Ekonomisi elektronik ürünler ve tarıma dayanan Filipinler, Güneydoğu Asya’nın gelişme yolundaki ülkeleri arasında yer alıyor. Elektrikli makine ve cihazlar, Filipinler’in en önemli ithal kalemi olurken, makine ve aksamları ithalatı...Filipinler 880’inde yerleşim bulunan 7107 ada ve adacıktan oluşuyor. Ülkede, kuzeyde Manila’nın da bulunduğu Luzon, orta kesimde Visayas ve güneyde Mindanao olmak üzere başlıca üç ada grubu bulunuyor. 2008 yılı itibarıyla Filipinler nüfusu tahmini değeri 90 milyondur. Filipinler, Güneydoğu Asya’nın gelişme yolundaki ülkeleri arasında yer alıyor. Ekonomik politika olarak pazar ekonomisi uygulanmakla birlikte bir kaç sektörde tüketiciyi korumaya yönelik düzenleyici mekanizmalar kullanılıyor. Filipinler’in 2009 yılındaki GSMH’i 182,6 milyar ABD dolar iken kişi başına milli geliri 1,980 ABD doları oldu. 2009 yılındaki gayri safi yurt içi hâsılası (GSYİH) 160,9 milyar ABD doları ve kişi başına milli geliri 1,980 ABD doları olarak belirlendi. 2008 yılında yüzde 9,3’e yükselen enflasyon oranı 2009 yılında yüzde 3,2’ye düştü. 2003 yılından itibaren GSMH’daki büyüme oranı yüzde 5’in üzerinde oldu. Ancak 2009 yılında büyüme oranı yüzde 3’e düştü.

Ekonomi çeşitlilik gösteriyor
Tüketici malları üretimi imalat sanayinin büyük kısmını oluşturuyor. 2009 yılında sanayii sektöründe yüzde 2 küçülme yaşandı. Gerek fiziki, gerekse beşeri kaynakları çok çeşitli olan Filipinler’de ekonomi de bu yapıya bağlı olarak çeşitlenme gösteriyor. 2009 yılında sanayinin GSMH içindeki payı yüzde 27,9, tarım sektörünün payı yüzde 15,9 ve hizmetler sektörünün payı ise yüzde 43,8 oldu. GATT, DTÖ ve ASEAN üyesi olan Filipinler, dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik son 20 yılda tarifeler ve tarife dışı engellerini azaltmaya gidiyor. 1978 yılında ülkenin uygulamaya koyduğu pirinç, şeker, ham petrol, çimento ve kimyasal maddeler de dahil olmak üzere belirli ürünleri kapsayan karşılıklı tercihli ticaret anlaşması ile ülkede dış ticaretin liberalizasyon süreci başladı.

1950’den sonra sanayileşti
Filipinler’in ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanıyor. Ülkede 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çok uluslu şirketler, sanayii ve ticarî işletmeler kurdular. Böylelikle 1950’li yılların ortalarından itibaren ülkede sanayileşme başladı. Hâlen ülke millî gelirinin dörtte biri tarımdan, üçte biri de sanayiden sağlanıyor. Ülkenin dörtte birinde tarım yapılıyor ve tarımsal sahaların büyük bölümünde pirinç yetiştiriliyor. Bunu mısır, tatlı patates, manyok takip ediyor. Büyük işletmelerde üretilen tarım ürünlerinin bir bölümü ihraç ediliyor. Diğer önemli ürünler; şeker kamışı, hindistan cevizi, tütün ile pamuk, kenevir gibi lifi tekstilde kullanılan bitkilerdir. Ülkede en fazla domuz beslenirken bunu manda, sığır, koyun ve keçi takip ediyor. Filipinler bir ada ülkesi olduğu için balıkçılık gelişkindir; fakat balık üretimi ve işlenmesinin büyük bölümü yabancı şirketlerin elindedir.Altın ve gümüş yönünden zengin

Altın ve gümüş yatakları yönünden zengin olan Filipinler’de platin, krom,bakır, demir, molibden, nikel, kurşun ve manganez yatakları da var. Petrol yatakları yönünden zengin olmayan ülke tekstil, elektrik, elektronik, kağıt, gübre ve motorlu taşıtlar sanayisi yönünden gelişmiştir. Ülkede temel tüketim malları ve yakıt maddelerini ithal yolu ile karşılandığı için dış ticaret açığı fazladır.Elektronik ürünler
ihracatta ilk sırada
Elektronik parçalar (yarı iletkenler) imalatı, tekstil ve konfeksiyon aksesuarları, ağaç ve mobilya, gıda işleme, bilgi teknolojisi hizmetleri, mali hizmetler, perakende ticaret Filipinler’de başlıca sanayiler arasında sayılıyor. Ülkenin başlıca ihraç ürünleri; elektronik ürünler, konfeksiyon ve giyim aksesuarı, ağaç oymacılığı ve mobilya, kontak kablo şebekesi ve taşıt, uçak ve gemilerde kullanılan diğer kablo şebekeleri, katotlar ve katot (saf bakır kesitleri) olarak sıralanabilir. Elektronik ürünler, mineral yakıtlar, yağlar ve ilgili maddeler, ulaştırma ekipmanı, tahıl, sanayii makine ve ekipmanı, organik ve inorganik kimyasallar ise ülkenin başlıca ürünleri arasında geliyor. Filipinler’in ticari ve ekonomik ortaklık yürüttüğü ülkelerin başında ABD, Japonya, Çin, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Hollanda, Tayland, Hong Kong ve Almanya geliyor. ABD, Ja ponya ve Hollanda ilk 3’te BM verilerine göre; Filipinler’in ihracatı 2009 yılında yüzde 21,7 gerileyerek 38,4 milyar dolar gerçekleşti. Filipinler’in genel ihracatında ilk üç ülke sırasıyla 6,7 milyar dolar ile ABD, 6,2 milyar dolar ile Japonya ve 3,7 milyar dolar ile Hollanda’dır. ABD ve Japonya’ya 2009 yılında Filipinler tarafından gerçekleştirilen ihracatta azalma kaydedildi. Bununla birlikte Hollanda’ya yapılan ihracat değerinde bir değişiklik saptanmadı. Filipinler’in en fazla ihracat yaptığı ilk 20 ülke arasında Almanya, Fransa ve Marshall Adaları’na kaydedilen ihracatta artış gözlendi. 2009 yılında Filipinler’in önemli ihraç ürünleri incelendiğinde ilk sırayı elektrikli makine ve cihazlar alıyor. Makine ve aksamları ise genel ihracattan aldığı yüzde 22 pay ile Filipinler’in en önemli 2’nci ihraç kalemidir.Makine ve aksamları ithalatta
3’üncü sırada
Filipinler’in ithalatı, 2009 yılında bir önceki seneye göre yüzde 24 azaldı ve 45,8 milyar dolar kaydedildi. Filipinler’in genel ithalatında en çok payı alan ilk üç ülke sırasıyla 5,7 milyar dolar ile Japonya, 5,4 milyar dolarlık payıyla ABD ve 4 milyar dolar ile Çin’dir. Filipinler’in ithalat gerçekleştirdiği ilk 20 ülke arasında G. Kore Cumhuriyeti, Endonezya ve Katar’da ithalat artışı kaydedildi. Elektrikli makine ve cihazlar Filipinler’in en önemli ithal kalemidir. Makine ve aksamları ithalatı 6,2 milyar dolar ve yüzde 13,5 pay ile Filipinler’in genel ithalatında 3’üncü sırada yer alıyor. Filipinler’in ithal ettiği başlıca diğer ürünler mineral yakıtlar ile yağlar ve motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklettir. Filipinler’in en fazla ithalat gerçekleştirdiği on ürün arasında metal cevherleri ve eczacılık ürünleri kalemlerinde 2009 yılında ithalat artışı yaşandı.
Değirmencilik ürünleri
ihracatta ilk sırada
Ülkemiz ile Filipinler arasındaki dış ticaret dengesi ülkemiz aleyhine açık veriyor. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2010 yılında 178 milyon dolar kaydedildi. 2009 yılında söz konusu ülkeden ithalatımız yüzde 30,6 azalırken, 2010 yılında ithalatımız yüzde 8,8 artış gösterdi. Filipinler’e ihracatımızda ise 2010 yılında bir önceki seneye göre yüzde 16,3 azalma kaydedildi. Filipinler’e yönelik ihracatımız 2010 yılında yüzde 16,3 azalarak 70,7 milyon dolar gerçekleşti. Söz konusu ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatta ilk sırayı 27,7 milyon dolar ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta alıyor. Söz konusu ürün ihracatı toplam ihracatın yüzde 29’unu oluşturuyor. Makine ve aksamları, Filipinler’e gerçekleştirdiğimiz ihraç kalemleri arasında 5’inci sırada yer alıyor. Filipinler’e gerçekleşen ilk on ihraç kalemi arasında en fazla mineral yakıt ve yağlar ile sentetik ve suni devamsız liflerde artış yaşandı. Filipinler’den ithalatımız 2010 yılında yüzde 8,8 artarak 107,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Filipinler’den ithal ettiğimiz ürünler arasında en büyük payı 39 milyon dolar ile elektrikli makine ve cihazlar aldı. Bu grupta 2010 yılında bir önceki seneye göre yüzde 75,6 ithalat artışı yaşandı. Makine ve aksamları ithalatı 18,5 milyon dolar ile Filipinler’den gerçekleştirdiğimiz ithalat kalemleri arasında 2’nci sırada yer alıyor.


İhracatta en çok artış
Hollanda’da
Filipinler’in 2009 yılında makine ihracatı yüzde 8,7 azalarak 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2009 yılında Filipinler’in makine ihracatında ilk sırada yer alan ülkeler ABD, Japonya, Çin, Hollanda ve Malezya’dır. Filipinler’in 2009 yılında makine ihracatı gerçekleştirdiği ilk on ülke arasında en fazla ihracat artışı Hollanda’da yaşandı. 2009 verilerine göre Türkiye Filipinler’in makine ihracatında 15’inci sırada yer alıyor. 2009 yılında Filipinler’in makine ve aksamları ihracatında ilk sırayı 5,7 milyar dolar ile otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri alıyor. Otomatik bilgi işlem makineleri mal grubu, Filipinler’in toplam makine ihracatından yüzde 66 oranında pay aldı.


1,7 milyar dolar ile 35’inci sırada

Makine ve aksamları ithalatı 2009 yılında Filipinler’in genel ithalatından yüzde 13,5 pay alıyor. Filipinler’in 84’üncü fasıl bazında makine ithalatı 2009 yılında yüzde 16,6 gerileyerek 6,2 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Japonya, Singapur, Hong Kong ve Çin, Filipinler’in makine ithal ettiği başlıca ülkelerdir. Türkiye, Filipinler’in makine ithal ettiği ülkeler arasında 1,7 milyar dolar ile 35’inci sırada yer alıyor. Filipinler’in 2009 yılında makine ithalatı arasında başlıca kalemler yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı, kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar ile otomatik bilgi işlem makineleridir. Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı mal grubu Filipinler’in 2009 yılında gerçekleştirdiği toplam makine ithalatının yüzde 58,6’sını oluşturuyor.
İhracat 2010 yılında
yüzde 33 artt ı
2009 yılında Filipinler’e makine ve aksamları ihracatımız yüzde 49 azaldı, ancak 2010 yılında yüzde 33 artarak 2,3 milyon dolara ulaştı. Filipinler’den makine ithalatımız ise 2010 yılında yüzde 41,9 azalarak 18,5 milyon dolar seviyesine geriledi. Filipinler ile Türkiye arasındaki makine ticaret dengesi 2010 yılında -16,2 milyon dolar gerçekleşti. Filipinler’e 84’üncü fasıl itibariyle gerçekleştirilen makine ihracatımız incelendiğinde 2010 yılında en fazla sırasıyla kaldırma, istifleme, boşaltma makineleri; tarım, ormancılık, kümes hayvancılığına mahsus makineler ve yiyecek, içecek sanayinde kullanılan makine ihracatı gerçekleşti.

Bilgi işlem makinelerinin payı yüzde 53 2010 yılında Türkiye’nin Filipinler’den 84’üncü fasıl itibariyle en fazla ithal ettiği ürün grupları sırasıyla otomatik bilgi işlem makineleri; içten yanmalı, pistonlu motorların aksamları ve matbaacılığa mahsus baskı makineleri oldu. Filipinler’den 2010 yılında makine ithalatımız yaklaşık yüzde 42 azalırken otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri mal grubu toplam makine ithalatımızdan yüzde 53 pay aldı.
Beyza Başın

Flexkon Mühendislik Proje Yöneticisi
“Filipinler’in yeniliklere, kaliteli malzeme ve çözümlere ihtiyaçı var”
1995 yılında kurulan firmamız, çeşitli endüstriler için malzeme taşıma ekipmanları üreticisi olarak faaliyet gösteriyor. Filipinler’e konveyör sistemleri ihraç ediyoruz. İlk ihracatımızı yaptığımız 2010 yılından beri ilişkilerimiz devam ediyor. Öne çıkmak adına çok fazla rekabet ortamının olmaması ve yeniliklere, kaliteli malzeme ve çözümlere ihtiyaçları olması Filipinler’i tercih edilebilir bir pazar haline getiriyor. Bunun yanı sıra iş gücünün ucuz olması da maddi kazancı arttıran unsurların başında geliyor. Ayrıca Filipinler’de Türk vatandaşlarına 21 gün süreyle vize uygulanmıyor. Nakliye ve navlunun, uzaklığa kıyasla ucuz olması ve gümrük işlemlerinin kolayca halledilmesi de, bizim için Filipinler’i cazip kılan bir başka etken. Tabii bu olumlu yanların yanında gelişmekte olan bir ülke olması sebebiyle hala üzerinden atamadığı bir takım negatif alışkanlıklar da mevcut. İş planlamasının iyi seviyede olmaması bu dezavantajların başında geliyor.

Cem Özdamar
Kordon Tıp Ltd. Genel Müdür
“İhracat rakamımızı her yıl artTırmayı hedefliyoruz”
1998 yılından bu yana sağlık sektöründe başarıyla faaliyet gösteren firmamız öncü ve yenilikçi çalışmalarıyla kendi öz kaynaklarımızı ve iş gücümüzü kullanarak ithal ürünlere karşın Türkiye’ye ait çağdaş ve modern ürünler yaratarak ve nizami fiyat politikaları izleyerek memleket ekonomisine katkıda bulunmak, sektöre farklı ve uzun soluklu hizmet vermeyi amaç edinmiştir. İzmir genel merkez olmak üzere yaygın bayi ağı ile Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgeli teknik servis hizmetleri ile tüm yurda satış ve satış sonrası hizmetlerini başarıyla ulaştırmaktadır. Filipinler’e sterilizasyon makineleri ve aksesuarları ihracatı yapıyoruz. Söz konusu ülkeye yıllık ihracat rakamımız 100 bin doları buluyor. 6 yıl önce başladığımız ihracat ilişkilerimiz o yıldan bu güne başarıyla devam ediyor. İhracat rakamımızı her yıl arttırmayı hedefliyoruz ve bu hedefimizi tutturamadığımız bir yıl henüz yaşamadık.

Gökhan Payaşlı
Sincanlı A.Ş İhracat Müdürü
“Filipinler’e traktör yedek parçaları ihracat ı yapıyoruz”
Sincanlı A.Ş. 37 yılı aşkın bir süredir traktör yan sanayi yedek parçaları toptan satışını yapmakta ve müşterilerine bu konuda hizmet vermektedir. Firmamız Massey Ferguson, Fiat NewHolland ve Ford Traktör yan sanayi yedek parçalarının imalat ve toptan satışını yapmaktadır. 20 binin üzerinde ürün çeşidi bulunan Sincanlı A.Ş. ürettiği ve ithal ettiği bir çok ürünün yanı sıra sektörünün önde gelen bir çok markasının distribütörlüğünü de yapmaktadır. Firmamız yılların verdiği iş tecrübesini ve deneyimini AGPO markası altında sunmanın gururunu yaşamaktadır. Agpo markası Sincanlı A.Ş.’nin tescilli markası olup Sincanlı A.Ş. kalite güvencesi altında Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına ulaşmaktadır. Filipinler’e traktör yedek parçaları ihracatı yapıyoruz. 2010 yılında genel olarak 150 bin dolar civarında satış yaptık. Yaklaşık 10 yıldır satış yapıyoruz. Ticari ilişkimizi akreditif açılarak yapıyoruz. Gelir seviyesi çok düşük olduğu için, ihracat ve karlılık zor oluyor. Ama yine de emtia mallarından, niş ürünler yakalanırsa oldukça uygun bir pazar olabilir.

Atilla Kocataş
KCT Kepçe Makine
Genel Müdür
“Kaliteli üretimle pazar payımızı artTırmayı planlıyoruz”
KCT Kepçe Makine limanlar, gemiler ve endüstriyel tesislerde kullanılan her türlü mekanik, hidrolik, elektro hidrolik uzaktan kumanda, tufal havuz ve kanal dip tarama kepçeleri üreten ve ihracatını yapan bir firmadır. Filipinler’e yaptığımız ihracat ürünü kendi patentimiz altında ürettiğimiz “iki ağızlı uzaktan kumanda dökme yük kepçesi”dir. Filipinler’e ilk kez 2010 yılında ihracat yapmamıza karşın insanların samimi ve sıcak olması dikkatimizi çekti. İmalat sırasında üretim yerimize kadar gelmelerininse bu sıcak havayı daha da perçinleştirdiği kanaatindeyiz. 2011 yılında Filipinler’e 500/600 bin dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Filipinler’in mal taleplerini kendilerine en yakın diğer Uzakdoğu ülkelerinden temin etmeleri ile Türkiye’den göndermemiz arasında herhangi bir fark olmadığı kanaatindeyiz. Her ikisi de sonuçta gemi taşımacılığı olduğundan ancak gün farkı bir dezavantaj olarak görülebilir.