Türbosan, endüstriyel ve evde kullanılacak pompaların üretimini yapıyor. Ar-Ge ve tasarıma verdikleri önemle gelişen firma Türkiye’de, sektöründe ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi’ni alan ilk firma olması açısından da önem taşıyor.

Türbosan, endüstriyel ve evde kullanılacak pompaların üretimini yapıyor. Ar-Ge ve tasarıma verdikleri önemle gelişen firma Türkiye’de, sektöründe ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi’ni alan ilk firma olması açısından da önem taşıyor.

Pompa ve pompa sistemleri üreten tasarım kökenli, köklü bir firma olan Türbosan A.Ş, pompa sektöründe çeşitli temiz su ve pis su pompa grupları üretiyor. Türbosan Satış ve Pazarlama Müdürü Ufuk Kalmanoğlu, firmalarının ürün yelpazesi hakkında bilgi verdi. Kalmanoğlu: “Türbosan’ın üretiminin yüzde 60’ı siparişe bağlı özel ürünler, yüzde 40’ı da bina teknolojisine uygun seri imalat ürünleridir. Son beş yılda bina teknolojisine uygun ürün çeşidini genişleterek hem ciromuzu, hem de cirodaki payı artırmayı hedefledik. Ürün çeşitlerimiz arasında hidrofor grupları, yangın pompa sistemleri, pis su ve atık su pompaları, drenaj pompaları gibi pompa sistemlerini sayabiliriz.”

“HEDEFİMİZ YÜKSEK VERİMLİ POMPA ÜRETMEK”

Ufuk Kalmanoğlu, yürütülen ithalat politikalarının yerli üreticileri yabancı pompa üreticileri karşısında zor duruma düşürdüğünü söyledi. Kalmanoğlu: “Ülkemizde çeşitli sektörlerce kullanılan özel proses pompaları, müşterinin talepleri doğrultusunda üretmeye çalışıyoruz. Ürettiğimiz ürün grubunun yüzde 30’unu Avrupa’daki çeşitli ülkelere satıyoruz. Yalnız son yıllardaki ithalat politikaları nedeni ile yabancı pompa satıcıları ile zorlu bir mücadele yaşıyoruz. Kamu sektöründe son on yılda ithal ürün kullanımı yayıldı. Yeni ve teknolojik fabrika projelerine başladık, birkaç yıl içinde yeni tesisimizde üretim yapmayı planlıyoruz. İç piyasadan gelen her türlü pompa taleplerinin karşılayacak yeni bir yapı oluşturmanın çalışmalarını yapıyoruz. Ayrıca ithalatçı firmaların iç piyasadaki hâkimiyetini kırmak için yüksek kaliteli ve yüksek verimli pompaların çalışmalarına hızla devam ediyoruz.” Kalmanoğlu, firmalarının sektörde çözüm üretici firma olarak bilinmesinin sebebini Ar-Ge çalışmalarına gösterdikleri önemden kaynaklandığını söyledi. Kalmanoğlu: “Firmamız tüm ürünlerini uluslararası TSE/DIN/ISO/ANSI standartlarına uygun olarak imal ediyor ve herhangi bir yabancı lisans ve iş birliği kullanmaksızın kendi teknik grubu ile proje, model, imalat, deney ve ürün geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Türbosan 36 yıllık geçmişi boyunca ürün portföyünü Ar-Ge çalışmaları yaparak geliştirdi. Ürün geliştirme çalışmalarımızda, tüm tasarımlar CATIA üç boyutlu çizim programları ile şekilleniyor. 3D çizimlerin analizi CFD- Fluent Analiz programı ile yapılıyor. Firmamızın Ar-Ge çalışmalarındaki hedefi yüksek verimli pompalar üretmek. Sektörde problem çözücü firma olarak tanınmamızın nedeni, sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmalarının sonucudur.”

“KAMU, YERLİ ÜRETİCİYE YÖNELMELİ”

Pazarlama ve Satış Müdürü Kalmanoğlu, yerli üreticilerin birbirlerini kırmasını sektörün en büyük sorunu olarak gördüklerini belirtti. Kalmanoğlu: “Ülkemizde onlarca yabancı ithalat firması bulunuyor. Bu firmaları kendi ülkeleri finans gücü ile desteklemektedirler. İç piyasada pompa üreticileri birbiri ile kıyasıya rekabet ederek sektörümüze zarar veriyorlar. İthalatçılarla yarışması gereken yerli üreticiler birbirleri ile kapışarak piyasayı olumsuz etkiliyor. Kamu sektöründe yerli ürünlere olan talep Avrupa standartlarında hazırlanmış teknik şartnamelerle arttırılmalıdır. Pompalar yatırım malıdır ve mutlaka kamu sektörü, özellikle de belediyeler, yerli üreticilere yönelmelidir.” Türbosan cirosunun yüzde 10’unu Ar-Ge çalışmalarına ayırıyor. Ayrılan kaynağın yüksek verimli pompalar üretmek için kullanıldığını söyleyen Kalmanoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Üretimdeki teknolojik yatırımlarımız bazı ürün grubunda Avrupa firmalarının çoğu ile rekabet edebilecek düzeyde seyrediyor. Pompa üretimine uygun CNC ve üniversal özel tezgâhlar ve test standlarımız Avrupa düzeyinde üretimini yaptığımız ürünlerimizin başında geliyor. Ürettiğimiz ürünlerin ve üretim tekniğimizin insana ve çevreye zarar verecek herhangi bir atık oluşturmamasına önem veriyoruz. Sektörümüzün ihracat rakamı özellikle 8413.70 GTİP’te yeterli değildir. Türkiye’nin 2009 yılı ihracat rakamı şu anki rakamın en az iki katı olmalıdır.”

“İHRACATIMIZI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

 

Ticaret ilişkisi içinde oldukları firmalarla ürün denetimi ve testini birlikte yaptıklarını ve böylelikle çıkması olası sorunları aştıklarını ifade eden Ufuk Kalmanoğlu, dış pazar ağlarını genişletmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kalmanoğlu: “İhracat yaptığımız ülkeler arasında; İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Kuzey Afrika ülkeleri, Suriye, Irak, İran gibi ülkeleri sayabiliriz. Birlikte çalıştığımız Avrupa firmalarına onların tanımladığı standartlarda ve kalitede pompa üretiyoruz. Avrupalı alıcılarla ürettiğimiz ürünlerin her türlü denetimini ve testini birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla üründe herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Avrupalı birçok üretici her yıl bizden onlar için standart ve özel pompa üretmemizi istiyor ve bizlerde bu talepler doğrultusunda üretim yapıyoruz. Avrupa’da üç firma ile dünya pazarına açılma çalışmalarımız devam ediyor. Daha büyük ihracat ciro hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

“GİT-GÖR-GEZ-KONUŞ YETMİYOR”

Kalmanoğlu, makine sektörünün ihracat rakamlarının arttırılması için sadece tanıtımın yeterli olmayacağını söyledi. “Sektörün ihracat cirosunu arttırmak için uluslararası piyasada pompa sektörünün tanıtım çalışmalarına devam edilmelidir. Sektör grubunun ve firmaların yaptığı çalışmalara ve tanıtım faaliyetlerine devlet desteği sağlanmalıdır. Devletin sektöre vereceği tanıtım faaliyeti sektörün gelişmesine yetmeyecektir. Git-gör-gez-konuş yetmiyor. Avrupalıdevletlerin yaptığı finans destekli çalışmalar yapılmalıdır. Avrupalı bir ülke bir konuda finans verirken tek bir şart sunuyor, o da ‘her türlü mekanik v e elektrik ekipmanları benim ülkem den alacaksın’ şartıdır. Bu sektörün gelişmesi için yurt dışında bu çalışma yapılmalı. Aksi halde gelişme çok yavaş olur. Arap dünyasının hazırladığı şartnamelerde ürünün Avrupa menşeli olması gerektiği yazıyor. Devletimiz ve İhracatçı Birliklerimiz, şartnamelere Türk menşeinin de ilave edilmesi için çalışmalar yapmalıdır.” Türbosan Satış ve Pazarlama Müdürü Kalmanoğlu, sektörü geliştirmek için alınacak bir diğer önlem olar ak Türkiye’de üretilen ürünlerin ithal edilmemesini öneriyor: “Organize Sanayi Bölgeleri yeni üreticilerin ürün üretmeleri için k urulmuş alanlardır. Birçok Organize Sanayi Bölgesi’nde yerli ürün k ullanılmıyor. Türkiye’de üretilen ürünlerin ithaline mutlaka küçük de olsa bir engel konmalıdır. Sektörde çok rakibimiz var ve yerli üreticiler olarak bizler ürün satmak için her k onuda çok fazla mücadele ediyoruz. Sektörde bir grup ithal ürünler haksız r ekabeti getiriyorlar. Ucuz ve kalitesiz ürünlerin piyasada olması bizim gibi kaliteli ürün üretenlerin çalışmalarına zarar vermektedir. Pompanın ortalama kullanma ömrü on yıldır. Tüketiciler kalitesiz ürünü birkaç yıl kullanarak zarara uğruyorlar. Biz de marka güvenirliliğini sürdürmek ve yaymak için yoğun pazarlama çalışmaları yapıyoruz.”

“TÜBİTAK-TEYDEB’E PROJE SUNDUK”

2006 tarihinden itibaren Ar-Ge çalışmalarına verdikleri önemi artırdıklarını belirten Türbosan Satış ve Pazarlama Müdürü Kalmanoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Firma bünyesinde bu tarihlerde tasarımlar sadece AutoCad ile gerçekleştirilmekteydi. Bu tarihte üç boyutlu katı modelleme programı CATIA ve pompa içindeki akışı analiz etme amaçlı FLUENT yazılımları tasarım ve imalat süreçlerine dahil ettik. Ayrıca İTÜ Makine Fakültesi Hidromekanik ve Hidrolik Makineler Anabilim Dalı’ndan bir öğretim üyesinden de danışmanlık hizmeti almaya başladık. Ar-Ge süreçlerinde yapılan bu iyileştirmelerin sonuçları TÜBİTAK-TEYDEB’e 2006 yılında sunulan ve destek kapsamına alınan ‘3060381 – Endüstriyel Pompa Verimlerinin İyileştirilmesi’ başlıklı proje kapsamında da kendisini gösterdi. Söz konusu proje kapsamında ‘norm’ ve ‘çift emişli’ pompa tiplerinden satış adetleri en yüksek olan farklı özgül hızdaki sekiz adet pompanın performans iyileştirmeleri yapıldı. Bu kapsamda uluslararası pompa pazarında büyük bir paya sahip olan firmaların pompalarının verim değerlerine ulaşıldı ve bazı tiplerde daha yüksek verim değerleri elde edildi. Tasarım sürecinin iyileştirilmesi ile sonuçlanan tüm bu güncel mühendislik araçlarının kullanımı tüm pompalara uygulanıyor.”