Kurulduğu günden itibaren hızlı bir şekilde sektörde yer edinen Bendmak Makina ürettikleri makinelerin yüzde 82’sini yurt dışına, yüzde 18’ini yurt içine satarak satış hacmini arttırdı. Bugün Bendmak 70 ülkeye ihracat yapıyor.

Bendmak olarak pazarını hızla büyüten, haritada yerleri bilinmeyen pek çok ülkeye dahi ihracat gerçekleştirebilen firmanın Genel Müdürü Mesut Akyapak ile röportajımız esnasında sektör değerlendirmesinin yanı sıra makine üreten firmaların yaşadığı sorunlara da değindik.Ürünlerinin Bursa Akçalar Sanayi Bölgesi’ndeki kendi fabrikalarında ürettiklerini ifade eden Bendmak Genel Müdürü Mesut Akyapak; “Fabrikamız yaklaşık 8 bin metrekaresi kapalı, toplamda 15 bin metrekarelik alanda kuruldu. Üretimde 68 personelin yanı sıra 5 mühendis, 17 üniversite mezunu beyaz yaka yönetim kadrosu ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyoruz dedi. Ürettikleri makinelerin yüzde 82’sini yurt dışına sattıklarını açıklayan Akyapak; “Makinelerimiz motor, redüktör ve elektrik parçaları kısmı hariç diğer tüm aksamları fabrikamızda üretiliyor. Tüm parçalar ham mamul halden, makineye dönüşene kadar tüm üretim süreçleri fabrikamızda tamamlanıyor. Üretilen makinelerimizin yüzde 82’si yurt dışına ihraç edilmekte olup, yüzde 18’i yurt içi piyasaya satılıyor” şeklinde konuştu. Bendmak Makina’nın yapılanma süreci nasıl gelişti? Kuruluş yılımız Aralık 2008, her nekadar kısa bir süreç gibi gözükse de makine üretim tecrübemizin elli yıllık bir geçmişi vardır. Bendmark Makina’yı Mesut ve İlhan Akyapak kurdu. Bu tecrübeyi aile büyüklerimiz kuşaktan kuşağa geliştirerek aktardı. Bizlerden önceki kuşaklardan alınan esnaf terbiyesi ve ahlakıyla, günümüz teknolojisi, müşteri odaklı hizmet bilinciyle harmanlandığı için Bendmak Makinaları ve kalitesi ortaya çıktı. Bendmak Şubat 2009 yılında ilk ihracatını yaptı. Kriz dönemi gibi hoş olmayan bir zamanda bile Bendmak ihracatını hızla arttırdı. Kriz döneminde kabuğuna çekilmek yerine teknolojik yeni ürünler yaparak, kalitesinden ve müşteri odaklı hizmetanlayışından taviz vermeden üretimini sürdürerek bu zor dönemi rahatlıkla geçirdi.

Ürün yelpazenizde hangi ürünler yer alıyor? Ürün yelpazemizde 3 ve 4 Merdaneli Silindir Makineleri, 2 Toplu Hızlı Büküm Silindir Makinesi (High Definition Plasma) ve Oksijen ile Kesme Makineleri, Profil Bükme Makineleri, Boru Bükme Makineleri, Kordon Makineleri, Boru ucuna çeşitli şekillendirmeleryapan End Forming Makineleri, Muf Makineleri, Yatay Bükme Presleri, Caka Makineleri, Kollu Makaslar, Pah Kırma Makineleri gibi metal kesme ve şekillendirme makineleri üretim yelpazemizi oluşturuyor. Bunların yanı sıra ürün yelpazemizin dışına taşmaması koşuluyla, iş ortaklarımıza metal şekillendirme işi ile ilgili komple hatlar, otomasyon sistemleri, NC ve CNC kontrol sistemli makineler de üretmekteyiz.Bendmak markasıyla üretilen makinelerin yüzde 82’si yurt dışına ihraç edilirken, yüzde 18’i yurt içi piyasaya satılıyor.En çok yurt dışına ihraç ettiğiniz ürünleriniz nelerdir?Ürün yelpazemizin genelde tümünün ihracatını yapıyoruz. İhracat edilen makine talebindeki farklılıklar, dünyada makinenin talep gördüğü sektörde yaşanan ekonomik konjektöre göre farklılık gösteriyor. Makinenin kullanıldığı sektörde herhangi bir kriz yaşanmakta ise o makineye de talep doğal olarak düşüyor. Bendmak olarak gurur duyduğumuz ve şanslı olduğumuz konu ise çok farklı sektörlere uygun makine imalatı yapmamız... Böylelikle belirli sektörlerde kriz yaşandığında alternatif sektörlerde, alternatif satış olanakları yaratıyoruz.

70 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
İhracatlarının yüzde 64’lük kısmını Avrupa ülkelerine yaptıklarını belirten Bendmak Genel Müdürü Mesut Akyapak; “İhracatımızın yüzde 64’lük kısmını yurt dışına, yüzde 30’luk kısmını ise deniz aşırı (Amerika, Kanada, Avustralya gibi) ülkelere yapıyoruz” dedi. Türkiye’nin sadece ham madde ihraç eden bir ülke görüntüsünden çıkıp, teknoloji ve makine ihraç eder bir ülke olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediğinin altını çizen Akyapak; “Bugün Bendmak 70 ülkeye ihracat yapıyor. Bendmak olarak pazarını hızlabüyüten, haritada yerleri bilinmeyen pek çok ülkeye ihracat yapabilen, dinamik, yaratıcı, müşteri odaklı, Türkiye’nin ihtiyacı olan, gurur duyulan teknoloji ihracatçısı bir firma olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu duruma paralel olarak, yeni gelişmekte olan pazarlar firmamızca dikkatle takip edilmektedir” dedi. Bir makinenin üretiminden satış aşamasına kadar geçen süreç içerisindeAr-Ge mi yoksa satış pazarlama mı sizin için daha fazla önem arz ediyor? Bendmak için üretimden satış aşamasınakadar olan süreç içerisindeen önemli husus kalitedir. Müşteriodaklı bir üretim bilincine sahip olanBendmak, daha tasarım aşamasındaykenimalatını yapacağı makinenin işortaklarına oluşturacağı katkı kaygısı ilehareket eder. Amaç iş ortaklarımıza enekonomik, verimli ve kaliteli çözümüsunabilmek. Bu süreç ham maddetedarik aşamasıyla başlar. En kalitelimalzeme temini ilk aşamadır. Bunu titizve kontrollü üretim süreci takip eder.Bendmak ailesinin kalifiye üyeleri,üretilen makinelerin ülkeleri, firmalarıve kendileri için ne kadar önemli olduğununbilincini taşıyarak, kalite prosesaşamalarını tam anlamıyla uygular.Ar-Ge, Bendmak için çok önemlidir. Gerektiğigibi yapılan Ar-Ge çalışmaları ilesatış pazarlamanın rakiplere göre herzaman daha önde ve başarılı olacağıaçıktır. Buradaki olgu birbiri açısındantercih edilen değil, birbirini tamamlayaniki unsurdur.Sektördeki üretici firmaların büyümeçabalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?Bilindiği üzere ülkemizde metal işlememakineleri imalat sektörü son on yıldaçok başarılı bir grafik gösterdi. Dünyadabu sektörde lider ülke olma konumunadoğru hızla gidiliyor. Ama bu sıkıntılarınolmadığını göstermez. Aksine sektörümüzdekimakine imalatçısı firmalarını,bu kadar sıkıntıya ve engellemeye rağmendağları delip su getiren Ferhat’abenzetiyorum. Bu sektördeki her firma,tamamen kendi dinamikleri sayesindebir yere geldi. Bu dinamikler sayesindedünyada adı sanı bilinmeyen ülkelerdefuarlara katılıp satış yaptılar. Sektörünlokomotifleri olarak devletin, medyanın,üniversitelerin, fuar şirketlerininyol göstericisi olduk.

BÜROKRASİ-FİNANS-ELEMAN SORUNU
Makine üreten firmaların yaşadığısorunlara değinen Mesut Akyapak; enönemli problemlerin bürokrasi engeli,finans sıkıntısı ve kalifiye elemanyetersizliği olduğunu söyledi. Akyapakkonuşmasını şu şekilde özetledi: “İşakışını yavaşlatan en önemli unsur maalesefbürokrasidir. Finansal sıkıntılarise yabancı ülkeler ile yapılan satışlaresnasında yaşanmaktadır. Diğer sorunise kalifiye eleman sıkıntısıdır.Ülkemizde sizce sektörle alakalıolarak üretici firmalar ne gibi sıkıntılaryaşanıyor?Son zamanlarda yapılmaya çalışılaniyileştirmelere rağmen iş akışınıyavaşlatan en önemli unsur maalesefbürokrasidir. Üzerinden yıllar geçmesinerağmen alınamayan fuar, yatırımteşvikleri, KDV iadeleri, bunlardaengellenen mahsup işlemleri, mevzuatsıkıntıları, örnek verilebilir. Finansalsıkıntılarda ise yabancı ülkelerdekiimalatçılar, satışlarını arttırmakamacıyla kendi ülkelerinin Eximbankolanaklarını, alıcılara tahsis edebiliyor.Bu durumda finans bulmak yabancıimalatçı adına çok kolay oluyor vemakine satışlarını arttırmaları sağlanıyor.Ülkemizde ise imalatçı hem devlet,hem de bankalar tarafından sankicezalandırılıyor. Gerek devlet, gerekbankalar para kazanmanın yolunudirekt imalatçıdan görüyor. Bankalarve devlet alıcıya finans yaratıp,ekonomik sürecin devamını sağlamaktansa,direkt imalatçıdan yüksekfaizle para kazanma peşindeler. Gerçiyakın zamanda Makine ve Aksamlarıİhracatçılar Birliği Eximbank ile anlaşma imzaladı. Önümüzdeki süreçte bir nebze de olsa bunun faydalarından yararlanılabileceğini umuyorum. Diğer sorun ise kalifiye eleman sıkıntısının yaşanmasıdır. Sektörümüzün teknik gelişim anlamında üniversitelerin de önünde gitmesi, üniversitelerdeki kalitenin düşmesi kalifiye eleman sorununu ortaya çıkardı. Üniversite, sanayici iş birliğinin arttırılmasına yönelik iyileştirmeler acilen gerçekleştirilmelidir.

‘KIVIRMA MAKİNELERİ’ NEDİR?
anlaşÇeliklevhaları, çelik boruları, çeşitli profilleri dairesel büküm yapan makinelerekıvırma makineleri denir. Kıvırma makineleri otomotiv endüstrisindeninşaat, reklam, enerji, havalandırma ve baca, makine imalatı, çelik konstrüksiyon,alt yapı, mobilya, ziraat, kimya gibi çeşitli sektörlerde kullanılıyor.Yaptığınız ihracatlarda kriz sizi ne denli etkiledi?Krizden makine sektörü önemli oranda etkilendi. Tüm firmalar gibi bizim de satış oranlarımızda düşüş gerçekleşti. Ancak firmamız bu krizden tüm sektörün ve dünyanın etkilendiği ölçüde etkilenmedi. Bunun sebebi ise firmamızın tüm dünya geneline makine satabilme yetisine sahip olmasıdır. Firmamız krizin yoğun olduğu bölgelere bağlı kalmayıp, krizin hafif seyrettiği ülkelere daha çok mal satarak krizi en hasarsız şekilde atlatabildi.Sizce önümüzdeki yıl boyunca Türk makine sektörü herhangi bir ilerleme kaydeder mi?2011’de Türk makine sektörünün ilerlemesinin daha hızlı olacağına inanıyorum. Kriz nedeniyle dünya genelinde ertelenmiş, ötelenmiş birçok proje kaldı. Bunun yanı sıra kriz Türk makine imalatçılarına kendilerine çeki düzen verme fırsatını verdi. Eskisinden çok daha tecrübe kazanmış, deneyimli ve yeniliğe açık Türk makine imalatçısı; bu ertelenmiş, ötelenmiş projeleri üstlenecek ve harika bir yıla imza atacaktır.

2011’DE 6 FARKLI MAKİNE ÜRETECEK
2011 senesi proje ve planlarıyla ilgili sorumuza Mesut Akyapak yeni ürün grupları üretimi yapacaklarını müjdeledi. Bunun yanı sıra 2010 yılına göre üç kat büyümeyi hedeflediklerini belirten Mesut Akyapak; “Bendmak 2011’de altı farklı ürün grubunu daha bünyesine katarak piyasaya sunacak. Bununla ilgili çalışmalar son aşamasında. Böylelikle ürün yelpazemizde hiç boşluk kalmayacak. Buna bağlı olarak ek fabrika binası yatırımımız halen sürmekte. Makine parkımızı da ilave ürün grubumuza göre genişletiyoruz. Bu amaçla birçok yeni imalat makinesi aldık. Bu gelişmeler ışığında 2011 ve 2012 yıllarında Bendmak 2010 yılına göre yaklaşık 3 kat daha büyüyecek” dedi.Kurulduğunuz günden itibaren sektörde istediğiniz hedef kitlesine ulaşabildiniz mi? Bu başarıyı neye borçlusunuz?İstatistiksel olarak istediğimiz rakamlara ulaştık. Ancak istatistikler her zaman psikolojik tatmini yansıtmıyor. Ülkemizin kalkınmasında ihracatın ve döviz girişinin öneminin bilincinde olan imalatçılar olarak, yurt dışında satış yaptığımız ülke sayısını ve tutarı daha da çok arttırtmak arzusundayız. Makinelerimizin dünyada ismi bile tanıdık olmayan ülkelerde dahi satılıyor olması bir gurur kaynağı bizler için. Sözünü ettiğiniz başarıya ulaşmada herhalde en büyük itici güç bu. Bunu sürekli kılan ise müşteri odaklı, kalite bilincine sahip, sorumluluk duygusu ile çalışan, Ar-Ge ile kaliteyi hep ön planda tutan yönetim anlayışımız ve üretim geleneğimizdir.