Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Dr. Seda Bayrakdar’ın kaleme aldığı “Makroekonomik Verilerin Yorumlanması” başlıklı kitabına dair yazdığı tanıtım metninde, “Her gün elimizden birçok makroekonomik veri geçiyor ve bunların ne anlama geldiğini, geleceğe ilişkin beklentilerimizi ne şekilde etkileyeceğini anlamaya çalışıyoruz. Bu çabayı gösteren amatörlerin yanında profesyonellerin de zaman zaman verilerin ve göstergelerin ne anlama geldiğini hatırlamak için kitaplara, makalelere yeniden göz atması gerekiyor. Dr. Seda Bayrakdar tam da bu amaca uygun bir çalışma ortaya koymuş. Kitap, birçok karmaşık ekonomik göstergeyi kolay okunup anlaşılabilecek ve analizlerde kullanılabilecek şekilde sunuyor” diyor. “Bazılarımızın bildiği, bazılarımızın bilmediği, bazılarımızın da duyduğu ama derinliğine bilmediği makroekonomik konuları tek tek ele alıp Türkiye örnekleri üzerinden analiz eden kitabın bir diğer özelliği de temel verilerin nereden nasıl elde edilebileceğini anlatmış olması. Bu nedenle ekonomik konuları tanımlayıp farazi örnekler üzerinden açıklayan kitaplardan ayrılan eserde kullanılan örnekler Türkiye’ye ait olunca yapılan analiz gözümüzde canlanıyor ve akılda kalır hale geliyor” diyerek devam eden Eğilmez, kitabı ekonomi öğrencilerinden ekonomiyi göstergelerle izlemek isteyen ve konuyla ilgilenen herkese şiddetle öneriyor.