Makine ve aksamları sektöründe 2012 yılı Ocak ayı 2011 yılı aynı dönemi değerlendirmelerinde yüzde 13 oranında artış yaşandı.

Makine ve aksamları sektöründe 2012 yılı Ocak ayı 2011 yılı aynı dönemi değerlendirmelerinde yüzde 13 oranında artış yaşandı. 2011 yılı Ocak ayında 543 milyon dolar değerinde olan ihracat kayıt rakamı, 2012 yılında611 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Makine ve aksamları sektöründe2012 yılında ihracatıen fazla yapılan mal grubu reaktör ve kazanlar oldu.Söz konusu mal grubunda 2012 yılıOcak ayında 33 milyon dolar değerinde ürün ihraç edildi. Listenin ikinci sırasında ise türbinler, turbojetler,hidrolik silindirler yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise pompalar ve kompresörler yer aldı.

Pompalar ve kompresörler sektöründe 2011 yılı Ocak ayında 47 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşirken 2012 yılında bu rakam 52 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle pompalar ve kompresörler sektöründe geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış yaşandı.Makine ve aksamları sektöründe ihracat kayıt rakamları listesinde 2012 yılının Ocak ayı kapsamında en fazla büro makineleri mal grubunda yaşandı.

Sözkonusu kalemler bazında ilk sektörün yüzde 339 oranında artış gösterdiği belirlendi. 2011 yılının Ocak ayında 81 bin dolar değerinde ihracat yapılan büro makineleri sektörü 2012 yılında 359 bin dolara yükseldi. 2011 yılının Ocak ayına göre 2012 yılında yüzde 188 oranında artan motorlar, aksam ve parçaları listenin ikinci sırasında yer aldı. Motorlar, aksam ve parçaları ihracatı 2011 yılının Ocak ayında 290 bin dolar seviyesinde gerçekleşirken 2012 yılının aynı döneminde 835 bin dolar oldu.

2012 yılının Ocak ayında türbinler, turbojetler, hidrolik silindirde yüzde 122 oranında büyüme yaşandı.Türbinler, turbojetler, hidrolik silindirlere dair yapılan ihracat 2012 yılının Ocak ayında 18 milyon dolara yükseldi.Sıralamada yüzde 64 oranında artışla dördüncü sırada yük kaldırma, taşıma ve istiflemeye mahsus makineler sektörü yer aldı. Yük kaldırma, taşıma ve istiflemeye mahsus makineler ihracatı 2012 yılı Ocak ayında 24 milyon dolara yükseldi.

Kauçuk, plastik, lastik işleme ve imalatına ait makineler ise yüzde 60 oranında yükselişle beşinci sırada yer alan mal grubu oldu.Makine ve aksamları sektörünün altürün grupları bazında dağılımına bakıldığında 2012 yılı Ocak ayı döneminde birinci sırada endüstriyel klima ve soğutma makineleri grubu yer aldı.

Sözkonusu sektörün yüzde 16 oranında paya sahip olduğu kaydedildi. Listede inşaat ve madencilikte kullanılan makineler sektörü ikinci sırada bulunuyor.Yüzde 14 oranında pay alan sektörden sonra yüzde 9 oranıyla pompalar ve kompresörler sektörü yer alıyor.

Tüm alt gruplarda paylara göre dağılım şu şekilde gerçekleşti: Endüstriyel klima vesoğutma makineleri yüzde 16; inşaat ve madencilikte kullanılan makineler yüzde14, pompalar ve kompresörler yüzde 9;takım tezgahları yüzde 8; diğer makine,aksam ve parçalar yüzde 7; tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler yüzde 6; reaktör ve kazanlar yüzde 5; vanalar yüzde 5; pompalar ve kompresörler yüzde 5; hadde ve döküm makineleri kalıplar yüzde 4 ve diğerleri yüzde 21.

ALMANYA’YA İHRACATIMIZ ARTTI

Makine ve aksamları ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke listesinde birinci sırada Almanya yer aldı. 2011 yılı Ocak ayında 77 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen Almanya’ya 2012 yılının Ocak ayında 79 milyon dolar seviyesine ulaşıldı. Listenin ikinci sırasında ise ABD var. ABD’ye yönelik yapılan ihracatta 2011-2012 yılı Ocak ayı kıyaslandığında yüzde 150 oranında artış yaşandığı görülüyor.

2011 yılının Ocak ayında 18 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşirken 2012 yılının Ocak ayında 45 milyon dolar seviyesine yaklaşıldı. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 50 oranında artışla İngiltere bulunuyor. İngiltere’ye 2012 yılının Ocak ayında 39 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşti. Listenin dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla Rusya Federasyonu ve İran var.

RusyaFederasyonu’na yapılan ihracatımız 2012 yılının Ocak ayında 31 milyon dolar oldu. İran’a yönelik 2012 yılında yapılan ihracatta ise 30 milyon dolar seviyesine gelindi. Sıralama şu şekilde devam ediyor: Almanya yüzde 3 oranında arttı (79 milyon dolar), ABD yüzde150 oranında arttı (45 milyon dolar), İngiltere yüzde 50 oranında arttı (39 milyondolar), Rusya Federasyonu yüzde7 oranında arttı (31 milyon dolar), İranyüzde 32 oranında azaldı (30 milyon dolar), Fransa yüzde 39 oranında arttı(27 milyon dolar), Irak yüzde 7 oranında azaldı (26 milyon dolar), İtalya yüzde4 oranında azaldı (24 milyon dolar),Azerbaycan yüzde 5 oranında azaldı (18milyon dolar), Suudi Arabistan yüzde113 oranında arttı (17 milyon dolar).

TÜRBİN, TURBOJET , HİDROLİK SİLİNDİR AKSAM VE PARÇALARI

Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam ve parçaları ihracatımız 2012 yılı Ocakayında 22 milyon dolar seviyesine yükseldi. Yüzde 167 oranında önemli bir değer kazanan söz konusu mal grubunda 2011 yılı Ocak ayında 1milyon dolar değerinde ürün ihracatı gerçekleşti.

Makine ve aksamları sektöründe ABD yüzde 407 oranında değer kazanarak Türkiye geneli türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam ve parçaları ihracatında birincilik koltuğuna oturdu. 2011 yılı Ocak ayında 3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen ülke, 2012 yılının Ocak ayında 16 milyon dolar seviyesine yükseldi. Listenin ikinci sırasında ise Fransa yer aldı. Anılan ülkeye yüzde 39 oranında ihracat artışı sağlandı.

Fransa’ya 2011 yılı Ocak ayında 850 bin dolar değerinde ürün ihraç edilirken 2012 yılının aynı döneminde bu rakam 1 milyon dolara yükseldi.Avusturya türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatında üçüncü ülke oldu.Avusturya’ya 2011 yılının Ocak ayında 618 bin dolar değerinde ürün ihraç edilirken 2012 yılının aynı döneminde 825 bin dolar seviyesine yaklaşıldı.

İran veİspanya ise türbin, turbojet ve hidrolik silindir aksam ve parçaları sektöründe ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştirdiği dördüncü ve beşinci ülke olarak listede yer aldı. İran’a 2012 yılının Ocak ayında 450 bin dolar değerinde türbin, turbojet,hidrolik silindir ihraç edildi.

Beşinci sırada yer alan İspanya’ya ise 2012 yılının Ocak ayında bir öndeki yıla göre yüzde 126.083 oranında artışla 428 bin dolar değerinde ürün ihraç edildi.

Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam ve parçaları sektöründe en fazla artışın gözlemlendiği ülke 126.083 ile İspanya oldu.Romanya yüzde 2.480 oranıyla ikinci, ABD yüzde 407 oranıyla üçüncü ülke oldu.

Türbin, turbojet,hidrolik silindir aksam veparçaları sektöründe 2011-2012 yılları Ocak ayı karşılaştırmalı ilkon ülke raporunda ise yalnızca İran ve Almanya’nın ihracatında azalış tespit edildi.

VANALAR

Vanalar ihracatımız, 2012 yılının Ocak ayında artış yaşadı. Değer bazında geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla yüzde 19 oranında artış değerini yakalayan vanaların ihracatı 33 milyon doları aştı. 2011 yılının Ocak ayında vanalar ihracatımız 28 milyon dolar seviyesindeydi. Vana sektörü ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Almanya olarak belirlendi.

Söz konusu ülkeye yapılan ihracatımızda büyüme yaşandı. Yüzde 59 oranında artışın yaşandığı Almanya’ya olan ihracatımız 2011 yılında 3 milyon dolar düzeyindeydi. Bu rakam 2012 yılının Ocak ayında 5 milyon dolar seviyesini geçti. İlk 10 ülke sıralamasında ikinci sırada ise İran yer alıyor.İran’a yönelik gerçekleşen ihracatımız 2011 yılının Ocak ayında 635 bin dolar seviyesinde bulunuyordu.

2012 yılı Ocak ayında ise vanalar ihracatımızda yüzde 288 oranında artış yaşandı. İran’a yönelik gerçekleşen ihracatımız 2012yılının Ocak ayında 2 milyon doları aştı. Üçüncü sırada ise Irak yer alıyor. Irak’a yapılan vana ihracatında 2012 yılının Ocak ayında 2 milyon dolar seviyesini geçildiği kaydedildi. Dördüncülük ve beşincilik koltuğunda ise sırasıyla Mısır ve Rusya yer alıyor.

Mısır’a olan ihracatımız yüzde 87 oranında arttı. Söz konusu ülkeye 2012 yılında 2 milyon dolar değerinde vana gönderildi. Rusyaise yüzde 155 oranında artışla 2 milyon dolar ihracat değeriyle beşinci sırada yer aldı. Rusya’ya 2011 yılının Ocak ayında 674 bin dolar değerinde vana ihraç edilirdi.Vanalar sektörü Türkiye geneli ihracat tablosunda en fazla artış yüzde 725 oranıyla Ürdün’e gerçekleştiği dikkat çekiyor. Ürdün’den sonra ikinci sırada yüzde 288 oranında artışla İran yeralıyor. Rusya ise yüzde 155 oranında artışla üçüncülük koltuğuna oturuyor.

TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız 2012 yılı Ocak ayında yüzde 52 oranında artış yaşadı. Söz konusu sektör ihracatı 2011yılı Ocak ayında 22 milyon dolar düzeyindeyken bu rakam 2012 yılı Ocak ayı döneminde 34 milyon dolar seviyesine yükseldi.

ABD’ye yönelik tarım ve ormancılık makineleri sektöründe 2012 yılının Ocak ayında 6 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleşti. Böylelikle Türkiye geneli ihracatında, ABD’ye yönelik gerçekleşen ihracat listede ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise Almanya var. 2011 yılının Ocak ayında 231 bin dolar değerinde tarım ve ormancılık makineleri ihraç edilirken söz konusu ülkeye 2012 yılının  aynı döneminde 3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşti.

Fransa yüzde 125 oranında artışla üçüncü sırada yer aldı. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatında Fransa’ya ihracatımız 2011 yılı Ocak ayında 846 bin dolar değerine ulaşılırken 2012 yılının aynı döneminde 2 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Listenin dördüncü sırasında Irak yer alıyor. Söz konusu ülkeye 2012 yılının Ocak ayında 2milyon dolar değerinde ihracat rakamına yaklaşıldı. İlk beş ülke arasında beşinci ülke olarak İtalya bulunuyor. İtalya ihracatında yüzde 6 oranında artış yaşayan tarım ve ormancılık makineleri sektörü 2011 yılının Ocak döneminde 2 milyon dolar ihracat rakamına yaklaştı.

Söz konusu ülkeye 2012 yılının Ocak döneminde ise 2 milyon dolar ihracat gerçekleşti.Tarım ve ormancılık makineleri sektörü ihracatımızda artış oranı bakımından ise ilk sırada yüzde 1.868 oranıyla ABD yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde1.1819 oranıyla Cezayir ikinci sırada,yüzde 1.050 oranıyla Almanya üçüncü sırada bulunuyor.