Üniversite Sanayi İş birliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından düzenlenen ve bu yıl “Üniversite-Sanayi iş birliğinde beklentiler, sorunlar ve ulusal modeller” teması ile organize edilecek olan 4’üncü Ulusal Kongre, üniversite sanayii iş birliğinin önemini geleneksel bir etkinlikle devam ettirme amacıyla gerçekleştirilecek.Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nın iş birliği ile 02-03...

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nın iş birliği ile 02-03 Haziran 2011 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlik, Türkiye’nin tüm üniversitelerinden akademisyenleri, sanayicileri/ iş adamları ve ülkemizin kalkınma alanında çalışan beyinlerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Sunulan temalarda paneller, sözlü ve poster bildiri sunumları ve açık oturumlar planlanmaktadır: Bildiri Oturumları Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Modern Yaklaşımlar Uluslararası Modeller Sanayide İnovasyon Kısa sunumlar (Sözlü ve Poster sunumlar) Açık Oturumlar Üniversite ve Sanayi Birbirinden Öğreniyor - İşbirliği’nden Beklentiler Üniversite-Sanayi Köprülerindeki Engeller - İşbirliği’nde Sorunlar Üniversite-Sanayi Arası Kurumsal Köprüler - Daha Etkin bir İşbirliği için Ulusal Modeller USİMP 2011’de üniversite-sanayi-kamu bakış açılarından “Üniversite-Sanayi İş birliğinde Beklentiler, Sorunlar, Ulusal Modeller” ana başlıkları katılımcılardan toplanan cevaplar ışığında açık oturumlarda tartışılacak. ÜSİMP 2011’in, katılımcıların da katkıları ile ülkemizde üniversite–sanayi- kamu iş birliğinin kurumsallaşması için somut öneriler getirilmesi hedefleniyor.