakım tavsiyelerde bulunuyor. Grosser, “Kendi alanında lider bir Firma olarak, sektörde faaliyet gösteren yeni Firmalar için temel önerilerimiz; müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları, teknik eğitimlerle sektör bilinçlendirilmesine hizmet etmeleridir. Ayrıca, “Enerji verimliliğini” ve “ülke ekonomisine katkıyı” ana hedefler arasında almaları; bayi ve servis teşkilatının kaliteli mühendislik alt yapı- sına sahip olması için gayret sarf etmeleri gerekiyor” diyor. Firmalarımız, bu başarı hikâyeleri, ülkemizin yarattığı dünya markaları çoğaldı kça dünya pazarında daha rahat rekabet edebilirler. Her şeyden önce dikkat edilmesi gereken husus olarak, Türk ürünlerinin kalitelerini ispat edebilmeleri öne çıkıyor. Bu sebepten başarılı Firmalarımızın ço- ğalması çok büyük önem taşıyor. Doğru adımlar atılıp, doğru politikalar izlendiği takdirde, ülkemiz barındırdığı pek çok avantajın da sayesinde, sektörde dünyada söz sahibi ülkelerden biri olma potansiyelini taşıyor. Firmalarımız, uzun vade stratejilerini doğru bir şekilde belirleyip, daha önceki başarılardan dersler çıkardıkları takdirde, ülkemizin ilerlemesinin önünde hiçbir engel bulunmuyor.

KISACA DEMİRDÖKÜM
>> 2007 yılında 139 milyon euro ihracat gerçekleştirdi.
>> Kendi alanında Türkiye’nin en büyük üretim tesislerine sahip.
>> 25 farklı ürün ailesinde üretim yapıyor.
>> Ürünlerinde enerji verimliliğine önem veriyor.
>> Türkiye’de ilk defa döküm radyatör, kazan, soba, kat kaloriferi, şofben, panel radyatör ve kombi üretimini gerçekleştirmeyi başardı.  

“2007 yılında, 139 milyon euro yurtdışı konsolide gelir ile DemirDöküm’ün global pazarda hızlı büyümesinin devam ettiği görülüyor. Firma, Şili'den Çin Halk Cumhuriyeti’ne kadar uzanan geniş bir yelpazede 53 ülkeye ihracat yapmayı başarıyor. Firmanın toplam ihracatının üçte ikisi, Avrupa ülkelerine yapılıyor.”  

Christoph M. Grosser DemirDöküm Genel Müdürü DemirDöküm olarak, yenilenebilir enerji teknolojilerini Türkiye’ye getirmenin sorumluluğu ve bilinci içersinde Ar-Ge faaliyetlerini bu alan üzerine yoğunlaştırmış durumdayız.