Türkiye’nin geri dönüşüm makineleri sektörü ihracatı 2008 yılında 42 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2009 yılında ise sektör ihracatı dünyadaki ekonomik daralmaya paralel olarak geriledi.Dünyada var olan kıt kaynakların tüketimi, toplum...Dünyada var olan kıt kaynakların tüketimi, toplum ihtiyaçlarının karşılanması açısından önem arz eder. Ancak ihtiyaçlar karşılanırken kullanılan ham maddelerin de dünyada belirli oranda var olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bu anlamda hayati önem teşkil eden plastik geri dönüşüm makinelerini ‘kapak’ konusu olarak belirledik.Evlerimizde kullandığımız basit araç ve gereçlerden, çalıştığımız ofis içerisinde kullanılan malzemelere kadar hayatımızda önem teşkil eden plastik ürünleri günlük hayatımızda neredeyse etrafımızda gördüğümüz üç objeden ikisini oluşturuyor. Bu kadar yoğun olarak kullanılan bu gereçlerin geri dönüşüm kısmı ise kuşkusuz dünya bazında ülkeler açısından çok önemli bir konu. 2009 yılında plastik geri dönüşüm makineleri sektörü ithalatımızda 21 milyon dolarlık bir rakamla Almanya, 14 milyon dolar ile İtalya ve 13 milyon dolar ile de Fransa ilk üç sırada bulunuyordu. Türkiye’nin 2008 yılında gerçekleştirdiği 41,7 milyon dolar ihracat ise 2009 yılında yüzde 36 oranında azalarak 26,6 milyon dolara geriledi ve 15’inci sırada yer aldı.Plastik geri dönüşüm makinesi, atık hale gelmiş plastik malzemeleri tekrar üretime uygun ham madde haline dönüştürmeye yarayan, ekstrüzyon sistemiyle çalışan plastik işleme makinesidir. Otomotiv, beyaz eşya ve ambalaj sektörleri başta olmak üzere birçok sektör tarafından tercih edilen plastik ürünleri hayatı kolaylaştırmak adına yapılan en önemli buluşlardan birisidir. Bilinçli üretildiği ve tüketildiği takdirde olumlu etkileri göz ardı edilmemesi gereken bu ürünler geri dönüşüm makineleri sayesinde yeniden kullanılabiliyor. Plastik geri dönüşüm, sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı (PET şişe, polietilen şişe, PVC pencere, ambalaj malzemesi vb.) malzemelerin toplanıp ayrılarak ve öğütülerek sanayi sektörüne ham madde ve yarı mamul olarak geri kazandırılıyor.Geri dönüşümün amacı; sanayi kuruluşları ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı malzemelerin toplanıp temizlenerek öğütülmesi suretiyle iç ve dış piyasada kullanılmasını sağlayarak, çevreyi korumak ve ekonomiye katkıda bulunmaktır. Bu atıklar gerek iç piyasa ve gerekse dış piyasa sanayi kuruluşlarında yeniden plastik esaslı mamul veya yarı mamul üretiminde kullanılır. (Şişe, ambalaj malzemeleri, pencere, kapı, çocuk oyun sahası, su kaydırağı, oyuncak, elektrik direği, kablo, otomotiv sanayi, çeşitli evsel araç-gereçler vb.)

 

 

DÜNYADA PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ
Plastik geri dönüşüm makineleri sektörü dünya genelinde de ithalatın ve ihracatın yoğun şekilde gerçekleştiği sektörlerin başında geliyor. Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre; 2008 yılında 4,8 milyar dolar olan sektör ihracatı yüzde 36 oranında azalarak, 2009 yılında 3,1 milyar dolar değerine ulaştı. Almanya sektör ihracatının yaklaşıkyüzde 30’undan fazlasını gerçekleştiriyor.Almanya’nın geri dönüşümmakineleri sektörü ihracatı 2009yılında yüzde 48 oranında azalarak,970 milyon dolara geriledi.Almanya’yı yaklaşık 407 milyondolar ile İtalya takip ediyor. Çin, Japonyave ABD’de sektör ihracatındaönde gelen diğer ülkeler arasındayer aldı.Plastik geri dönüşüm makinelerisektörü ihracatında 2009 yılındakrizin etkisiyle neredeyse tümülkelerde düşüş kaydedildi. Enbüyük azalma ise yüzde 48 ileAlmanya, Güney Kore ve İsveç’teyaşandı. Türkiye’nin 2008 yılında gerçekleştirdiği 41,7 milyon dolar ihracat, 2009 yılında yüzde 36 oranında azalarak 26,6 milyon dolara geriledi ve 15’inci sırada yer aldı.

 

İTHALAT LİDERİ: ÇİN2009 yılında sektör ithalatı yüzde 27 oranında azalarak 3,9 milyar dolar seviyelerinden 2,8 milyar dolar seviyelerine geriledi. Çin 512 milyon dolar ithalat ile dünya sıralamasındaki lider konumunu koruyor.Çin’in ardından en fazla plastik geri dönüşüm makinesi ithalatı gerçekleştiren ülke olan Hindistan ise 2009 yılında 256 milyon dolar ithalat rakamına ulaştı. Sektör ithalatında önde gelen diğer ülkeler ise sırasıyla Meksika, Almanya ve ABD. Plastik geri dönüşüm makineleri sektörü ithalatında ilk 20 sırada yer alan ülkeler arasında ithalatında genel olarak azalış görülse de, özellikle Şili (yüzde 105), Hindistan (yüzde 79,4), Fransa (yüzde 14) ve Tayland (yüzde 15)’ın 2009 ithalatında artış görüldü. İthalatında en çok azalma kaydedilen ülkeler ise ABD, Rusya, İngiltere ve Almanya.2009 yılı sektör ithalatında 7’nci sırada bulunan Türkiye’nin 2008 yılında ithalatı 122 milyon dolarken, 2009 yılında bu rakam yüzde 15 oranında azalarak 104 milyon dolara ulaştı. 2008 ve 2009 yıllarında GTİP bazında dünya ithalatında kauçuk-plastik eşya imali için diğer makine cihazları 2008 yılında 3,9 milyar dolar, 2009 yılında ise 2,8 milyar dolar ile yer aldı.

TÜRKİYE 26 MİLYON DOLARSEVİYESİNDE
Türkiye’nin plastik geri dönüşüm makineleri sektörü ihracatı 2008 yılında 42 milyon dolar gerçekleşti. 2009 yılında sektör ihracatı yüzde 36 oranında azalmış ve 26 milyon dolar seviyesine geriledi.2009 yılında Türkiye’nin plastik geri dönüşüm makineleri ihracatı yaptığı ülkeler arasında İran 2,2 milyon dolar ile birinci sırada yer alıyor. İran’ı 2 milyon olar ile Romanya ve 1,7 milyon dolar ile Bulgaristan takip ediyor. Hindistan ve Irak, en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk on ülke arasında en çok ihracat artışı kaydedilen ülkelerdir. Türkiye’nin plastik geri dönüşüm makineleri sektörü ihracatı gerçekleştirdiği ilk on ülke arasında ihracatımızda en büyük düşüş Rusya, İran ve Suudi Arabistan’da yaşandı.

EN FAZLA İTHALAT: ALMANYATürkiye’nin 2008 yılında 122 milyon dolar seviyelerinde olan plastik geri dönüşüm makineleri sektörü ithalatı, 2009 yılında yüzde 15 azalarak 105 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2009 yılında plastik geri dönüşüm makineleri sektörü ithalatımızda önemli yer tutan ülkeler arasında ilk üç sırayı Almanya(21 milyon dolar), İtalya (14 milyondolar) ve Fransa (13 milyon dolar) yeraldı. Türkiye’nin plastik geri dönüşümmakineleri sektörü ithalatının büyükbir bölümü Avrupa Birliği ülkeleriylegerçekleşiyor.Türkiye’nin 2009 yılı sektör ithalatındailk 10 ülkenin bir önceki seneye göredeğişim oranlarına bakıldığında Fransa(yüzde 325), İspanya (yüzde 265) veABD (yüzde 126)’de artış görülmektedir.En büyük düşüş ise İtalya, Almanya veTayvan’dan ithalatımızda kaydedildi. Türkiye’nin en büyük geri dönüşümmakineleri imalatçısı ve ihracatçısı olanİnan Plastik Makina’nın Satış ve PazarlamaMüdürü Bahadır Kilit başarılarınınarkasında, ‘Kaliteyi sadece yurt içindedeğil, global piyasada da kabul ettirmeiddia ve çabasında olmak’ olduğunuifade ediyor. Bunu başardıktan sonra,plastik makineleri sektöründeki “geridönüşüm makinesi” imalatçısı görevini“imalat makinesi” üreticisi olarakda geliştirdiklerinin sinyallerini verenBahadır Kilit; “Artık plastik levha hatlarından,termoform makinelerine kadarambalaj sektörüne de komple üretimçözümleri sunuyoruz” dedi.Plastik geri dönüşüm makinelerininiki ana kullanıcısının olduğuna dikkatçeken Satış ve Pazarlama MüdürüBahadır Kilit; “Plastik geri dönüşümmakinelerinde iki ana kısım vardır:plastik ürün veya yarı ürün imalatçılarıile atık geri dönüşümcüleri. Birincidurumda, plastik malzeme imalatıyapan bütün üreticiler, el değmemişfire ve hurdalarını (ürüne göre toplam malzeme ağırlığının yüzde 50’sinin üzerinde olabilir) sıfır malzeme olarak geri kazanmak isterler. Bu durumda bizim boyut küçültme makinelerimiz, yani parçalayıcı (shredder), kırma makinesi ve mikronize makinelerimiz devreye girer. Bu anlamda makinelerimiz imalat sürecinin doğrudan bir parçasıdır. İkinci durumda, son kullanıcının atık veya çöp olarak attığı her türlü plastik ürünü, yani alışveriş poşetlerinden, PET şişelerden hurda araba tamponlarına kadar her türlü plastik atık malzemenin toplanarak geri dönüştürülmesinde de shredder, kırma makinesi ve geri dönüşüm ekstrüderlerimiz ile komple geri dönüşüm tesislerimiz doğrudan rol oynar.Bunun dışında kullanılmış araba, kamyon lastikleri geri dönüşümü, ağaç ve kereste hurdası, atık kâğıt boyut küçültülmesi veya evrak imhası gibi geri dönüşüm sektörünün alt kümelerinde de faaliyet gösteren ürün ve çözümlerimiz mevcut” dedi.En küçüğünden en büyük kapasite ihtiyacına kadar tüm plastik malzemeler ve imalat koşulları için kırma makineleri, parçalama makineleri (shredder), mikronize makineleri, geri dönüşüm ekstrüderleri, komple termoform levha üretim hatları, termoform makineleri üreten İnan Plastik Makina; tüm imalatını İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde gerçekleştiriyor.İhracatı ağırlıklı olarak AB ülkelerine olan firmanın bu pazarını daha sonra Rusya ve Orta Asya ülkeleri izliyor. Özellikle son bir yıldan beri Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de pazarına dahil eden firma; bunun dışında ABD, Avustralya, Kanada, Hindistan ve Afrika ülkelerinde de gıda ambalajından otomobil yakıt tanklarına kadar farklı sektörlerde makineler üreterek önemli ve global markalarla çalışmaya devam ediyor.

 

DESTEK GEREK“
Elbette genel makine sektöründen çok farklı sıkıntılarımız yok” diyen Satış ve Pazarlama Müdürü Bahadır Kilit; “Her şeye rağmen biz KOBİ’yiz ve daha fazla devlet desteği ve teşviğine ihtiyacımız var. Elbette kendi pazarlarımızı oluşturuyor ve sürekli müşteri sayımızı arttırıyoruz. TÜBİTAK proje kredileri ile dolaylı yoldan AB fonlarına ulaşabiliyoruz, KOSGEB ve OAİB üzerinden teşviklerden yararlanıyoruz ama bunlar yeterli değil. Katma değeri yüksek bir sektör olan makine imalatına devletin özel olarak eğilmesi gerekiyor” dedi.Bir diğer sıkıntı konusunun da kalifiye ara teknik eleman yetersizliği olduğuna dikkat çeken İnan Plastik Makina Satış ve Pazarlama Müdürü Bahadır Kilit, bu sorunu eğitim sisteminin yıllardır çözemediğine değindi. Şirket bünyesinde kendi çabalarıyla bu sorunun aşılmaya çalışıldığını belirten Kilit; temelde sorunun çözülebilmesi için devletin doğrudan üretime dönük eğitim politikalarını daha aktif devreye sokması gerektiğini belirtti.Bunun yanı sıra Uzakdoğu kökenli, haksız rekabet ile karşı karşıya olduklarını vurgulayan Kilit; “Biz kalitemiz sayesinde dünya üzerindeki tüm makine imalatçıları ile çok ciddi bir şekilde rekabet edebiliyoruz. Ancak düşük kaliteli, işçi güvenliği sorunları yaratan ve en önemlisi satış sonrası hizmetleri neredeyse bulunmayan, düşük kullanım ömürlü Çin makineleri, biraz da genel müşteri tabanının kaliteden çok ucuzu, uzun vadedense kısa vadeyi tercih etme eğiliminde olması nedeniyle piyasada özellikle de küçük üreticiler nezdinde rağbet görüyor. Bunun gerisinde biraz da geri dönüşüm makinelerinin nispeten basit makineler olarak yanlış algılanıyor olması yatıyor. Aslında bizim makinelerimiz imalat hattının tamamlayıcısı, olmazsa olmaz elemanlarıdır. Ürettiği ürünün yarısı kadar tutabilen firesini anında geri kazanmak zorunda olan üreticinin yatırım kararını verirken sağlamlık, dayanıklılık, verimlilik, anında servis ve yedek parça imkânlarını da göz önüne alması gerekiyor. Bugün Türkiye Çin malı plastik makineleri mezarlığına dönüşmeye başladı ve bu ciddi bir sermaye kaybı manasına geliyor. Oysa biz aynı makineleri Çin’e satmak istediğimizde gizli açık yüzde 20 ek gümrük vergisiyle karşılaşıyoruz. Makine ithalatında bir kalite ve servis kıstasının getirilmesi artık zorunlu hale geldi.Çin’in en fazla plastik geri dönüşümmakinesi ithal eden ülke olduğunudoğrulayamayacağım ancakHindistan’ın bu makinelerin ithalatındageçen sene ikinci sırada olmasındaküçük de olsa bizim de bir katkımız var.Bugün Hindistan’ın en büyük üç şehrindebirer kırma makinesi/geri dönüşümhattımız mevcut” dedi.

HER ALANDA NİTELİK ARTMALI
Ülkemizin ilerleme kaydedebilmesinin,her alanda nit elik artışındangeçtiğini kaydeden Kilit; “Kaliteinsan içindir, insan kullanımı içindir,verim artışı içindir. Ucuza maledeyim, sürümden ka zanayım yanlışmantığı uzun vadede her zamankaybedecek. Yatırım önce insanayapılır” dedi. Bahadır Kilit sö zlerinişu şekilde sürdürdü: “Global krizbaşta elbette herkes gibi bizi deetkiledi. Ancak biz ç ok esnek birfirmayız. Ürün ve hizmet kalitemizdenhiçbir t aviz vermeye yanaşmadık.Mevcut ürün gamımıza ekyeni modeller geliştirdik, farklı vedaha yüksek se viyede otomasyonayöneldik, katma değeri daha yüksekimalat makineleri üretimine başladık.Hem yerli, hem yabancı müşteritabanımızı kurumsal ve global müşterileredoğru genişle ttik. Sonuçtabaktık ki kriz ül kede devam ederkenbizim için bitmiş . ‘Kriz başladı’ de -nildiğinde sektörümüzün önde gelenfirmasıyken, ‘Kriz bitti’ denildiğindesektörümüzün lider firması olduğu -muzu gördük. Yani bu krizden bizbüyüyerek çıktık .”“Geçmiş iki üç yıl içinde daha iyilerayakta kaldı” diyen Bahadır Kilit; “Şuaylarda piyasalarda ciddi miktardafinans imkânı mevcut. Bu nedenle2011 yılında rakamlarda sayısal birartış olacak. Ancak nitelik artışı kalıcıbüyümeyi getirecek. İlerlemeden ben‘sürdürülebilir büyümeyi’ anlıyorum.Bunu rekabet koşullarına göre kendinizisürekli geliştirerek sağlayabilirsiniz.Amacınız kalite olunca ister istemezfiyatınız da ona göre oluyor. Kalitelimalzeme ve işçilik ile daima olabildiğininen iyisini yapmanın da maliyetibahsettiğimiz diğer makinelere görefarklı oluyor. Her fuarda ziyaretimizegelip, ‘Sizin makinenizi çok beğeniyorumama pahalı’ diyen müşterimizinbirde diğer üreticilere ‘Sizin makinenizniye ucuz?’ diye sormalarını istiyoruz.Biz bu kadar uğraşırken ve sektörünlokomotif firması iken diğerleri nasıloluyor da bahsettikleri gibi varsayımdabulundukları bizim gibi kaliteli makineyibizden ucuza yapabiliyorlar. İştedikkat edilmesi gereken asıl nokta bu.Her şeye rağmen kurumsal dediğimiz,piyasada donanımlı, tecrübeli ve bellibir sermaye büyüklüğüne ulaşmış müşterilerimizingiderek arttığını gözlemliyoruz.Yurt içinde de yurt dışında da buböyle” dedi.

HANGİ MALZEME NEYE GERİ DÖNÜŞÜYOR?
Plastik geri dönüşüm makineleri kullanım esnasında girdi olan ürünleri,yaptığı çeşitli işlemlerden sonra çok farklı halde çıktılara dönüştürüyor. Çöppoşeti olan bir girdi film şeritlerine dönüştürülebilirken, yoğurt kapları isebüro aksesuarları formu kazanabiliyor.Pet şişeler: Tam adı ‘Polyethylene Terephthalate’ olan içecek şişeleri; plastikgeri dönüşüm makinesinde ayrıştırıldıktan sonra plastik tepsiler, sentetikhalı içerikleri ve esneyen kurşun kalemlere dönüşüyor.Kozmetik kapları: Tam adı ‘Yüksek yoğunluklu (High-Density) Polyethylene’olan HDPE daha çok kozmetik ambalajları ve dondurma kaplarında kullanıyor.Plastik geri dönüşüm makinesinde ayrıştırıldıktan sonra çeşitli şişeler,alışveriş poşetleri, geri dönüşüm kumbaraları, çöp torbaları, tarımsal borularve çocuk parkı ekipmanlarına (salıncak gibi) dönüşüyor.Pencere çerçeveleri: Tam adı ‘Polyvinyl Chloride’ olan pencere çerçevelerive su boruları ise çeşitli borular, eskrim kılıçları ve gıda maddesi ambalajıolarak kullanılmayan şişelere dönüşüyor.Çöp poşetleri: Tam adı ‘Düşük yoğunluklu (Low-Density) Polyethylene’ olanalışveriş poşetleri ise yeni alışveriş poşetlerine ve filmlere dönüştürülüyor.İnce plastik ambalajlar: Tam adı ‘Polypropylene’ olan hızlı tüketim gıdaürünlerinin ince ambalajları; plastik geri dönüşüm makinesinden ayrıştırıldıktansonra araba parçaları, plastik tepsiler, halıların sentetik içerikleri,tekstilde kullanılan elyaf ve endüstriyel fiberlere dönüşüyor.Yoğurt kapları: Tam adı ‘Polystyrene’ olan yoğurt kapları; büro aksesuarları,plastik tepsiler, oyuncaklar, video kasetleri ve keys kutuları ile yalıtım malzemelerininde dahil olduğu bir dizi yeni ürüne dönüşüyor.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
Plastikler doğada parçalanma süresi en uzun olan maddeler olduğu için yokedilmesi güçtür. Bu nedenle bu maddeler mümkün olduğunca ayrı biriktirilip,geri kazanılmaları sağlanmalıdır.• Ülkemizde günde yaklaşık 75 bin ton çöp üretiliyor. Türkiye’de çöp miktarınınyaklaşık yüzde 15-20’sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturuyor. Ülkemizdekullanılan kâğıdın ortalama olarak yüzde 43’ü toplanıyor.• Evsel katı atıkların yüzde 68’ini organik atıklar; kalan kısmını ise kâğıt, karton,tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturuyor. Ülkemizdefaaliyette olan bir kompost tesisi bulunuyor.• Bir cam şişe doğada 4 bin yıl, plastik bin yıl, çiklet 5 yıl süreyle yok olmamaktadır.• Türkiye’de kâğıt karton üretimi bin 619 ton, kâğıt hammaddesi selüloz üretimi161 tondur. Aradaki fark selüloz ithali ile kapatılıyor. Geri dönüşüm yüzdesinin60‘lara çıkarılması azımsanamayacak bir ulusal gelire dönüşüyor.• Bir ton kullanılmış beyaz kâğıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının,bir ton kullanılmış gazete kâğıdı geri kazanıldığında ise 8 adet çam ağacınınkesilmesi önlenmiş oluyor.• İsveç’de ticari ormanlar yılda yüzde 18’lik bir büyüme hızına ulaştı. Yani kesilenher 100 ağacın yerine 118 ağaç dikiliyor.• Yeni üretime kıyasla, metal ve plastikte yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanır.Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmişolacak.• Evsel atıklar arasındaki cam şişe ve kavanozların geri dönüşümü ülkemizdeoldukça eski yıllara uzanmaktadır. Renklerine göre ayrılan cam şişe ve kavanozlarve diğer cam atıklar kırılarak cam tozu haline getirilir. Cam tozu, kum,kireçtaşı ve soda külü ile karıştırılır. Yüksek sıcaklıkta şekillendirilerek yeniürünlere dönüştürülür.• Çöplere atılan pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarakbizlere zehir olarak geri dönüyor.• Uygun şekilde depolanmamış çöpler yer altı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerinüremesine, çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine veçeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olur.• 3 bin 215 belediyenin sadece 13 tanesinde düzenli depolama tesisi mevcut.• İnsanların birbirlerine gönderdiği mektupların yüzde 44’ü okunmuyor. Birinsan, ömrünün 8 ayını, gereksiz yazışma zarflarını açarak geçiriyor. Bir büroelemanı, yılda 81 kilo yüksek vasıflı kâğıdı çöpe atıyor. Yalnızca 100 bin ailegereksiz yazışmayı durdurursa, her yıl 150 bin ağaç kesilmekten kurtulacak.

GERİ DÖNÜŞÜMDE DİĞER SEGMENTLER
Plastik geri dönüşüm makinelerinin yanı sıra metal, kâğıt ve karton ile cammamullerinin geri dönüşümünü gerçekleştiren makineler de vardır. Genelanlamda bu makineler de plastik geri dönüşüm makineleri gibi aynı prensipteişleyiş göstermektedir.Metaller: Metal içecek kutuları yine metal içecek kutuları ve madeni konserveambalajlarına dönüşebilirken, madeni konserve ambalajları yalnızcayine madeni konserve ambalajlarına dönüşebilir.Kâğıt ve Kartonlar (PAP) ve (C/PAP): Kâğıt ve kartonların geri dönüşümündede downcycle durumu vardır. Ancak plastiklerin karşıtı olarak son aşamaolan oluklu mukavvaya varıldığında son ürün artık oluklu mukavva olaraksonsuz kez geri dönüştürülebilir. Ayrıca kullanılmış gazete kâğıdı üzerindefazla bir işlem yapılmadan tuvalet kâğıdına dönüştürülebilir.Cam (GL): Renkli camlar yine kendi renklerinde yeni bir cam ürüne, saydam/renksiz camlar ise hem yine renksiz/saydam cama, hem de renklicama sonsuz kez ve yüzde 100 oranında (geri dönüşüm esnasında herhangibir atık bırakmadan) geri dönüştürülebilirler ve herhangi bir downcycledurumu yoktur.Alüminyum: Atık alüminyum küçük parçacıklar halinde doğranır. Daha sonrabu parçalar büyük ocaklarda eritilerek, dökme alüminyum üretilir. Bu sayedeatık alüminyum, saf alüminyum ile neredeyse aynı hale gelir ve üretimdekullanılabilir. Alüminyumun geri kazanımıyla; enerji tüketiminde azalmayüzde 95, hava kirliliğinde azalma yüzde 90, su kirliliğinde azalma yüzde 97,baca gazı kirletici emisyonunda azalma yüzde 99 oranında olur.Beton: Beton parçalar, yıkım alanlarından toplanarak kırma makinalarınınbulunduğu yerlere getirilir. Kırma işleminden sonra ufak parçalar, yeni işlerdeçakıl olarak kullanılır. Parçalanmış beton, eğer içeriğinde katkı maddeleriyoksa yeni beton için kuru harç olarak da kullanılabilir.Yağ: Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalarda yağlargeri dönüşüm makinelerinde biyodizele dönüştürülüyor. Bu yolla petrol kaynaklarıkısmen korunuyor ve atmosferik ısınma da engelleniyor.