Slovakya’ya 2010 yılında makine ve aksamları ihracatımız yüzde 33,1 artarak 19,3 milyon dolara ulaştı.Slovakya’ya 2010 yılında makine ve aksamları ihracatımız yüzde 33,1 artarak 19,3 milyon dolara ulaştı. Slovakya ile ülkemiz arasındaki makine ve aksamları dış ticaret hacmi yüzde 56,4 oranına çıktı ve 165,5 milyon dolar seviyesine yükseldi. Slovakya’ya yönelik makine ihracatımızda en fazla artış ise “buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları” sektöründe yaşandı.

Slovakya kuzeyde Polonya, kuzeybatıda Çek Cumhuriyeti,batıda Avusturya, güneyde Macaristan ve doğuda Ukrayna ile komşudur. Kimyasal madde, çelik ve kağıt üreten fabrikaları olan Slovakya’da, Tuna Nehri boyunca gemi yapım tesisleri bulunuyor. Slovakya’nın diğer sanayi kollarını ise gıda, tekstil ve konfeksiyon sanayi oluşturuyor.

OKUMA-YAZMA ORANI EN YÜKSEK ÜLKELERDEN BİRİ

Ülkede yapılan sayımlara göre; ortalama 5 milyon 310 bin kişi yaşıyor. Slovakyalılar nüfusun yüzde 87’sini oluşturuyor. Geri kalan kısmında ise Macar, Çek, Ukraynalı, Rus ve Romen azınlıklar var. Ağırlıklı olarak güney bölgede yaşan Slovakyalılar eğitime önem veriyor. 6-15 yaş arasında öğretimin mecburi ve parasız olduğu ülkede okuma yazma oranı yüzde 99’dur.

Ülkenin başkenti Bratislava’dır. Bu şehir nüfusun en yoğun olduğu yerdir. Başkent, eski Macaristan Krallığı’nın merkezi olmasının yanı sıra günümüzde de ülkenin kültür şehri olarak bilinir. Bratislava üç ülkenin (Slovakya-Macaristan ve Avusturya) sınırına yakın bir bölgede akan Tuna Nehri’nin kıyısında olmasından dolayı ulaşım merkezi olma açısından çok önemli bir konumda yer alıyor.

İhracat esnasında nakliye için çok çeşitli ulaşım yollarına sahip olan Slovakya’ya ihracat yapan firmalar, daha çok demir yollarını tercih ediyor.

ENERJİ İHTİYAÇLARINI, HİDROELEKTRİK SANTRALLER KARŞILIYOR

Slovakya, kimya ve makine endüstrisinde gelişiyor. Ülkenin dağlık bölgelerinde bulunan madenler işleniyor. Ancak Slovakya’da kömür ve petrol yatakları yok. Bu nedenle sanayinin temel enerji ihtiyacı, nehirler üzerindeki hidroelektrik santrallerinden karşılanıyor.

Jaslovske Bohunice’de bir nükleer enerji santrali bulunuyor. Ağır sanayi kuruluşları Bratislava veKosice şehirlerinde toplanmış durumda.Topraklarından geçen doğal gaz ve petrol boru hatlarının geliri, ülkenin ihtiyaçlarını karşılıyor. Makine sanayi alanında; takım tezgahları, nehir gemileri,kamyon yedek parçaları, televizyonlar, radyolar, çamaşır makineleri,soğutucular üretiliyor. Kimya alanında ise azotlu gübre ve petrokimya kombinaları önemli yer tutuyor.

GIDA MAKİNELERİ İÇİN İDEAL PAZAR

Slovakya ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Tarım, ovalarda ve akarsu vadilerinde yapılıyor. Dağlık olan ülke topraklarının ancak üçte birlik kısmı tarıma elverişli. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, mısır,şeker pancarı, çavdar, patates, yulaf, tütün, sebze ve meyvedir. Elde edilen tarım ürünleri, tüketimin yüzde 92’sini karşılıyor.

Hayvancılık gelişmiş olup sığır, koyun ve domuz besiciliği yaygın olarak yapılıyor. Dağların ormanlarla kaplı olduğu ülkede ormancılığın da ekonomide önemli bir yeri var. Ormanlardan kereste ve kağıt sanayinin ihtiyacı karşılanıyor.

Slovakya’nın iktisadi sistem değişikliği daha gelişmiş durumda olan Çek Cumhuriyeti’nden ayrılması neticesinde kötü bir dönem yaşanmasına neden oldu. Kardeş ülkeden mal ve para akışının önemli ölçüde azalması, ülke ekonomisini aşılması zor bir dar boğaza soktu.

NAKLİYE İÇİN UYGUN ZEMİN

Slovakya gelişmiş kara ve demir yolu ağına sahip. Nehir taşımacılığı ulaşımda önemli yer tutuyor. Bratislava, Lucunec, Zilina, Zloven, Poprad ve Kösice şehirlerinde havaalanı bulunuyor.

İhracat esnasında nakliye için çeşitli ulaşım yollarına sahip olan ülkededaha çok demir yolu ağı kullanılıyor.YAKIN ÜLKELERE İHRACAT YAPIYOR

Slovakya, ihracat yaparken daha çok kendine yakın ülkelerdeki pazarları tercih ediyor. Buna rağmen Türkiye 2010 yılı verilerine göre; Slovakya’nın ihracat yaptığı ülkeler arasında 1,1 milyar dolar ile 15’inci sırada yer alıyor. Slovakya’nın genel ihracatında ilk üç ülke sırasıyla Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya. Birleşmiş Milletler verilerine göre; Slovakya’nın ihracatı 2010 yılında 64,7 milyar dolar gerçekleşti.

2010 yılında Slovakya tarafından gerçekleştirilen “elektrikli makine ve cihazlar” ve “motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet ve motosiklet” ihracatı Slovakya’nın genel ihracatı içerisinde yüzde 45 pay alıyor.

İHRACATIMIZ YÜZDE 109 ARTIŞ GÖSTERDİ

Ülkemiz ile Slovakya arasındaki dış ticaret dengesi ülkemiz aleyhine açıkveriyor. Dış ticaret dengesi 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,9 azalmagösterdi. 2010 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 1,4 milyar dolarolarak kaydedildi.

Slovakya’ya yönelik ihracatımız 2010 yılında yüzde 109 artarak 454 milyondolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ülkeye ihracatta ilk 10 madde arasında yer alan “elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları” mal grubunda yaşanan ihracat artış oranı dikkat çekiyor. “Makine ve aksamları” 2010yılında Slovakya ihracatımızda 5. sırada yer aldı.

Slovakya’dan ithalatımız 2010 yılında yüzde 13,8 arttı. 926,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Slovakya’dan ithal ettiğimiz ilk 10 kalem arasında ithalatında artış görülen kalemler “motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet ve motosiklet”, “kauçuk ve kauçuktaneşya” ile “mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar”dır.MAKİNE İHRACATIMIZ YÜZDE 33 ARTTI

2010 yılında Slovakya’ya makine ve aksamları ihracatımız yaklaşık yüzde 33,1 artarak 19,3 milyon dolara ulaştı. Slovakya’dan ithalatımız da yüzde 60,6 oranında artarak 146 milyon dolara ulaştı.

Slovakya ile Türkiye arasındaki makine  ve aksamları dış ticaret hacmi 2010yılında yüzde 56,4 artarak 165,5 milyon dolar gerçekleşti. Slovakya ile Türkiye arasında dış ticaret dengesi de 2010 yılında yüzde 65 artarak 126,9 milyon dolar olarak kaydedildi.“MAKİNE VE AKSAMLARI” EN ÖNEMLİ 4. İTHAL KALEMİ

Slovakya’nın ithalatı 2010 yılında 65,9 milyar dolar oldu. Slovakya’nın genel ithalatında en çok payı alan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Rusya’dır. Türkiye, Slovakya’nın ithalatında 2008 yılında 470,6 milyon dolar pay alırken 2009 yılında yüzde 23,7 gerileyerek 358,8 milyon dolara düştü.

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in (BM)  2010 yılı verilerine göre; yüzde 42,6 artışgöstererek Slovakya’nın ithalatında 511 milyon 952 bin dolar ile 19. sırada yer alıyor.

“Makine ve aksamları” Slovakya’nın en önemli 4. ithal kalemidir. Makine ve aksamları ithalatı Slovakya’nın genel ithalatından yüzde 10,1 pay alıyor. Slovakya’nın ithal ettiği başlıca diğer ürünler “elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar” ile “motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet ve motosiklet”tir.SLOVAKYA, 6,7 MİLYAR DOLAR MAKİNE İTHAL ETTİ

Makine ve aksamları ithalatı 2010 yılında Slovakya’nın genel ithalatından yüzde 10 pay aldı. Slovakya’nın 84. fasıl bazında makine ithalatı 2010 yılında 6,7milyar dolar kaydedildi. Almanya, Güney Kore, Çin ve Fransa Slovakya’nın makine ithal ettiği başlıca ülkelerdir.

Türkiye, Slovakya’nın makine ithal ettiği ülkeler arasında 23 milyon dolar ile 23. sırada yer alıyor.

Slovakya’nın 2010 yılında makine ithalatı arasında başlıca kalemler; “dizel,yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu)”, “otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri”, “hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü,vantilatör, aspiratör” ile “matbaacılığa mahsus baskı makineleri”dir.


EN FAZLA İHRACAT: BUZDOLAPLARI VE SOĞUTUCULAR

Slovakya’ya 84. fasıl itibariyle gerçekleştirilen makine ihracatımız incelendiğinde 2010 yılında en fazla “buzdolapları, dondurucular, soğutucular ve ısı pompaları” mal grubunda ihracat yapıldığı görülüyor.

Sonrasında ise sırasıyla“çamaşır yıkama makineleri” ve “yıkama, temizleme, kurutma, doldurma gibi işler için makine” yer aldı.

Slovakya’ya makine ihracatı gerçekleştirdiğimiz ilk 10 kalem arasında“kauçuk, plastik eşya imal ve işleme makine ve cihazları” ve “kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar” mal grubu; 2010 yılında, önceki senelere göre kaydedilen ihracat artışı ile dikkat çekiyor.

Slovakya’ya yönelik ihracatımız 2010 yılında yüzde 109 oranında artarak 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ülkeye “elektrikli makine ve cihazlar” en çok ihraç ettiğimiz kalem olarak dikkat çekiyor.


SLOVAKYA, TÜRKİYE’YE EN FAZLA ÇARK GÖNDERİYOR

“Makine ve aksamları” ürün grubu 2010 yılında Slovakya’nın toplam ihracatından yüzde 10,1 pay aldı. Slovakya’nın 2010 yılının geçtiğimiz yıl aynı dönemine göre yüzde 60,1artış potansiyeli yakaladık. İhracatını yükselten ülkemiz 146 milyon 251 bin dolar makine ve aksamları ihracatı gerçekleştirdi.

Slovakya’nın 2010 yılında makine ihracatı 6,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2010 yılında Slovakya’nın makine ihracatında ilk sırada yer alan ülkeler Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Rusya’dır. Türkiye, 146 milyon dolar ile 13. sırada yer alıyor. 2008 yılında Slovakya’nın makine ve aksamları ihracatında ilk üç sırada “transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler,çarklar”, “rulmanlar” ve “buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları” yer alıyor.
Ahmet FAYEZ
ENPRO İdari Müdürü

“Öncelik Türk firmalarında”

“ENPRO firması 10’u aşkın ülkede proje yürütüyor. Tamamladığımız projelerde santrallerin kendine özel taleplerini dikkate alıyoruz. Olabilecek en düşük maliyetlerle veren kısa sürede müşterilerimize özel tasarım, imalat ve saha uygulamalarını yerine getiriyoruz. Slovakya’ya ihracatımız faal olarak 2008 yılında başladı; ancak Slovak firmalarıyla çalışmamız 2007 yılına dayanıyor. 2007 senesi içerisinde Slovakya’da enerji alanında faaliyet gösteren firmalardan biri için Pakistan Karachi bölgesinde Yunanistan’da bulunan birfirma için kurulan doğal gaz kombine çevrim santraline tedarikte bulunduk.

Bu dönemde geliştirmiş olduğumuz ilişkiler ve müşterilerinürünlerimizden memnun kalmaları neticesinde 2008 senesinde Slovak firmaları hem Slovakya’daki, hem de diğer ülkelerdeki yatırımlarında bizi tercih etti.

Enpro olarak Slovakya’ya ihraç ettiğimiz ürünler, mühendisliği ve dizaynı kendimize ait olandoğal gaz kombine çevrim santrallerinde gaz türbini arkasına kurulan egzost by pass sistemlerimizdir.

Bu ürünümüz kendisi ile beraber kumaş katmanlı kompansatörler, atık gaz yönlendiriciler ve susturucu panelleri içeriyor. Slovakya pazar olarak gelişmeye müsait ve açık bir alan. Bu durum, yatırımlarda özellikle nitelikli imalat yapan Türk firmalarını tercih etmelerine sebep oluyor. Finansal açıdan şirketler arasında ödemeler hususunda herhangi bir problem yaşamadan projelerimizi finanse edebiliyoruz.

Gümrükleme açısından bakıldığı zaman da en sorunsuz projelerimiz arasında Slovakya ihracatlarımız yer alıyor.

Gerek kendi iç pazarı, gerekse dış ülkelerde Slovak firmaların üstlendiği projeler temel alındığı zaman ülkemiz önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Her geçen yıl daha da gelişmek ve pazar payını büyütmek isteyen Slovakya firmaları, bizler için çok uygun birer partnerdir.Kaliteli işçilik ve nitelikli ürünler ortaya konulmaya devam ettiği sürece Türk firmaları Slovak firmalar için öncelikli tercih olmaya devam edecek.”

Metin DURSUN İnan PlastikJacob Satış Sorumlusu

“Slovakya’nın AB’ye üye olması, ihracatımıza fayda sağladı”

“İnan Plastik olarak, plastik geri dönüşüm ekipmanları sektöründe hizmet veriyoruz.Ülkemizde lider üretici olmanın getirdiği sorumluluk ve çeyrek yüz yılı aşan tecrübeyle faaliyet gösteriyoruz. İlk kez İnan Makine ismiyle 1991 yılında üretime başlayan firmamız yurt içi ve yurt dışına değişen koşullara ve taleplere göre ürün tasarlayıp üretiyoruz. Müşterilerimizin gereksinimlerine odaklanmış tasarım, ekipman ve tesisler geliştiriyoruz.

Makine ve ekipmanlarımız, her türlü plastik malzemenin imalat sürecine entegre edilmiş boyut küçültülmesi ve geri kazanımı işinde sorunsuz, ekonomik ve uzun yıllar çalışmaküzere tasarımlandı. Bu özellikleri 25 yıldır kanıtlamaya devam ediyoruz.

Slovakya’ya ihracatımız 2008 yılında, IFAT 2008 Münih Fuarı’nda tanıştığımız bir müşterimizinplastik kırma makinesi talebiyle başladı. İnan Plastik olarak geri dönüşüm hatları, plastik kırma makineleri, ekstrüder, mikronize makineleri üretiyoruz. Slovakya’ya da özellikle yüksek kapasiteli plastik kırma makineleri ihraç ediyoruz.

Slovakya’ya yaptığımız ihracat 2009 krizinin etkisiyle düşüş göstermesinden sonra her yıl artış kaydetti. Slovakya ekonomisinde önemli bir paya sahip olan makine sektörüve artan talep; bize bu pazara girme kolaylığı sağladı. 2004 yılında Slovakya’nın AB’ye üyeolması neticesinde AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin bu ülkeyi de kapsaması,iki ülke arasında yeni iş birliği olanaklarının doğmasına, ekonomi, ticaret ve yatırımlar açısından yeni kapıların açılmasına vesile oldu.

Bu durum Slovakya’nın lokomotif sektörü olan makine sektörü açısından ele alındığında,Türkiye Slovakya ticaret hacminin özellikle makine ve ekipmanları ihracatının önümüzdeki yıllarda hızla artacağını gösteriyor.”

Ahmet SÖNMEZ Mikrosan Makine Kalıp Sanayi Pazarlama Müdürü

“İhracatımız sorunsuz bir şekilde sürüyor”

“Mikrosan Makine ve Kalıp Sanayi, Kocaeli’nde 1978 yılında kuruldu. Kurulduğu günden buyana da plastik ham madde ile üretim yapan firmaların çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyoruz. 2007 yılı içerisinde yapılan görüşmeler sonucunda alınan siparişlerin ihracatını 2008 yılında gerçekleştirdik. Slovakya’ya, MÇV 90/26D çift burgulu extruder ile MÇV 75/25D çift burgulu extruder gönderdik. Böylelikle müşteri portföyümüze Slovakya’da bulunanbir firmayı da eklemiş olduk.

Mikrosan, Ar-Ge departmanının elde ettiği bilgiler ışığında çalışanlarını eğitiyor. Firmaların üretim biçimlerine göre özel projeler geliştiriyor. Teknolojileri üretici firmaların hizmetine sunan bir mühendislik firması olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Mikrosan üretim alanlarını çeşitlendirirken, bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek yeni teknolojilerin üretim sürecine dahil edilmesinde öncü kuruluş oldu. Budisiplinin devamlılığını sağlamak için bilime ve teknolojiye yatırım yaparak ürettiği makineleri Avrupa, Asya ve Afrika’ya ihraç etmeye başladı.

1992 yılında plastik boru ve profil hattı üretiminde kalite ve kapasite artırımı sağlayanMikrosan, aynı yıl paralel çift vidalı ekstruder üretimine geçti. Slovakya’da bulunan firmaların isteklerine uygun olarak, yüksek kapasiteli paralel çift vidalı ve tek vidalı extruderler’in kullanıldığı boru ve profil hatlarını işletmelerin hizmetine sunuyoruz.

Slovakya ihracatında herhangi bir dezavantaj yaşamıyoruz. Gerekteklif aşamasında, gerekse nakliye kısmında ülkemizdeki firmaların kolay kolay sorun yaşamayacağı bir ülke diyebilirim.”

İbrahim TİFTİKAmetal Asansör Malzemeleriİhracat Sorumlusu

“Ülkemiz için büyük bir potansiyel var”

“Ametal Asansör Malzemeleri olarak İstanbul’da 1988 yılında İsmail Yıldırım tarafından pazara yönelik yeni ürünler geliştirmek amacıyla kurulduk. Bugün, geniş ürün yelpazemiz sayesinde yurt içi ve yurt dışındaki pazarların ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayabiliyoruz. Slovakya ile 2003 yılından beri çalışmalarımız devam ediyor.

Uluslararası asansör fuarları vasıtası ile tanıştığımız müşterilerimizle iş birliği yapıyoruz.Slovakya’ya asansör sektöründe kullanılan buton yeri, kumanda tablosu ve kabin gibi birçok ürünü ihraç ediyoruz. Slovakya’ya ihracatlarda A.TR belgesi kullanıldığından dolayı vergisel anlamda ülkemizle çalışılırken bir problem yaşanmıyor.

Ayrıca nakliye anlamında Türkiye ile çalışmaları maliyetler açısından avantaj yaratıyor. Dezavantaj olarak ise konumları itibari ile birçok batı Avrupa ülkesi ile çalışmaları bulunuyor. Yani bir teklif sunduğunuzda rakip ürünler, genellikle İtalyan ve Alman üreticilerin ürünleri oluyor. Bir Orta Avrupa ülkesi olarak Slovakya, ülkemiz için büyük bir potansiyel taşıyor.

Özellikle ithalat ağırlıklı bir ülke olduğundan ötürü kendi üretimleri birçok alanda ancak yarı mamul düzeyinde kabul ediliyor. Bu da ülkemizdeki üreticiler açısından bölgeyi cazip hale getiriyor. Slovakya, kendi sektörümüz olan asansör sektörü açısından firmamız adına önemli bölgelerden biridir.”