TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI WEBINAR SERİSİ, 28 ŞUBAT’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN “DÖNGÜSELLİK-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ” BAŞLIKLI ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİK İLE DEVAM ETTİ.

Makine İhracatçıları Birliği Sürdürüle-bilirlik Proje Danışmanları Ömür Demir Kızılarslan, Mehmet Kudret Ceran ve MAİB Almanya Danışmanı Ahmet Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldıkları çevrimiçi etkinlikte katılımcılar, firmalarda sürdürülebilirlik kapsamında nasıl döngüsel ekonomi modeli oluşturulması gerektiği ve yasal mevzuat kapsamında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirildi.Özünde değer yaratma amacı ve verimlilik yaklaşımının olduğu döngüsellik, atık oluşumunu en aza indiren, üretimde kullanılan malzemelerin ve kaynakların yaşam süresi sonunda tekrar üretim döngüsüne dâhil edildiği ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını destekleyen bir ekonomi sistemi olarak ifade ediliyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 11’i ile direkt ilişkili olan döngüsellik kavramı, sadece imalat sektörleri için değil ulusal ekonomiler için de önem-li bir içerik sunuyor ve bu nedenle gelişmiş ülkelerce de önemseniyor.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz da döngüselliğin önemine değinerek, “Hayat boyu öğrenme için kullandığımız bir söz var; ‘Beşikten mezara kadar’ deriz. Döngüsellik bu doğrusal süreci daha da ileriye götürüyor ve ‘Beşikten beşiğe’ diyerek tam bir döngüyü ve asla sonlanmayacak bir süreci ifade ediyor. Bu konuda çok fazla bilgi var ama bu bilgiler içinde çok fazla bilgi kirliliği olduğunu da görüyoruz. Bu nedenle bu webinar etkinliğimizde döngüselliği Avrupa’nın bakış açısıyla doğru olarak anlatmayı amaçlıyoruz. Bugüne kadarki çalışmalarımızda, yayımladığımız webinarlarda bir altyapıkurmaya çalıştık. Bundan sonrasında ise bu bilgileri iş dünyasının nasıl uygulayabileceğine yönelik somut ve canlı iş pratiklerinden söz edeceğiz.” sözlerini kullandı. Türkiye’nin Makinecileri’nin sürdürülebilirlik temalı webinar serisinin bir sonraki bölümünde ise sürdürülebilirlik raporlaması ve değerlendirme (reyting) ölçümleri ele alınacak.“DöngüsellikSürdürülebilirlik İlişkisi” başlıklı çevrim içi etkinliğin video kaydını Türkiye’nin Makinecileri YouTube sayfasından izlemek için burayı tıklayabilir; sürdürülebilirlik konusunda dahadetaylı bilgi edinmek ve webinar sunumunu incelemek için burayı tıklayarak Mundus+ internet sitesine ulaşabilirsiniz.