Makine Sektörü Toplamı 84’üncü Faslın Tamamı ve 84’üncü Fasıl Dışı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği İştigal Alanı Toplamından Oluşan Makine Sektörünün Tamamının İhracatı 2010 Yılının ...

MAKİNE SEKTÖRÜ TOPLAMI 84’ÜNCÜ FASLIN TAMAMI VE 84’ÜNCÜ FASIL DIŞI MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI  BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI TOPLAMINDAN OLUŞAN MAKİNE SEKTÖRÜNÜN TAMAMININ İHRACATI 2010 YILININ OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 12,7 ORANINDA ARTARAK 8 MİLYAR 984 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ.

Makine Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında Türkiye geneli ihracat kayıtları belirlendi. Buna göre 2009 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracat kayıt rakamı 5 milyar 69 milyon 693 bin dolar iken, bu rakam 2010 yılı eş zaman diliminde yüzde 11,8 oranında artarak 5 milyar 669 milyon 236 bin dolar olarak gerçekleşti. Makine sektörü toplamı, 84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı Makine Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle 2010 yılının ilk 11 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 oranında artarak 8 milyar 984 milyon 192 bin dolar olarak kaydedildi. Mal grupları bazında incelendiğinde ise 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde, ihracatında en yüksek artışın endüstriyel yıkama ve kurutma makineleri olduğu açıklandı. Yüksek artış gösteren kalemler sırasıyla yüzde 72,1 ile diğer endüstriyel yıkama ve kurutma makineleri; yüzde 55 ile ambalaj makineleri aksam ve parçaları; yüzde 42,6 ile motorlar, aksam ve parçaları; yüzde 39,2 ile deri işleme ve imalat makineleri ve yüzde 33,6 ile rulmanlar olarak sıralanıyor. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar da endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri birinci sırada yer aldı. 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 14,6 pay ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri birinci; yüzde 11,8 pay ile inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ikinci; yüzde 9,3 pay ile pompa ve kompresörler üçüncü sırada olduğu açıklandı.ALMANYA LİDERLİĞİNİ KORUYOR


Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2010 yılı Ocak- Kasım döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve ABD olarak sıralanıyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışının yüzde 37 ile İran’a yönelik olduğu görülüyor. Anılan ülkeye ihracatımız 347 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde mal grupları ba zında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise endüstriyel klimalar ve soğutucularda: İngiltere,Irak, Fransa; inşaat ve madencilik makinelerinde: Almanya, İran, Libya; takım tezgâhlarında: İran, Irak, Rusya; pompa ve kompresörlerde: Almanya, ABD, Rusya Fed; gıda sanayi makinelerinde: Almanya, Azerbaycan, Kazakistan; savunma sanayi için silah ve mühimmatta: Malezya, BAE, ABD; tekstil ve konfeksiyon makinelerinde: İran, Hindistan, Özbekistan; hadde ve döküm makinelerinde: İran, Rusya, İtalya; tarım ve ormancılık makinelerinde: ABD, Irak, Fas; vanalarda: Almanya, Irak, İran; reaktör ve kazanlarda: İst. Deri Ser. Böl., İngiltere, İspanya; türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerde: ABD, Japonya, İran; endüstriyel ısıtıcı ve fırınlarda: Almanya, KKTC, Fransa; yük kaldırma, taşıma ve istif. makinelerinde: İran, Irak, Azerbaycan; ambalaj makinelerinde : İtalya, Irak, Mısır ; kauçuk , plastik, lastik işleme makinelerinde : Rusya, İran, Almanya; rulmanlarda: Alman ya, Fransa, İt alya; kağıt v e matbaacılık
makinelerinde : İran, Almanya, Bulgaristan.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan reaktörler ve kazanlar ihracatımız 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Kasım dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 4,4 oranında yükseldi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 252 milyon 738 bin dolar olan reaktörler ve kazanlar ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 4,4 oranında artarak 263 milyon 981 bin dolar oldu. Reaktörler ve kazanlar ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İstanbul Deri Serbest Bölgesi. Söz konusu yere 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 105 milyon 506 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İngiltere olduğu görülüyor. İngiltere’ye 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 42 milyon 50 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 35 milyon 8 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İspanya oldu. İspanya’ya 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 17 milyon 969 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı yapılırken, 2010 yılının aynı döneminde ise ihracatımız 16 milyon 23 bin dolara düştü. Dördüncü sırada yer alan ülke ise Almanya oldu. Almanya’ya 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 18 milyon 992 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 14 milyon 632 bin dolar ihracat gerçekleşti. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla artış gösterdiği ülkenin ise yüzde 116,9 oranıyla Irak olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 3 milyon 262 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 116,9 oranında değer kaydederek 7 milyon 74 bin dolar ihracat düzeyi yakaladı. Reaktör ve kazanlar ihracatımızda ikinci sırada gelişmeyi ise yüzde 102,8 oranında değer artışıyla Çin Halk Cumhuriyeti ile yaşanmıştır. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak- Kasım döneminde 4 milyon 415 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı gerçekleşirken, bu rakam 2010 yılının aynı döneminde 8 milyon 955 bin dolara ulaştı.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan türbinler, turbojetler, turbopropeller ihracatımız 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Kasım dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 4,7 oranında yükseldi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 192 milyon 778 bin dolar olan türbinler, turbojetler, turbopropeller ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 4,7 oranında artarak 201 milyon 761 bin dolar oldu. Türbinler, turbojetler, turbopropeller ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise ABD. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 114 milyon 374 bin dolarlık türbinler, turbojetler, turbopropeller ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Japonya olduğu görülüyor. Japonya aynı zamanda yüzde 382,5 oranında ihracat artışının yaşandığı ülke olarak 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 923 bin dolarlık türbinler, turbojetler, turbopropeller ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 14 milyon 107 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Türbinler, turbojetler, turbopropeller ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İran oldu. İran’a 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 7 milyon 49 bin dolarlık türbinler, turbojetler, turbopropeller ihracatı yapılırken, 2010 TÜRBİNLER, TURBOJETLER, TURBOPROPELLER yılının aynı döneminde ise ihracatımız 8 milyon 790 bin dolara düştü. Türbinler, turbojetler, turbopropeller ihracatımızın 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla artış gösteren dördüncü ülke ise Fransa olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 8 milyon 717 bin dolarlık türbinler, turbojetler, turbopropeller makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 1,7 oranında değer kaydederek 8 milyon 571 bin dolar ihracat düzeyi yakaladı.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan vanalar ihracatımız 2010 yılının Ocak- Kasım döneminde yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Kasım dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 18,7 oranında yükseldi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak- Kasım döneminde 237 milyon 471 bin dolar olan vanalar ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 18,7 oranında artarak 281 milyon 892 bin dolar oldu. Vanalar ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Almanya. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 32 milyon 226 bin dolarlık vanalar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Irak olduğu görülüyor. Irak’ta 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 15 milyon 598 bin dolarlık vanalar ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 20 milyon 80 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Vanalar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İran oldu. İran’a 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 11 milyon 488 bin dolarlık vanalar ihracatı yapılırken, 2010 yılının aynı döneminde ise ihracatımız 17 milyon 796 bin dolara yükseldi. Dördüncü sırada yer alan ülke ise VANALAR Libya oldu. Libya’ya 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 15 milyon 863 bin dolarlık vanalar ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 16 milyon 489 bin dolar ihracat gerçekleşti. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ihracat artışının yaşandığı ülkenin ise Fransa olduğu görülüyor. Fransa’ya 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 5 milyon 408 bin dolarlık vanalar ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 68,8 değer kazanarak 9 milyon 128 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı.

 

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ihracatımız 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Kasım dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 16,8 oranında yükseldi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 272 milyon 206 bin dolar olan tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 16,8 oranında artarak 317 milyon 961 bin dolar oldu. Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise ABD. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 66 milyon 656 bin dolarlık t arım ve ormancılıkta kullanılan makineler ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Irak olduğu görülüyor. Irak’ta 2009 yılının Ocak- Kasım döneminde 20 mily on 240 bin dolarlık t arım ve ormancılıkta kullanılan makineler ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının a ynı dönemine gelindiğinde 28 mily on 368 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ihracatımızın üçüncü en büyük pa - zarı ise Fas oldu. Fas’a 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 31 mily on TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAKİNELER 97 bin dolarlık t arım ve ormancılıkta kullanılan makineler ihracatı yapılırken, 2010 yılının a ynı döneminde ise ihracatımız 22 milyon 58 bin dolara yükseldi. Dördüncü sırada yer alan ülke ise İt alya oldu. İt alya’ya 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 9 milyon 734 bin dolarlık tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının a ynı dönemine gelindiğinde 19 milyon 980 bin dolar ihracat gerçekleşti. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ihracat artışının yaşandığı ülkenin ise KKTC olduğu görülüyor. KKTC’ne 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 697 bin dolarlık tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 178,1 değer kazanarak 7 milyon 502 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan tekstil ve konfeksiyon makineler aksamı ihracatımız 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Kasım dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 2,6 oranında yükseldi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 234 milyon 441 bin dolar olan tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 2,6 oranında artarak 240 milyon 430 bin dolar oldu. Tekstil ve konfeksiyon makineler aksamı ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise İran. Ayrıca bu mal grubu içerisindeki en büyük ihr acat artışının yaşandığı ülkelerin başında da İran’ın olduğu görülüyor. İran’a 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 15 milyon 874 bin dolarlık t ekstil ve konfeksiyon makineler aks amı ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğin - de ise bu değer yüz de 61,9 değer kazanarak 25 milyon 706 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Tekstil ve konfeksiyon makineler aks amı konusunda en büyük ikinci ihr acat pazarımızın ise Hindistan olduğu TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELER AKSAMI görülüyor. Hindistan’da 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 17 mily on 102 bin dolarlık t ekstil ve konfeksiyon makineler aks amı ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının a ynı dönemine gelindiğinde 23 mily on 140 bin dolar ihr acat düzeyi yakalandı. Tekstil ve konfeksiyon makineler aksamı ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Özbekistan oldu. Özbekistan’a 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 15 milyon

819 bin dolarlık t ekstil ve konfeksiyon makineler aksamı ihracatı yapılırken, 2010 yılının aynı döneminde ise ihracatımız 14 milyon 945 bin dolara yükseldi. Dördüncü sırada yer alan ül ke ise İn - giltere oldu. İngiltere’ye 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 12 mily on 568 bin dolarlık t ekstil ve konfeksiyon makineler aks amı ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının a ynı dönemine gelindiğinde 14 mily on 211 bin dolar ihracat gerçekleşti.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Kasım dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 8,6 oranında yükseldi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 57 milyon 424 bin dolar olan kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 8,6 oranında artarak 62 milyon 386 bin dolar oldu. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Rusya Federasyonu. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 8 milyon 143 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’da 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 4 milyon 471 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 7 milyon 131 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Almanya oldu. Almanya’ya 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 874 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatı yapılırken, 2010 yılının aynı döneminde ise ihracatımız 3 milyon 98 bin dolara yükseldi. Dördüncü sırada yer alan ülke ise Bulgaristan oldu. Bulgaristan’a 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 792 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 2 milyon 691 bin dolar ihracat gerçekleşti. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ihracat artışının yaşandığı ülkenin ise Mısır olduğu görülüyor.

Mısır’a 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 165 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 93,5 değer kazanarak 2 milyon 255 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan takım tezgâhları ihracatımız 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz dönemin Ocak-Kasım dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 9,8 oranında yükseldi. Değer olarak ise 2009 yılının Ocak- Kasım döneminde 412 milyon 412 bin dolar olan takım tezgâhları ihracatımız, 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 9,8 oranında artarak 453 milyon 304 bin dolar oldu. Takım tezgâhları ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise İran. Söz konusu ülkeye 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 37 milyon 224 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Irak olduğu görülüyor. Irak’ta 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 31 milyon 693 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 29 milyon 967 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Takım tezgâhları ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’na 2009 yılının Ocak- Kasım döneminde 18 milyon 873 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılırken, 2010 yılının aynı döneminde ise ihracatımız 27 milyon 203 bin dolara yükseldi. Dördüncü sırada yer alan ülke ise Almanya oldu. Almanya’ya 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 31 milyon 51 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 26 milyon 397 bin dolar ihracat gerçekleşti. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ihracat

artışının yaşandığı ülkenin ise Breszilya olduğu görülüyor. Brezilya’ya 2009 yılının Ocak-Kasım döneminde 8 milyon 180 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 123,2 değer kazanarak 18 milyon 257 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı.