İstanbul’da üç gün süren “D-8 Sanayi Bakanları Zirvesi” 4-6Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Makine ve Aksamlarıİhracatçıları Birliği D-8 Zirvesi’nde makine oturumunabaşkanlık etti.

İstanbul’da üç gün süren “D-8 Sanayi Bakanları Zirvesi” 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği D-8 Zirvesi’nde makine oturumuna başkanlık etti.

Adnan Dalgakıran, makine sektörününülkelerin endüstrileşmesinde ve ekonomik gelişiminde önemlirol oynadığını vurguladı.

D-8 Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi’nde 4-6 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlendi. Zirveye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün yanı sıra çok sayıda bakan ve sektör temsilcisi katılım gösterdi. D-8 ülkelerinin kalkınmasına yönelik oturumların gerçekleştiği zirvede konuşan Nihat Ergün, D-8 ülkelerinde alınması gereken tedbirler ve çalışmalara yönelik planları anlattı.

Zirvede gerçekleşen makine oturumuna ise Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran başkanlık etti. Makine sektörünün teknolojik gelişmelere yardım ettiğine değinen Dalgakıran, oturumda açılış konuşmasını yaptı.Dalgakıran, yönettiği oturumda D-8 ülkeleri arasında çoklu görüşmelerin sağlanmasıyla beraber gümrük vergilerinin gözden geçirilmesinin önemine değindi. “Karşılaştırmalı üstünlükten faydalanılmalı” Adnan Dalgakıran makine sektörünün performansının, tüm endüstri dallarının başarısında anahtar rol oynadığını belirtti.

Dalgakıran konuşmasına şu şekilde devam etti: “Makine sektörünün gelişmişlik seviyesi diğer imalat sektörlerinin ulaşabileceği kapasite ve kabiliyetlerin de sınırlarını tayin ediyor. Diğer sektörler arasındaki rekabet, makine sektörü ile ilişkilidir.

D-8 ülkelerinin dünya ihracatındaki payına dikkat çeken Dalgakıran; “2010 yılında D-8 ülkelerinin ihracattaki payı 700 milyar dolar ile yüzde 5 idi. Dünya ithalatındaki payı ise 690 milyar dolar ile yüzde 4,5. Son yıllarda dünyada müşteri istekleri doğrultusunda makine imalatına yönelme eğilimi söz konusu. Ek bir mühendislik çalışması gerektiren bu talepler, batı ülkelerinde fiyatların artmasına sebep oluyor.

D-8 ülkelerinde ise işçilik yanında, mühendislik hizmetlerinin de nispeten ucuz olması, makine imalatçısı firmaların rekabet gücünü artırdı. Bu üstünlük yakın gelecekte de devam edecek.”

“Kendi aramızda iş birliği sağlanmalı”

D-8 ülkelerinin kendi arasında iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Adnan Dalgakıran sözlerine şu şekilde devam etti: “Türk makine sanayisi, yarattığı yüksek katma değer,mühendislik becerileri ve rekabetçi fiyatlarla üretimi sonucunda uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmalıdır.

200’den fazla ülkeye 22 mal grubunda ihracat yapıyoruz. Türkmakine sektörü ihracatı 2008 yılında yüzde 17 artışla 10,3 milyar dolara ulaştı. Global finansal kriz nedeniyle 2009 yılında ihracat yüzde 21 azalarak8,1 milyar dolara geriledi. 2010 yılında ise yüzde 13 artarak 10 milyar dolara ulaştı. D-8 ülkelerinin arasındaki karşılaştırmalı üstünlük özelliğinden makine sektörü için faydalanmalıyız.

D-8 ülkeleri arasında mevcut makine sektörü kapasitesi kullanımına öncelik vermelidir. Makine sektörü alanında D-8 ülkeleri arasında çoklu görüşmeler sağlanmalı ve gümrük vergilerinde indirim, bilgi ve deneyim paylaşımı oluşturulmalıdır. D-8 ülkeleri için etkin bir eğitim ağı kurulmalıdır. Bu ülke aktörleri uluslararası karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almalıdır.

Ayrıca D-8 ülkeleri arasında ortak yatırım yapılmasına imkan sağlayacak düzenlemeler ilk etapta yapılması gereken çalışmaların başında geliyor.”Dalgakıran Türkiye’de 2010 verilerine göre; cari açığın ikinci en büyük kalemi makine ithalatı olduğunu söyledi.

Makine üreticilerinin bu cari açığı azaltmak için çalışması gerektiğine dikkat çeken Dalgakıran son olarak şunlara değindi: “Türk makinesektörü olarak Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 8 olan makine payını yüzde 20’ye çıkartmak hedefleniyor. 2023’te 500 milyar dolar toplamihracat ve 100 milyar dolar makine ihracatını gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. Bu da mevcut ihracatımızın 10 kat artırılması demektir.”

“Portal oluşturulmalı” D-8 Sanayi Bakanları Zirvesi sonrasında İstanbul Deklarasyonu açıklandı. D-8 Sanayi Bakanları Zirvesi’nin kapanış konuşmasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün yaptı.Ergün, D-8 ülkelerinin ekonomileriyle,doğal kaynaklarıyla ve büyük nüfuslarıyla,oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Deklarasyonda gelecek yıllarda D-8 sanayi iş birliğinde ortak düşünce ve bilincin artırılması, D-8 markalı otomobillerinin üretiminde uzun dönemli projeleri içerecek şekilde geliştirilmesi tekrarlandı. Türkiye ile Mısır arasında teknoloji geliştirme bölgeleri alanında iş birliğine yönelik protokol imzalandı. Ergün, D-8 ülkeleri arasında daha hızlı ve doğru bir veri akışı sağlamak amacıyla bir portal oluşturulması gerektiğini belirterek “Hangiülkede hangi firmanın ne tür bir ürün aradığını, firmalarımız bu portal üzerinden takip edebilmelidir” dedi. D-8 Sanayi Bakanları Zirvesi’nin kapanış oturumunda Ergün, D-8 ülkelerinin ekonomileriyle, doğal kaynaklarıyla ve büyük nüfuslarıyla oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Ergün, D-8 bünyesinde bulunan her ülkenin, çok değişik avantajlara sahip olduğunu dile getirdi. Bazı ülkelerin çok önemli coğrafyalarda bulunduğunu, bazı ülkelerin çok güçlü bir tarihi ve kültürel birikimleri bulunduğunu anlattı. D-8 ülkelerinin ise sahip olduğu en önemli unsuruninsan kaynağı olduğunu vurguladı.

Ülkelerin genç ve büyük nüfuslara sahip olmalarının, kendilerine büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Ergün şunları söyledi: “Bir ülke hangi avantajlara sahip olursa olsun, bunları insan elinde aktif hale geçiremezse, gerçek bir zenginlik üretemez. Biz Türkiye’de dokuz yıldır, gerçek zenginlik kaynağımızın insanımız ve reel sektörümüz olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

Yaptığımız bütün çalışmalarda, reel sektörün önünü açmaya ve işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin rekabet gücünün, tek tek firmalarımızın rekabet güçlerinin bir bileşkesi olduğunu biliyoruz. Özellikle dış pazar imkanlarını geliştirmek için yoğun bir diplomatik faaliyet yürütüyoruz. Başta komşularımız olmak üzere dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kuruyoruz. Bürokratik engellerin aşılması için birçok ülkeye büyükelçilik açıyoruz.

Serbest ticaret anlaşmaları imzalıyoruz, vize muafiyetleri sağlıyoruz.”Bakan Ergün Sanayi Bakanları Zirvesi’nde, sadece sanayi ve ticaret politikalarını değil, D-8’in genel durumunu da değerlendirme imkanı bulduklarınada işaret etti. Öncelikli olarak yapılması gereken işlerin başında D-8 sekretaryasını güçlendirmenin geldiğini kaydetti.

D-8 (Developıng Eıght) Nedir?

Kalkınmakta olan sekiz ülke anlamına gelen ve bu ülkeleri ifade eden bir kuruluş. Bu sekiz ülke Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş,Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dır. D-8 üyelerinin tamamı aynı zamanda İslam Konferansı Örgütü’nün de üyeleridir. D-8 üyeleri tabii kaynakları, kalabalık nüfusları ve potansiyel pazarlarından  ötürü kendi bölgelerinde önemli konum arz ediyor.

D-8 Sanayi Bakanları Zirvesi İstanbul Deklarasyonu’nda şunlar kaydedildi:

• Ülkeler arasında konferanslar, seminerler, eğitim kursları, çalıştaylar, ticari fuarlar ve özel konulu toplantılar düzenlenecek. Çalışma gruplarının çıktılarının uygulamaya geçirilmesini sağlanacak.

• Üye ülkeler arasındaki sınai ve teknoloji ilişkileri geliştirmek için karşılıklı yatırımlar artırılacak.

• D-8 ülkelerinde işletmelerin gelişimi,ekonomik büyüme ve üretim verimliliğine odaklanan ortak faaliyetler yoluyla Ar-Ge ve teknolojik gelişimi teşvik edilecek. Sürdürülebilir kalkınma için çevre dostu yatırımları ve projeleri desteklenecek.

• D-8 ülkelerindeki ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması konularında, sanayi işletmelerindeki verimlilik düzeyinin artırılması ve temiz üretim alanındaki uygulamalar teşvik edilecek.

Deklarasyondan notlar

D-8 Sanayi Bakanları Zirvesi İstanbul Deklarasyonu’nda şunlar kaydedildi:

• Ülkeler arasında konferanslar, seminerler, eğitim kursları, çalıştaylar,ticari fuarlar ve özel konulu toplantılar düzenlenecek. Çalışma gruplarının çıktılarının uygulamaya geçirilmesini sağlanacak

.• Üye ülkeler arasındaki sınai ve teknoloji ilişkileri geliştirmek için karşılıklı yatırımlar artırılacak.

• D-8 ülkelerinde işletmelerin gelişimi,ekonomik büyüme ve üretim  verimliliğine odaklanan ortak faaliyetleryoluyla Ar-Ge ve teknolojik gelişimi teşvik edilecek. Sürdürülebilir kalkınma için çevre dostu yatırımları ve projeleri desteklenecek.

• *D-8 ülkelerindeki ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması konularında, sanayi işletmelerindeki verimlilik düzeyinin artırılması ve temiz üretim alanındaki uygulamalar teşvik edilecek.